Implantem el Voluntariat Corporatiu!

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Implantem el Voluntariat Corporatiu!

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

L’Observatori de Voluntariat Corporatiu va presentar un informe, mitjançant una enquesta a diferents empreses, sobre el voluntariat corporatiu a l’Estat durant l’any 2011. L’informe destaca que el 57% de les empreses enquestades amb més de 500 treballadors desenvolupa accions de voluntariat corporatiu.

Encara que segueix sent una activitat nova, cada cop més empreses es dediquen a realitzar voluntariat corporatiu, consistent en implicar al personal de la seva plantilla en un projecte com a voluntaris, a entitats no lucratives i ONG.

Amb el voluntariat corporatiu tant empreses com entitats no lucratives surten beneficiats, ja que les entitats obtenen capital humà per portar a terme els seus projectes, i les empreses aconsegueixen un millor clima laboral i fomenten l’orgull dels treballadors de pertànyer a una empresa que inverteix recursos, sigui humà o econòmic, en benefici dels altres.

Segons l’informe realitzat per l'Observatori del Voluntariat Corporatiu, durant l’any 2011 els sectors empresarials que han desenvolupat una major activitat de voluntariat corporatiu són:

  • Alimentació i begudes.
  • Banca i serveis financers.
  • Tecnologia de la informació i telecomunicacions.

A més el tipus de beneficiaris que més trien els treballadors per realitzar el voluntariat és infància i joventut un 77%, discapacitat un 72% i gent gran un 45%. Aquest últim ha desplaçat al col·lectiu d’immigrants durant l’any 2011.

D’altra banda, segons dades de l’informe gairebé el 41% de les empreses enquestades realitza voluntariat corporatiu dins de l’horari laboral, enfront d’un 59% que ho fa durant el temps lliure dels seus treballadors.

Respecte a l’apartat econòmic un 19% de les empreses que realitzen voluntariat corporatiu preveu destinar més de 70.000 euros en activitats de voluntariat i gairebé el 33% de les empreses imparteixen formació als seus treballadors sobre voluntariat ja sigui amb jornades de sensibilització, formació online, o bé amb conferencies, cursets intensius o classes practiques.

Per aquelles empreses que vulguin integrar a la seva empresa el voluntariat corporatiu, es poden adreçar a la Fundació Hazloposible. Aquesta entitat no lucrativa, treballa conjuntament amb les empreses per fomentar el voluntariat.

Fundació Hazloposible, crea a les intranets de les empreses un espai per promocionar el voluntariat corporatiu i la sensibilització social, alhora que dissenya, genera continguts i gestiona diàriament el Portal.

Afegeix un comentari nou