Ja es pot presentar el model 347

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Ja es pot presentar el model 347

Autor/a: 
Noe Alvarez
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Fins al 29 de febrer les entitats que estiguin obligades a presentar el model 347, ho podran fer amb certificat electrònic.

Estaran obligades a presentar el model 347, totes aquelles entitats que durant l’exercici 2015 el volum d’operacions, amb un mateix proveïdor o client, hagin superat els 3.005,06 euros. A més, estarà obligat a incloure a la declaració totes les subvencions cobrades durant l’exercici que hagin superat aquest import.

Des del 2014 estan obligades a presentar declaració totes les entitats no lucratives o establiments de caràcter social per compres de béns o serveis realitzats, al marge d’activitats empresarials o professionals. No es declararan les operacions dels subministraments d’aigua, electricitat o combustibles, excepte les operacions de telefonia, aquesta operació sí que s’ha d’incloure a la declaració.

Encara que es presenti una única declaració informativa de tot l’any, els imports del volum d’operacions realitzades durant tot l’exercici, caldrà declarar-los per trimestre, posant cada operació al seu trimestre corresponent.

Les compres i vendes es declararan en el trimestre que correspongui a la data de la factura, o si presenten IVA, al trimestre que s’hagi inclòs a la declaració de l’IVA. En el cas de subvencions es declararà en el trimestre que hagin estat pagades per les Administracions Públiques.

Les entitats que no disposin de certificat digital propi, caldrà que la presentin amb la signatura d’un professional autoritzat, ja que si no es disposa d'un certificat, no es podrà presentar el model 347.

L’Agència Tributària posa a l’abast dels contribuents un programa d’ajuda. El programa d’ajuda es podrà descarregar a la web de l’Agència Tributària a l’opció: Descàrrega de programes d’ajuda. Una vegada instal·lat el programa d’ajuda ja es podrà començar a confeccionar el model 347.

Afegeix un comentari nou