Prorrata de l’IVA

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Prorrata de l’IVA

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

La prorrata de l'IVA s'aplica quan una entitat repercuteix l'IVA només en una part dels béns i serveis que lliuren

Quan una entitat fa alhora facturació exempta i no exempta d’ IVA, el dret de deduir l’IVA de les seves compres no ho pot exercir en la seva totalitat. Per tant, si no genera IVA en el 100% de les seves vendes, no pot recuperar el 100% de l'IVA suportat en les compres.

La llei de l'IVA estableix que els subjectes passius d'aquest impost només es podran deduir l'IVA suportat a les compres de béns i serveis quan aquests s'utilitzin en vendes en les quals s'hi repercutirà l'IVA.

Existeixen dos tipus de prorrata:

  • Prorrata general: La prorrata general és la que s'aplica per defecte a les entitats que facturen amb i sense IVA en un mateix exercici.

  • Prorrata especial: La prorrata especial l'IVA suportat deduïble es calcula tenint en compte el destí de les compres de béns i serveis en les quals s'ha suportat.

Quan una entitat aplica prorrata general, ha de calcular l'IVA deduïble de les seves liquidacions trimestrals en cadascuna de les quatre declaracions trimestrals del model 303 o bé a la quarta declaració trimestral.

Per a més informació podeu consultar aquest recurs.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou