/economic/recursos/com-es-pot-participar-en-el-joc-de-la-dooble
Recurs
Cada bitllet de La Dooble duu dos números: un de set xifres i altre un de cinc. Font: Freepik.

Les entitats poden distribuir els bitllets de forma telemàtica o amb la venda física als establiments de Loteries de Catalunya o amb la seva pròpia distribució.

Econòmic
/economic/recursos/quins-tramits-dels-comptes-anuals-finalitzen-durant-el-juny
Recurs
Les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública han de retre comptes anualment. Font: Olia Danilevich (Pexels).

En els sis mesos posteriors al tancament de l'exercici, les associacions declarades d'utilitat pública han de fer la presentació i les fundacions l'aprovació.

Econòmic
/economic/recursos/quins-avantatges-obtenen-les-entitats-que-participen-en-la-dooble
Recurs
La Dooble és un nou joc de Loteries de Catalunya totalment social. Font: Freepik.

Loteries de Catalunya ha posat en marxa un nou joc totalment social amb el qual el teixit associatiu és el protagonista i se’n beneficia de diverses maneres.

Econòmic
/economic/recursos/canvien-les-condicions-salarials-en-el-sector-del-lleure
Recurs
Des d’inici del 2022 està vigent un nou acord parcial del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya. Font: Freepik.

L’acord només afecta dos aspectes del conveni col·lectiu i, per tant, encara es mantenen les negociacions entre les parts implicades.

Econòmic
/economic/recursos/selimina-liva-les-donacions-de-productes
Recurs
La modificació suposa que la base imposable queda acero.  Font: Unsplash.

Això pot afavorir la reducció de residus o el malbaratament alimentari, ja que les empreses ho tindran més fàcil.

Econòmic
/economic/recursos/la-x-solidaria-de-la-declaracio-de-la-renda
Recurs
La X solidària és una casella de la declaració de la renda que permet destinar una part dels imposts a ONG. Font: Pixabay. Font: Pixabay

La casella d’activitats d’interès social permet que les persones contribuents destinin un 0,7% dels seus impostos a ONG.

Econòmic
/economic/recursos/que-cal-demanar-el-certificat-de-contractista-i-subcontractista
Recurs
Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària. Font: Freepik.

Quan una entitat treballa amb una altra empresa o persona amb la mateixa activitat existeix la responsabilitat subsidiària; hi ha formes, però, d’evitar assumir el seu deute.

Econòmic
/economic/recursos/quan-sha-de-presentar-el-model-036
Recurs
 Font: Canva

La declaració censal és el document que s’ha d'omplir per declarar l’alta, modificació o baixa de l'activitat d’una organització a l'Agència Tributària.

Econòmic
/economic/recursos/com-elaborar-una-bona-estrategia-demail-marqueting
Recurs
Email màrqueting Font: Freepik

Quan es disposa d'un pla digital definit, les organitzacions poden aprofitar molt més els recursos i el temps, dedicant-los a altres qüestions importants.

Econòmic
/economic/recursos/limpost-de-societats-en-les-entitats-religioses-0
Recurs
Les entitats religioses han de tributar per l'Impost de Societats. Font: Unsplash.

Hi ha dos tipus de règims fiscals possibles, els quals determinaran si s'ha de presentar o no declaració d'aquest tribut, quines rendes tributen, el tipus impositiu aplicable i la resta d’obligacions.

Econòmic
/economic/recursos/que-la-meva-entitat-ha-de-presentar-el-model-115
Recurs
Quan es lloga un immoble urbà per dur a terme una activitat econòmica s'ha de presentar el model 115. Font: Freepik.

Si l'organització desenvolupa la seva activitat en un immoble de lloguer, ha de practicar unes retencions.

Econòmic
/economic/recursos/que-cal-saber-sobre-el-model-347
Recurs
El model 347 és una declaració informativa sobre les operacions realitzades amb terceres persones. Font: Freepik.

Es tracta d’una declaració informativa sobre les operacions realitzades amb terceres persones.

Econòmic
/economic/recursos/particularitats-fiscals-de-les-entitats-religioses-22
Recurs
La major part de les entitats no lucratives no tributen per l’impost d’activitats econòmiques. Font: Freepik.

La normativa estableix diferents supòsits en els quals aquestes organitzacions poden aplicar exempcions a l'hora de pagar certs tributs.

Econòmic
/economic/recursos/calendari-fiscal-del-2022
Recurs
És important que les entitats sense ànim de lucre tinguin en compte el calendari fiscal. Font: Freepik.

És important que les entitats tinguin en compte les dates en les quals han d’emplenar o presentar documents a l’Agència Tributària.

Econòmic
/economic/recursos/desgravacio-donacions-associacions-i-fundacions
Recurs
mà buida Font: bfcfranco_Flickr

Els incentius fiscals són una eina que permet fer aportacions i col·laboracions a organitzacions no lucratives, i incentivar les de particulars i empreses en l'assoliment de les finalitats d'aquestes entitats.

Econòmic
https://xarxanet.org/sites/default/files/images_66.jpg
/economic/recursos/com-afecta-la-tributacio-de-les-loteries-les-entitats
Recurs
Tots els premis de la Loteria de Nadal fins a 40.000 euros per bitllet o fracció estan exempts de tributació. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

La venda de butlletes i participacions de loteries i altres rifes és una forma molt habitual de finançament en associacions i fundacions, però s’han de tenir en compte les obligacions formals i fiscals que pot comportar.

Econòmic