/economic/recursos/que-cal-diversificar-les-fonts-de-financament
Recurs
La captació de fons permet d’una banda recol·lectar diners per a l’entitat i, de l’altra, crear aliances amb altres organitzacions. Font: Unsplash. Font: Unsplash

El motiu principal és evitar dependre de les subvencions i de les entitats bancàries.

Econòmic
/economic/recursos/les-eines-dassistencia-virtual-facilitar-la-feina-les-entitats-en-lambit-fiscal
Recurs
El recurs de censos consisteix en un cercador que indica l’epígraf de les tarifes de l’Impost d’Activitats Econòmiques. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

Hisenda posa a la disposició de les organitzacions sense ànim de lucre un seguit de recursos per complir amb les seves obligacions econòmiques.

Econòmic
/economic/recursos/calendari-fiscal-entitats-les-dades-anuals-que-cal-marcar-en-vermell
Recurs
Totes les declaracions trimestrals a domiciliar són fins el dia 15 del mes posterior a la finalització del trimestre. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

Abans del dia 20 s’han de presentar les declaracions del model 993, que correspon a les donacions amb dret de deducció a l’IRPF autonòmic per persones físiques, donants i residents a Catalunya.

Econòmic
/economic/recursos/com-habilitar-el-bizum-captar-fons-una-entitat
Recurs
Aquest servei és totalment gratuït, sense cap taxa de servei o comissió. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

El servei és gratuït i es pot mantenir actiu durant tot l’any o activar-lo durant una campanya concreta en un temps determinat.

Econòmic
/economic/recursos/el-certificat-digital-o-signatura-electronica
Recurs
Certificat digital. Font:pimealdia.org Font:

Pràcticament tots els tràmits i gestions que hagin de fer les associacions i fundacions amb les administracions públiques requereixen disposar d'un certificat digital per poder dur-los a terme.

Econòmic
/economic/recursos/com-presentar-online-els-comptes-anuals-de-les-associacions-catalanes-dutilitat
Recurs
La Generalitat ha canviat la forma de presentar els comptes de les associacions DUP catalanes. Font: Unsplash. Font: Unsplash

Les entitats han de tenir en compte que la Generalitat ha canviat la forma del tràmit, que fins ara era exclusivament presencial i ara ha passat a ser telemàtic.

Econòmic
/economic/recursos/lexempcio-de-liva-en-els-cursos-de-formacio-online
Recurs
Les entitats han de tenir en compte els beneficis fiscals que deriven de les formacions en línia. Font: Unsplash. Font: Unsplash

Davant de la tendència creixent dels cursos en línia cal tenir en compte els beneficis fiscals que se'n deriven.

Econòmic
/economic/recursos/com-rectificar-les-declaracions-informatives-amb-certificat-digital
Recurs
Per consultar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada podem utilitzar l’opció ‘Consultes i baixes de declaracions. Exercici 2019 i següents’. Foto: Unsplash. Font: Unsplash

La pàgina web de l’Agència Tributària permet modificar, eliminar i crear nous declarats/des. En aquest recurs s’indiquen els passos per fer-ho.

Econòmic
/economic/recursos/com-es-poden-pagar-avancat-i-sense-interessos-els-impostos-ajornats-la-covid-19
Recurs
Per fer front a la crisi econòmica provocada per la covid-19, el Govern va permetre ajornar el pagament dels deutes tributaris durant sis mesos. Font: Unsplash. Font: Unsplash

A partir del 21 setembre, els deutes ajornats començaran a generar interessos. Per evitar-los, hi ha l'opció de pagar els deutes de manera anticipada i telemàtica.

Econòmic
/economic/recursos/que-es-i-com-es-demana-lidcat-mobil
Recurs
L’idCat Mòbil és un servei d’autenticació de persones usuàries i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basada en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús a un telèfon mòbil. Font: Unsplash. Font: Unsplash

Aquest sistema d'autoidentificació és útil per a les entitats que encara no tenen un certificat digital de representant de persona jurídica.

Econòmic
/economic/recursos/nous-models-770-i-771-la-regularitzacio-voluntaria-de-la-situacio-tributaria
Recurs
es podrà aportar documentació addicional per recolzar les dades de les diferents partides que es continguin tant en el model 770 com en el model 771. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

Les declaracions fiscals s’han de presentar de forma obligatòria per via electrònica a través d’Internet.

Econòmic
/economic/recursos/com-sollicitar-lingres-minim-vital
Recurs
Al juny, l'ingrés pot arribar a 100.000 llars. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

El recurs explica detalladament quins passos s’han de seguir per poder sol·licitar l’ajuda econòmica.

Econòmic
/economic/recursos/assessorament-economic-gratuit-entitats-del-tercer-sector
Recurs
El servei de Xarxanet d'assessorament econòmic es va reprendre l'1 de maig. Font: Unsplash. Font: Unsplash

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ofereix a totes les organitzacions no lucratives un servei de consultes en línia.

Econòmic
/economic/recursos/aspectes-clau-de-la-convocatoria-de-concessio-de-subvencions-durant-lestat-dalarma
Recurs
L’objectiu d’aquest decret llei és adoptar mesures en l’àmbit subvencional. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies possibilita la flexibilització de les actuacions subvencionades per a l‘anualitat 2020, mentre estigui vigent l’estat d’alarma.

Econòmic
/economic/recursos/com-ajornar-deutes-tributaris
Recurs
Les entitats que ho poden sol·licitar han de tenir una facturació anual a 2019 inferior als  6.010.121,04 €. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

La moratòria podrà tenir un termini màxim de fins a 6 mesos, sense cap interès durant els 3 primers.

Econòmic
/economic/recursos/com-es-declaren-les-factures-diva-amb-inversio-del-subjecte-passiu-nif-n-i
Recurs
Les factures de les entitats amb NIF (N) suposaran una aplicació d'inversió del subjecte passiu. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

El número d'identificació fiscal de les entitats estrangeres comença per N i per als establiments permanents d'entitats no residents en territori espanyol per W.

Econòmic