Informació útil per constituir una entitat

Suport Tercer Sector – Jurídic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Abans de posar en marxa una entitat cal pensar quin tipus d'entitat jurídica s'adapta millor a l'activitat de l'ens.  Font: Unsplash.
Abans de posar en marxa una entitat cal pensar quin tipus d'entitat jurídica s'adapta millor a l'activitat de l'ens. Font: Unsplash.
Cal tenir clar quins documents presentar per inscriure l'entitat al registre corresponent.  Font: Unsplash.
Cal tenir clar quins documents presentar per inscriure l'entitat al registre corresponent. Font: Unsplash.

Informació útil per constituir una entitat

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector – Jurídic

Resum: 

Us presentem un llistat d’articles redactats per experts/es en dret i associacions que expliquen com posar en marxa un ens sense ànim de lucre.

L'apartat d'Entitats jurídiques de la web del Departament de Justícia informa dels tràmits necessaris per constituir associacions, federacions, fundacions, acadèmies i entitats religioses. A banda de la informació que s'ofereix a la web de la Generalitat, us presentem un recull de cinc recursos d'interès per a les persones que vulguin engegar una entitat sense ànim de lucre.

1. Quatre idees clau per engegar la teva entitat

Quina és la forma jurídica més adient pel nostre projecte? Quina viabilitat té el projecte? Què han d’incloure els estatuts? En aquest recurs de Xarxanet us expliquem els punts més clars a l’hora de constituir una entitat.

2. Com constituir i gestionar una fundació?

Entre els requisits que cal tenir en compte a l’hora de crear una fundació es troba la presentació de la carta fundacional, els estatuts i el projecte de viabilitat econòmica dels dos primers anys. A més, per constar al Registre de Fundacions, cal garantir una dotació inicial d’un mínim de 30.000 euros. Per a més informació, consulteu el recurs publicat a Xarxanet. També podeu aprofundir en com gestionar una fundació llegint aquest altre contingut.

3. Com obrir delegacions d’associacions i fundacions?

S’ha de tenir en compte que els requisits per obrir una delegació d’una associació varien en funció de si l’associació catalana vol obrir delegacions a un altre punt de Catalunya o a un altre territori de l’Estat espanyol. Per a aprofundir, consulteu aquest contingut sobre obertura de delegacions d’associacions.

4. Com constituir una associació empresarial, sindical o del treball autònom?

Les organitzacions empresarials, sindicals i del treball autònom són associacions per a la defensa dels interessos econòmics, professionals, socials i laborals dels i les associades. Saps quins passos s’han de seguir per inscriure’s al registre? Informa’t sobre el contingut mínim dels estatuts i les finalitats socials d’aquestes organitzacions a través d’aquest contingut.

5. Com constituir una entitat religiosa?

Les entitats religioses s’han d’inscriure al Registre d’entitats religioses, que depèn del Ministeri de Justícia. S’hi poden inscriure les esglésies, associacions amb finalitat religiosa i congregacions, entre d’altres. Per consultar els requisits per formar part del registre i els documents necessaris per a la inscripció, llegiu aquest recurs sobre entitats religioses.

Afegeix un comentari nou