El projecte ‘Click’, una iniciativa que vol combatre l’abandonament escolar

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
El projecte ‘Click’ pretén ser un espai de confiança i d’acompanyament sense prejudicis. Font: Fundació IRES.
El projecte ‘Click’ pretén ser un espai de confiança i d’acompanyament sense prejudicis. Font: Fundació IRES.
Amb el projecte ‘Click’ es vol fomentar l’autoconeixement i l’autonomia. Font: Fundació IRES.
Amb el projecte ‘Click’ es vol fomentar l’autoconeixement i l’autonomia. Font: Fundació IRES.

El projecte ‘Click’, una iniciativa que vol combatre l’abandonament escolar

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

La Fundació IRES fa més de cinquanta anys que atén integralment persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

La Fundació IRES, des de l’any 2015, duu a terme el projecte ‘Click’, un programa socioeducatiu dirigit a adolescents i joves en situacions de vulnerabilitat. S’adreça a persones d’entre tretze i vint anys, principalment, del districte de Sant Martí.

L'objectiu principal és oferir un projecte comunitari i participatiu en el qual es fomentin les potencialitats i l'autonomia de les persones participants, per desenvolupar, de forma integral, el seu recorregut formatiu, laboral i personal. També vol incidir en el disseny del seu camí vital i, d’aquesta manera, combatre l’abandonament escolar. El projecte ‘Click’ treballa transversalment per donar respostes en l’àmbit personal, relacional, formatiu i laboral.

Eva Alesanco i Pujol, directora operativa a Catalunya de la Fundació IRES, el defineix, “Es donen eines per tal que les persones participants sàpiguen reconèixer, expressar i gestionar les seves emocions de forma assertiva. Pel que fa a la formació, es donen eines perquè triïn el seu circuit formatiu en funció de la seva motivació i del seu potencial incrementant d’aquesta manera el seu grau de satisfacció amb allò que estudien. Finalment, a l’àrea laboral s’ofereixen espais d’assessorament i orientació, respecte de les professions i els àmbits laborals”.

Abandonament escolar

L’abandonament escolar és un fet complex que depèn de múltiples factors. S’han de diferenciar els casos que estan lligats a qüestions escolars, dels relacionats amb causes més estructurals i/o socials.

L’absentisme i l’abandonament escolar són processos dinàmics. S’expliquen, en part, per factors socioeconòmics, així com altres aspectes, com ara la tipologia familiar. És a dir, el perfil de les persones progenitores, el nivell d'estudis, la qualificació laboral, la manca d'interès pels estudis dels fills i filles o el clima familiar, entre d’altres.

D'altra banda, també hi ha els factors acadèmics, com la tipologia del centre d'estudis, la segregació escolar, els mecanismes de seguiment i orientació, així com el tractament de la diversitat del centre escolar.

"La detecció precoç i la intervenció immediata són claus per combatre l’absentisme i l’abandonament escolar".

Existeix una correlació entre la poca demanda que fa el mercat laboral del jovent amb baix nivell d'estudis i l’abandonament escolar prematur. Per aquest motiu, des de la Fundació IRES creuen que és important ajudar les famílies perquè els seus fills i filles puguin continuar estudiant.

Segons Alesanco i Pujol, “no es tracta tant d’abaixar el cost dels estudis becant les taxes o ajudant a l’adquisició de material d’estudi, sinó de treballar en una política de beques que pugui ser efectiva davant de l’abandonament escolar prematur”.

La responsable de Sant Martí, Mariona Auradell afegeix, afegeix: “El principal canvi que més observem en les persones participants és que no es veuen obligades a abandonar els estudis un cop acaben l'ESO. Poden continuar estudiant. Gràcies a les beques i un cop arriben allà on volen, el rendiment i la motivació incrementa”.

Ferran Salvatierra, participant del projecte ‘Click’ i estudiant del grau en Enginyeria de Telecomunicacions, explica la seva experiència: “M'ajuden molt a l'hora de marcar-me uns objectius, amb el seguiment que fan. No sents que estiguin massa a sobre de tu, sinó que et van recordant allò que tu mateix vols aconseguir i tens algú amb qui parlar-ho. També voldria mencionar l’ajuda econòmica que em donen, que em permet comprar la targeta de metro per viatjar a pràcticament qualsevol lloc que necessiti”.

Afegeix un comentari nou