Comença la tercera fase del projecte d’història del moviment veïnal a Terrassa

Associació per a Joves Teb - Comunitari

Comença la tercera fase del projecte d’història del moviment veïnal a Terrassa

Associació per a Joves Teb - Comunitari

Resum: 

Es va iniciar fa dos anys i al llarg d'aquest temps ha estat recollint totes les fonts, documents i material escrit i oral que ajudin a documentar les lluites dels veïns i les veïnes als barris de la ciutat.

Aquesta iniciativa és un dels principals eixos de treball del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT), que compta amb un equip de treball fix format per dues persones. Un altre tema de gran importància pel centre és l'estudi del moviment de les dones a Terrassa.

Abans de l'inici del projecte s’havien fet treballs parcials en relació a barris o moments concrets. Hi havia material molt dispers, com ara fotos, relats o reculls de premsa, però no existia cap treball de conjunt que sintetitzés i analitzés de forma general aquest moviment social.

En una primera fase es va començar a recollir tot aquest material i es van elaborar el marc teòric i els objectius del projecte. En la segona s'està destriant la documentació més útil, procedent també de fonts com l’Arxiu Nacional de Catalunya o l’arxiu del Govern Civil de Barcelona.

En aquests moments també s'enregistren les memòries orals de les persones que han estat protagonistes de la història del moviment veïnal a Terrassa. En una tercera fase es començarà amb la redacció del treball i amb l'edició de les entrevistes.