La Fundació Surt llança una campanya sobre violència econòmica

Ravalnet
Empoderament econòmic de la dona per evitar la violència masclista
Empoderament econòmic de la dona per evitar la violència masclista
Un dels testimonis de la campanya
Un dels testimonis de la campanya

La Fundació Surt llança una campanya sobre violència econòmica

Ravalnet

Resum: 

"Recobrem-nos" reivindica el dret a l’autonomia econòmica com a element clau en la recuperació de les dones en situacions de violència masclista.

Per assolir aquest objectiu, la campanya de la Fundació Surt apunta a la necessitat de visibilitzar la violència econòmica, una de les menys conegudes, i de posar-la a l’agenda política.

Segons la campanya de sensibilització, una de les causes que se'n parli tan poc sobre aquest tipus de violència és el fet que és complicat demostrar-la. Com s'expressa al web de "Recobrem-nos", "en parlar de violència econòmica cap a les dones, cal fer una anàlisi dels valors culturals que sostenen el patriarcat i que justifiquen els rols socials".

Per aconseguir l'empoderament econòmic és necessari eradicar la precarietat laboral, l’escletxa salarial, la segregació ocupacional i la discriminació de les dones en una societat que les considera com les principals responsables del treball de cures.

Segons dades de l’Agència pels Drets Fonamentals (FRA), la violència masclista física o sexual en les parelles afecta a una de cada quatre dones a la Unió Europea. Es detecta que les dones que viuen relacions violentes de manera habitual no les trenquen per la manca d'una independència econòmica que les permeti mantenir-se, així com als seus fills i filles.