Com demanar la renda garantida?

Suport Associatiu - Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Membres de la comissió promotora de l'ILP per a la renda garantida Font: ACN
Membres de la comissió promotora de l'ILP per a la renda garantida Font: ACN
La renda garantida pretén garantir que tothom a Catalunya pugui cobrir les necessitats bàsiques per dur una vida digna Font: Generalitat
La renda garantida pretén garantir que tothom a Catalunya pugui cobrir les necessitats bàsiques per dur una vida digna Font: Generalitat

Com demanar la renda garantida?

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Associatiu - Econòmic

Resum: 

Ja es pot sol·licitar el nou subsidi de 564 euros mensuals per a persones sense ingressos.

A partir d’avui, 15 de setembre, ja es pot sol·licitar la Renda Garantida Ciutadana (RGC), una prestació per a persones sense ingressos que ja l’han començat a rebre automàticament unes 28.000 persones, les que fins ara eren beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI).

El nou subsidi, en marxa després de 4 anys d’impuls ciutadà, preveu cobrir 68.000 llars el 2020 i, de moment, aquest any, concedirà 564 euros mensuals a cada persona en risc d’exclusió.

La renda bàsica vol garantir que tota la ciutadania de Catalunya pugui fer-se càrrec de les despeses essencials per dur una vida digna. La persona beneficiària haurà de comprometre’s a superar la seva situació a través d’un itinerari d’inserció laboral que li garanteixi l’autonomia econòmica.

Quin és l’import de la renda garantida?

Durant el 2017, un adult rebrà 564 euros; dos adults, 836 euros; tres, 909 euros; quatre, 982 euros, i cinc membres, 1.062 euros. Cada any, l’import augmentarà fins arribar als 664 euros el 2020.

Quins són els requisits per poder demanar-la?

Cal tenir 23 anys com a mínim, estar empadronat/a Catalunya i haver-hi viscut durant els últims dos anys sencers. Cal demostrar que no es disposen d’ingressos superiors als 564 euros mensuals durant els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.

On s’ha de sol·licitar?

Els tràmits s’han de fer a les oficines d’Afers Socials i Família de la Generalitat. Per sol·licitar una cita prèvia cal trucar al 900 400 012 (trucada gratuïta) o fer-ho a través del web www.rendagarantida.gencat.cat.

Quins documents cal presentar?

A la cita prèvia s’ha de presentar, segons la situació laboral, familiar i econòmica de cadascú, els següents documents:

 • DNI o NIE i certificat de la Direcció General de la Policia que acrediti els períodes de residència legal.
 • Certificat d’inscripció al registre central d’estranger o passaport en el cas del ciutadans/es de la UE.
 • Extracte bancari dels darrers sis mesos de tots els comptes de la unitat familiar.
 • Full de transferència bancària.
 • Certificat de dades fiscals.
 • Certificat de pensions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • Documents que demostrin que els darrers dos anys has viscut a Catalunya de manera continuada (passaport, certificats escolars, rebuts...).
 • Acreditació de deutes, rebuts de lloguer...
 • Nòmina, en cas que treballis.
 • Declaracions trimestrals d’ingressos si ets autònom/a.
 • Llibre de família, sentència de separació o divorci i conveni regulador.
 • Carnet de família monoparental.
 • Certificat de reconeixement de la discapacitat si és igual o superior al 65%.
 • Acte de conciliació administrativa laboral si t’han acomiadat.

Es pot rebre la renda garantida si treballes?

Poden rebre la renda garantida les famílies monoparentals amb feines a temps parcial i la resta de famílies o persones que cobrin menys de 564 euros. Si es cobra una prestació per desocupació inferior a aquesta xifra al mes, també es pot rebre la part de la renda garantida que complementi els ingressos de la persona que ho sol·liciti fins a arribar als 564 euros.

Si ja rebies la Renda Mínima d’Inserció, què s’ha de fer?

Les persones que ja reben la Renda Mínima d’Inserció passaran a cobrar la renda garantida de manera automàtica i sense fer cap tràmit, i deixaran de cobrar l’RMI.

Informacions relacionades:.

Es publica la guia informativa de la Renda Garantida Ciutadana

La renda garantida serà compatible amb feines a temps parcial

Diosdado Toledano: “Hi ha hagut un gir positiu en la negociació per a la Renda Garantida”

La renda garantida, ratificada finalment per les entitats.

Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector: “El preacord de la renda garantida és la notícia de l’àmbit social més important dels últims anys”

Comentaris

Bona tarda

Si tinc quatre fills i familia nombrosa categoria especial, quina quantis de la renda garantida em correspon?

Moltes gràcies

Hola,

Per informar-te amb exactitud sobre els imports que poden correspondre’t, et recomanem que truquis al 900 400 012 (telèfon gratuït per demanar cita prèvia) i consultar la informació de la página web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/

Bones. La meva consulta es la seguent. Soc divorciada, sense ingresos, unicament percebo la pensio d'aliments dels meus fills, que es de 800€ mensuals, 400€ per cadascun. Els dos son estudiants, 21 i 19 anys respectivament. Tinc dret a la renda garantida? Gracies per antucipat.

Afegeix un comentari nou