ECAS proposarà a les forces polítiques una renda mínima única de 664 euros

Autor/a: 
Montserrat Garcia
Bitllet en forma de cor. Font: www.torange.us.

ECAS proposarà a les forces polítiques una renda mínima única de 664 euros

Autor/a: 
Montserrat Garcia

Resum: 

En el pròxim debat parlamentari, ECAS proposarà la implantació d’una renda mínima única que garanteixi als beneficiaris cobrir les seves necessitats bàsiques.

El pròxim dimecres 23 de juliol se celebrarà un ple parlamentari en el qual la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) proposarà a les forces polítiques a través d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) una Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

El que es pretén amb aquest nou sistema de protecció social, és unificar totes les prestacions socials actuals en una de sola, a més d’agilitzar i flexibilitzar els tràmits administratius.

Atenent l’actual conjuntura econòmica, la prestació tindria un caràcter progressiu amb una quantia de 420 euros mensuals, l'actual Renda Mínima d’Inserció (RMI), i s’aniria incrementant la quantia fins als 664 euros que ECAS considera que cobreix les necessitats bàsiques dels perceptors. La prestació tindria un caràcter il·limitat i seria compatible amb un contracte de treball.

A més, la prestació es complementaria amb un acompanyament individualitzat i formació, perquè els beneficiaris obtinguessin les eines necessàries per arribar a ser autònoms.

Finalment, ECAS demana al govern que faci un gir en les seves polítiques socials, enfortint el mercat de treball a través de polítiques actives d’ocupació que incentivin a les persones amb problemes de risc d’exclusió social a formar part de la població activa.

Afegeix un comentari nou
0