Gairebé la meitat d’empreses socials catalanes són Centres Especials de Treball i Entitats d’Inserció

  • Segons l'estudi, a Catalunya hi ha 293 empreses socials. Font: Pixabay

    Segons l'estudi, a Catalunya hi ha 293 empreses socials. Font: Pixabay - Font: Pixabay

  • Segons l'estudi, a Catalunya hi ha 293 empreses socials. Font: ACCIÓ

    Segons l'estudi, a Catalunya hi ha 293 empreses socials. Font: ACCIÓ - Font: ACCIÓ

Aquesta és una de les conclusions de l’estudi realitzat en el marc del projecte europeu Raise, que destaca que a Catalunya hi ha 293 empreses socials, la majoria de les quals són proveïdores de serveis i van crear-se fa més de 10 anys.

‘L’ecosistema de les empreses socials a Catalunya' és el títol de l’informe publicat dins del projecte europeu RaISe Interreg Europe, una iniciativa liderada per  ACCIO de la Generalitat de Catalunya amb la idea de potenciar  la competitivitat d’aquest sector.

L’estudi pren com a referència el concepte d’empresa social que es dona a Europa en el marc de la Social Business Initiative i que considera com a tal aquelles que tenen com a missió assolir un  impacte positiu en la societat, “amb una política de reinversió de beneficis del 100% i amb més d’un 50% d’ingressos originats per la facturació de productes i/o serveis”.

Segons l’informe, a Catalunya hi ha 293 emprenedories socials que compleixen aquests criteris. El 70% d’aquestes iniciatives es dediquen a la provisió de serveis, majoritàriament en els àmbits dels serveis a les persones i a les organitzacions, i la major part ingressen menys de 500.00 euros anuals. 

El seu impacte principal es dona en l’àmbit de la inserció laboral (52,6%), especialment en el d’inserció de persones en risc d’exclusió. Aquest fet explica que gairebé la meitat de les empreses socials catalanes siguin Centre Especials de Treball i Empreses d’Inserció.

Les dades recollides confirmen que l’empresa social catalana “és un sector madur”: més de la meitat de les organitzacions van néixer fa més de 10 anys, tot i que  també és destacable que un 12,5% de les iniciatives són més recents i s’han posat en marxa els darrers dos anys.

Alhora, l’estudi també posa en relleu que la majoria d’aquestes empreses són impulsades per entitats no lucratives (un 63,8%), mentre que un terç pertanyen a persones físiques, sobretot cooperatives, i un 2,5% són propietat de persones jurídiques amb afany de lucre.

Obstacles i reptes

L'estudi també aprofundeix en les dificultats a les quals han de fer front aquestes empreses i les seves necessitats. Segons el document, els principals obstacles fan referència als aspectes comercials i de mercat, econòmics i financers. En aquest sentit, les organitzacions destaquen les dures condicions i la competència del mercat, el descens de les subvencions i els ajuts, els problemes de tresoreria, les idees preconcebudes sobre aquest tipus d’empresa, i les dificultats per aconseguir contractes o accedir al finançament, entre d'altres.

Per donar-hi resposta, l’informe assenyala la importància de promoure diverses  propostes com, per exemple, la creació de programes d’acompanyament a l’hora de posar en marxa  iniciatives empresarials, impulsar un programa de garanties públiques per a préstecs de tresoreria o fomentar clàusules socials i comercials que permetin que aquestes empreses esdevinguin més competitives.

Afegeix un comentari nou