Ivalua

Què funciona en educació?, un projecte d'Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill

news-iconEsdeveniment > Acte

El lideratge dels centres educatius

Els líders dels centres educatius juguen un paper rellevant en la millora dels processos d’aprenentatge i els resultats acadèmics de l’alumnat. Quines mesures poden ajudar a aconseguir un lideratge més efectiu?

Curs “Avaluació i avaluabilitat dels programes del Tercer Sector Social”

news-iconEsdeveniment > Curs

Curs “Avaluació i avaluabilitat dels programes del Tercer Sector Social”

Es pretén introduir les persones participant en l’ús de l’avaluació com a eina de planificació, anàlisi i valoració dels processos i resultats.

Post-it amb somriure

news-iconNotícia > Formació

Accions de formació en avaluació per a entitats socials

Comprenen un curs formatiu i l’assessorament individualitzat per a les entitats socials.

Pissarra i missatge alumne

news-iconNotícia > Projectes

Beques efectives per evitar l’abandonament escolar prematur

El debat mostrarà diversos models d’implantació d’aquests ajuts a través del punt de vista de tres persones expertes.

Avaluació econòmica.

news-iconEsdeveniment > Curs

Introducció a l'avaluació econòmica de polítiques públiques

La formació, organitzada per Ivàlua, està adreçada a a professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic

La formació serà impartida per Ivàlua.

news-iconNotícia > Formació

Introducció a l’anàlisi de dades i a l'avaluació econòmica de polítiques públiques

Les formacions, organitzades per Ivàlua, estan adreçades a professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic.

news-iconOpinió

L’avaluació d’impacte i de les seves confusions conceptuals

Tothom està d’acord que és necessari avaluar els impactes que tenen els plans, els programes o els projectes que persegueixen el benestar, la cohesió social o la reducció de les desigualtats en entorns comunitaris o de país, promoguts per administracions públiques o per la iniciativa social.

test image

news-iconNotícia > Projectes

Avaluació de programes del tercer sector social: visió internacional i perspectives per a Catalunya

El proper 3 de novembre a l’Auditori del CaixaForum Barcelona es realitzarà una jornada gratuïta adreçada a reflexionar sobre la necessitat, situació actual i perspectives de l’avaluació de necessitats, implementació i impacte dels programes del tercer sector social al país.

test image

news-iconNotícia > Econòmic

Programa de la Renda Mínima d'Inserció

El Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) dóna cobertura econòmica a persones en risc d’exclusió social i promou la seva inserció laboral.