Ivalua

Post-it amb somriure

news-iconNotícia > Formació

Accions de formació en avaluació per a entitats socials

Comprenen un curs formatiu i l’assessorament individualitzat per a les entitats socials.

Pissarra i missatge alumne

news-iconNotícia > Projectes

Beques efectives per evitar l’abandonament escolar prematur

El debat mostrarà diversos models d’implantació d’aquests ajuts a través del punt de vista de tres persones expertes.

La formació serà impartida per Ivàlua.

news-iconNotícia > Formació

Introducció a l’anàlisi de dades i a l'avaluació econòmica de polítiques públiques

Les formacions, organitzades per Ivàlua, estan adreçades a professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic.

news-iconOpinió

L’avaluació d’impacte i de les seves confusions conceptuals

Tothom està d’acord que és necessari avaluar els impactes que tenen els plans, els programes o els projectes que persegueixen el benestar, la cohesió social o la reducció de les desigualtats en entorns comunitaris o de país, promoguts per administracions públiques o per la iniciativa social.

news-iconNotícia > Projectes

Avaluació de programes del tercer sector social: visió internacional i perspectives per a Catalunya

El proper 3 de novembre a l’Auditori del CaixaForum Barcelona es realitzarà una jornada gratuïta adreçada a reflexionar sobre la necessitat, situació actual i perspectives de l’avaluació de necessitats, implementació i impacte dels programes del tercer sector social al país.

news-iconNotícia > Econòmic

Programa de la Renda Mínima d'Inserció

El Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) dóna cobertura econòmica a persones en risc d’exclusió social i promou la seva inserció laboral.