Formació en transparència aplicada als webs de les entitats

F Pere Tarrés

Formació en transparència aplicada als webs de les entitats

F Pere Tarrés

Resum: 

El proper 25 de novembre de 16:30h a 19:30h a Barcelona tindrà lloc aquesta formació sobre transparència i qualitat de la informació.

La formació, organitzada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB amb la col·laboració de la Taula del Tercer Sector, està adreçada a persones d’entitats del tercer sector amb responsabilitat de govern o gestió i a tècnics de comunicació i/o persones responsables de la comunicació de les entitats sense ànim de lucre independentment de les seves característiques pel que fa a àmbit d’actuació o territorial, forma jurídica, nombre de socis i voluntaris, i recursos econòmics o humans.

Els objectius són:

  • Formar i sensibilitzar sobre el valor i els beneficis de millorar la comunicació aplicant criteris de transparència.
  • Formar en autodiagnosi de la transparència i amb l’ús del qüestionari d’autodiagnosi.
  • Facilitar a les entitats aplicar criteris d’autodiagnosi a les pàgines web de les entitats participants.

La sessió es dividirà en tres parts:

1. Què és la transparència i a quins àmbits i aspectes de la comunicació s’aplica; Per què cal que les entitats no lucratives informin de forma transparent; Com la transparència millor a la gestió de les entitats i la comunicació interna; Quins són els criteris de qualitat de la informació que cal aplicar per a comunicar de forma transparent; Quin és el marc legal: drets i obligacions; Com implantar a les organitzacions una actitud favorable a la transparència que les enforteixi.

2. Recursos per a fer autodiagnosi de la comunicació; Esglaons de dificultat en relació a l’estat de la comunicació i les possibilitats de millora de les entitats; Aplicació d’Indicadors i criteris d’autoavaluació; Criteris transversals.

3. Autodiagnosi preliminar de la comunicació de totes les entitats participants (exercici pràctic: aplicació d’un qüestionari); Presentació d’una selecció de pàgines web d’entitats participants a la sessió; Anàlisi de punts forts i febles de les pàgines exposades; Solucions de millora pels problemes detectats als exemples exposats; Recursos d’utilitat i de fàcil aplicació per a la millora de la comunicació de totes les entitats;
Conclusions: valoració de la sessió i compromís de pla de treball de cada entitat.

La formació tindrà lloc a la Casa del Mar (C/Albareda, 1) de Barcelona i cal inscripció prèvia.