Pot mesurar-se la coherència amb els valors de l'entitat?

Pot mesurar-se la coherència amb els valors de l'entitat?

Resum: 

L’Institut per a la qualitat de les ONG (ICONG) desenvolupa des de fa més de deu anys la norma ONG Qualitat, una norma concebuda per a entitats no lucratives, orientada a la millora contínua i basada en principis i valors.

La Norma ONG Qualitat, desenvolupada per l'ICONG, va néixer l’any 1999 per impuls d’un grup d’entitats que volia acostar a la realitat del Tercer Sector el concepte de gestió de la qualitat, incorporant-hi les característiques pròpies de les entitats socials.

Actualment, la Norma ja està en la seva 4ª versió, que data de novembre de 2011.

El resultat del treball d’aquests anys és un estàndard de gestió de la qualitat pensat per a entitats no lucratives i amb un enfocament de principis i valors.

Els requisits de la Norma ONG Qualitat afecten, com en el cas de la ISO 9001:2008, a aspectes relacionats amb la planificació o la millora contínua i, alhora, amb altres elements que no tenen cabuda dins la ISO com ara els valors, principis, participació del personal remunerat i el voluntariat.

La Norma ONG Qualitat demana a les entitats que vulguin certificar-se el compliment d’una sèrie de requisits tècnics propis dels sistemes de gestió de qualitat però dóna la mateixa importància al fet que l’entitat treballi en coherència amb els principis propis del sector i els que la mateixa entitat defineixi.

Aquests principis i valors, que serveixen de marc de referència per a tots els requisits de la Norma, s’estructuren en tres famílies:

Valors orientats a les persones:

 • La dignitat humana.
 • La defensa dels drets.
 • La solidaritat.
 • L’orientació a cada persona
 • L’orientació a les parts interessades.

Valors orientats a l’organització

 • La participació del voluntariat
 • El treball en equip
 • La professionalitat.
 • L’eficàcia i l’eficiència.
 • La millora contínua.
 • La gestió de la globalitat de la missió de l’organització.

Valors orientats a la societat

 • La confiança
 • La transparència.
 • La rendició de comptes
 • El compromís democràtic
 • La implantació social

Aquests valors es troben definits al Manual d’aplicació de principis de la Norma ONGC, on s’inclouen una sèrie de preguntes que l’entitat hauria de plantejar-se sobre cadascun d’ells.

Per a més informació:

Afegeix un comentari nou
0