Es crea una plataforma per aprofundir en la transparència de les organitzacions

  • Neix una nova xarxa internacional de fundacions

    Neix una nova xarxa internacional de fundacions

Xarxes de fundacions llatinoamericanes i espanyoles han creat FORIF, el Fòrum Iberoamericà de Fundacions, amb l'objectiu d'aprofundir en bones pràctiques de govern d'organitzacions, de transparència, i d'impacte i la seva avaluació.

Les principals associacions de fundacions llatinoamericanes i espanyoles, com el Centro Mexicano de Filantropía, Asociación de Fundaciones Empresariales de Colombia, Grupo de Fundaciones y Empresas de Argentina, Grupo de Institutos y Fundaciones Empresariales de Brasil, RedAmérica, i l'Asociación Española de Fundaciones, formen la nova xarxa FORIF, un espai de coneixement i intercanvi sobre bones pràctiques en el món heterogeni de les fundacions.

 

La recerca i el debat que el FORIF vol potenciar giren al voltant de tres punts: el bon govern, la transparència i l'impacte i la seva avaluació

 

Els tres punts clau:

 

  • Per bon govern, FORIF entén el conjunt de pràctiques i polítiques per assegurar que allò que es decideix en el marc d'una fundació es correspon amb les necessitats per aconseguir la missió fundacional, tenint en compte les conjuntures canviants i el diàleg amb els actors socials relacionats.
  • La transparència, en el projecte, s'entén com l'esforç per difondre la informació rellevant de l'organització fent-la accessible al públic general i als actors socials relacionats.
  • En tercer lloc, la recerca de sistemes d'avaluació de l'impacte intern i extern de l'organització és també un dels temes clau al projecte.

 

A la web us podeu registrar i entrar en debat amb persones de l'àmbit al voltant d'aquest sector de la societat civil a nivell llatinoamericà, i també espanyol, i accedir en línia a coneixements sobre la diversa realitat de les fundacions, o aportar-los.

Afegeix un comentari nou