Quines entitats internacionals treballen en l’àmbit LGBTI?

 • Manifestació en defensa del col·lectiu LGBTI

  Manifestació en defensa del col·lectiu LGBTI - Font: Arribalasqueluchan, Flickr

 • Logo de l’Organització Internacional d’Estudiants Lesbianes, Gais Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals

  Logo de l’Organització Internacional d’Estudiants Lesbianes, Gais Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals - Font: IGLYO

 • Infografia sobre la situació dels drets LGTBI al món

  Infografia sobre la situació dels drets LGTBI al món - Font: Outright International

 • Infant en una manifestació LGTBI

  Infant en una manifestació LGTBI - Font: Marina Liotta (FELGTB), Flickr

De la mateixa manera que AMPGIL a Catalunya, al món existeixen diverses associacions i organismes que defensen els drets del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

A Catalunya hi ha diverses organitzacions que treballen en l’àmbit LGBTI i que tenen per objectiu lluitar pels drets d’igualtat per a la comunitat de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. A la província de Barcelona, per exemple, trobem a l’Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals (AMPGIL), que organitza reunions setmanals i acollida personalitzada a pares i mares, a més de donar atenció telefònica. Pel que fa a la difusió, AMPGIL també prepara seminaris, xerrades, dinamització cultural i educativa, publicacions i campanyes i finalment col·labora estretament amb les entitats properes al moviment LGTB i les institucions públiques.

Altres entitats que treballen en aquest mateix àmbit serien Famílies LGBTI, Casal Lambda o el moviment Crida LGBTI. A Girona, destaca el Front d’Alliberament Gai de Catalunya, present a altres províncies. Per la seva banda, a Tarragona trobem el col·lectiu Tarragona entén i H20 i per últim Lleida acull entitats com l’Associació GAYLLEID.

En l’àmbit internacional, el 28 de juny és el Dia Internacional per l’Alliberament LGBT i poc menys d’un mes abans, concretament el 17 de maig, se celebra el Dia Internacional contra la LGBTIfòbia. En aquesta línia, al món hi ha organitzacions sense afany de lucre que també han fet un esforç en els darrers anys per normalitzar socialment i fer efectiva la lluita contra tota discriminació per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere. A continuació, presentem algunes de les més destacades. 

 

 

 • Immigration Equality: és una organització LGBTI dels Estats Units que treballa pels drets de les persones que fugen de la violència, demandants d’asil i que són perseguides als seus països d’origen per la seva orientació sexual, identitat de gènere o positius de VIH. Actualment ofereixen assistència legal a més de 15 Estats.

 

 • OutRight Action International: coneguda popularment com la Comissió International de Drets Humans de Gais i Lesbianes, OutRight vol avançar en els drets humans i les oportunitats de les persones LGBTI del món i ho fa teixint xarxes a escala global, regional i nacional. A més, actuen com a pont entre les comunitats locals i les institucions.

 

 • IGLYO: amb seu a Brussel·les, és l’Organització Internacional d’Estudiants Lesbianes, Gais Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals, una entitat pana europea que treballa conjuntament amb 95 organitzacions juvenils LGBTI i col·lectius estudiantils. La característica principal de l’associació és que està gestionada completament per joves.

 

 • Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals Transsexuals i Intersexuals (ILGA): és la federació mundial d’organitzacions locals i nacionals dedicades a assolir als drets del col·lectiu LGBTI. Constituïda l’any 1978, gaudeix d’estatus de cosnulta al Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de les Nacions Unides. ILGA és el paraigües de més de 1.200 organitzacions membres a sis regions diferents, entre les quals Àfrica, Àsia, Europa, Llatinoamèrica, Nord-Amèrica i Oceania.

 

 • Parents and Friends of Lesbians and Gays (PFLAG): fundada l’any 1972 amb el simple gest d’una mare donant suport al seu fill gai, PFLAG és l’associació de pares i amics de lesbianes i gais més gran del món. La missió de l’organització és donar suport a les famílies i persones LGBTI i fer incidència política a les comunitats locals, sobre tot als Estats Units, per canviar actituds i impulsar lleis que aconsegueixin la garantia plena de drets per a les persones LGBT.

Afegeix un comentari nou