Aprovat el projecte de llei que permet transformar les caixes en fundacions de caràcter especial.

  • Diners

    Diners

  • Reunió directius caixes

    Reunió directius caixes

El Govern ha aprovat el projecte de llei que permet transformar les caixes en fundacions de caràcter especial per preservar la seva obra social.

El Govern ha aprovat el projecte de llei que modifica el Decret legislatiu 1/2008, d’11 de març, del text refós de la llei catalana de caixes, que permet transformar les caixes en fundacions de caràcter especial per preservar la seva obra social.

Les caixes catalanes participades pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) o que formen part d'un Sistema Institucional de Protecció (SIP) es transformaran en fundacions de caràcter especial per preservar la seva obra social.

Amb el nou projecte de llei, es vol donar compliment al que estableix el Decret 2/2012, de 3 de febrer, de sanejament del sector financer. Així, totes aquelles caixes que han vist reduïda la seva participació a l’entitat bancària que du l’activitat creditícia podran transformar-se en fundacions de caràcter especial i donar així continuïtat a la seva obra social i cultural.

L’organització interna que preveu el projecte de llei per a aquestes fundacions espacials es caracteritza principalment per:

  • Com a òrgan de govern tindran un patronat format per una vintena de membres en què el 75% com a mínim haurà de ser de caràcter privat.
  • La composició del Patronat serà: les entitats fundadores públiques o privades amb tradició en el govern de les caixes, entitats privades que són les que faran l’aportació de recursos, i entitats  públiques o privades que tinguin finalitats i activitats similars a les de l’esperit de la nova fundació.
  • La durada d’aquest patronat serà de un màxim de 6 anys.
  • Finalment l’òrgan encarregat del control d’aquestes fundacions de caràcter especial seran el Departament d’Economia i Coneixement que té la tutela de les Caixes d’Estalvi, i el Departament de Justícia com a  responsable en matèria de Fundacions.

Afegeix un comentari nou