Clam de les ONG contra el pagament de la Sanitat per part dels "sense papers"

  • Dues mans juntes

    Dues mans juntes

  • Foto de la Ministra de Sanitat

    Foto de la Ministra de Sanitat

Diverses ONG i altres entitats socials s’han oposat a l’ordre que està preparant el Govern Espanyol, la qual pretén que els immigrants sense papers paguin 710€ l’any per tenir dret a l’assistència mèdica, incrementant-se fins 1.864€ anuals pels majors de 65 anys.

Després que el Govern espanyol va aprovar, mitjançant un decret llei, que els immigrants sense papers només tinguin accés a l’atenció mèdica bàsica, ara proposa una nova mesura que consisteix en la creació de convenis especials amb la població immigrada sense papers.

Aquests convenis estableixen que les persones immigrants sense papers paguin a l’Estat una quantitat de diners similar a una assegurança privada per rebre assistència mèdica pública.

L’ordre que el Govern espanyol està preparant determina que el pagament sigui de 710,40€ l’any, i si es tracta de persones majors de 65 anys, aquesta quantitat pujaria fins 1.864,80€ anuals.

Aquesta mesura afectarà a les persones que no estiguin assegurades al sistema de la Seguretat Social ni siguin beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. En el cas dels immigrants sense permís de residència, tindran que complir dos requisits: dur un any empadronats a l’Estat espanyol i no ser beneficiaris del sistema de sanitat pública.

La signatura d’aquests convenis serà voluntària i aquests no cobriran el pagament de les medicines o el transport sanitari, per tant, aquests serveis correran a càrrec de les persones que signin el conveni.

Una altre qüestió que ha transcendit respecte a aquesta mesura és que l’impagament de les quotes tindrà tres mesos de suspensió del conveni com a càstig. Al llarg d’aquest temps s’haurà de regularitzar el pagament per a poder continuar gaudint del mateix, en cas contrari, s’extingirà el dret a l’assistència sanitària.

Davant d’aquesta mesura, la qual deixa en una situació molt vulnerable als immigrants sense papers, diverses ONG i entitats socials que treballen amb aquest col·lectiu han expressat el seu desacord amb la decisió proposada pel Govern espanyol.

Finalment, l’ordre preveu que siguin les comunitats autònomes les competents per implantar el sistema de convenis, encara que la quantia de les quotes i la cartera de prestacions serà decisió del Govern central.

Llegir més

Afegeix un comentari nou