Conflicte de competències a la concessió de subvencions en matèria de serveis socials

El Govern de la Generalitat ha acordat plantejar un conflicte de competència davant del Tribunal Constitucional en relació amb la regulació estatal de matèries de competència exclusiva autonòmica, concretament contra l’Ordre estatal que regula de manera centralitzada les bases de la concessió de subvencions en matèria de serveis socials.

Són moltes les entitats del Tercer sector social que dediquen la seva activitat a aquestes prestacions de serveis assistencials i de caràcter social que depenen del finançament i els ajuts de la Generalitat. El mateix passa amb les entitats de cooperació, on és bàsica l’assignació que es faci del 0’7% de l’IRPF.

La Generalitat ja va reclamar judicialment la inconstitucionalitat de dues Ordres estatals que suposen una invasió clara de les seves competències. La primera reclamació es va fer davant el Tribunal Suprem i va ser favorable al Govern de la Generalitat. No obstant, el Govern central ha mantingut una actitud del tot inactiva davant d’aquestes reclamacions.

Per això, el passat mes agost, la Generalitat va demanar dos informes al Consell de Garanties Estatutàries per tal que es pronunciés en relació amb l’abús de competències que l’Estat havia fet al entrar a regular matèries que fins ara havien estat competència exclusiva de Catalunya, com és la relativa als serveis socials i la tramitació, resolució i pagament de les subvencions provinents de l’IRPF.

Després que el Govern central hagi rebutjat el requeriment d’incompetència presentat per la Generalitat i que el Consell de Garanties Estatutàries hagi dictaminat sobre la inconstitucionalitat de les normes estatals la Generalitatha optat per plantejar el conflicte de competències davant el Tribunal Constitucional atesa la negativa del govern central a rectificar en aquesta invasió de competències.

Afegeix un comentari nou