Cristina Sanmartí: “És important donar tota la informació de l’entitat”

Autor/a: 
Montse Agudo
Cristina Sanmartí, gerent de l'Associació Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell
Mercat Central de Sabadell

Cristina Sanmartí: “És important donar tota la informació de l’entitat”

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

La Cristina Sanmartí, gerent de l’Associació Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell, ens explica com ha viscut l’entitat el procés d’adequació a la Llei de Transparència.

El dia 1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei 19/2014, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta normativa obliga a les entitats que tenen relació amb l’Administració Pública a publicar informació institucional i econòmica.

Hem parlat amb Cristina Sanmartí, gerent de l’Associació Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell, amb relació a com han viscut el procés per complir els requisits establerts a la Llei de Transparència.

Quines persones de l’entitat s’han implicat en l’adequació de l’entitat a la llei de transparència?
Fa temps que teníem coneixement del projecte de Llei de Transparència i una vegada aprovada la normativa, tant la Junta directiva com la Gerència de l’entitat vam decidir començar a treballar per complir amb les disposicions legals el més aviat possible.

Com heu viscut el procés?
Ens ha semblat una mica complex i, per aquest motiu, hem demanat assessorament a Suport Associatiu. A més, en tant que tenim un conveni signat amb l’Ajuntament de Sabadell, la pròpia administració també ens ha ofert acompanyament.

Quin ha estat el principal repte amb el qual us heu trobat?
El principal repte ha estat no saber quina documentació calia publicar, tant jurídica com econòmica, i tampoc teníem coneixement d’on s’havia de publicar.

Quins avantatges considereu que us aporta el compliment de la llei de transparència?
Considerem que l’avantatge principal és la tranquil·litat de fer les coses el millor possible i alhora generar confiança en la gestió de l’entitat.

Quina recomanació faríeu a una entitat que es planteja iniciar el procés de donar compliment de la llei de transparència?
Depèn dels recursos de l’entitat però la principal recomanació és que demanin ajuda a professionals.

Per altra banda, és important donar tota la informació possible sobre la realitat de l’entitat per poder mostrar realment el que es fa i com es fa.