El Govern ajorna els canvis en la renda mínima fins 2014

  • Renda mínima d'inserció

    Renda mínima d'inserció

  • Parlament de Catalunya

    Parlament de Catalunya

El passat dia 24 de juliol, el Conseller de Benestar Social i Família va anunciar que abans de final d’any el Govern de la Generalitat presentarà un projecte de llei per modificar l’actual Renda Mínima d’Inserció.

Una de les mesures dins del marc del pacte nacional contra la pobresa impulsat pel Govern de la Generalitat, del qual es presentarà l’esborrany del document bàsic el proper 19 de setembre, és redefinir la renda mínima d’inserció.

Avui en dia, com a conseqüència del context socioeconòmic en el que ens trobem, es fa necessari adequar la renda mínima d’inserció a les necessitats de les persones beneficiàries.

El grup de treball per a la lluita contra la pobresa ha elaborat un document on queda palès que actualment a Catalunya hi ha més de 742.000 desocupats, dels quals 356.400 fa més d’un any que es troben en aquesta situació.

Com a conseqüència d’aquest fet, moltes entitats que es dediquen a l’atenció de persones en risc d’exclusió social a casa nostra han viscut un increment de demandes de suport i ajut social considerable.

Entre elles, podem posar l’exemple de Creu Roja, aquesta entitat va atendre un 3,47% més de persones que durant l’any 2010 i la tendència és que a l’any 2012 hi hagi un increment de la població atesa.

La majoria de destinataris dels programes d’ajut engegats per les entitats són persones afectades per la crisi.

Per aquest motiu, una de les mesures importants a tractar és l’adaptació de la renda mínima d’inserció al context actual, tenint en compte els perfils dels casos socials, laborals i crònics.

El Govern de la Generalitat ja ha anunciat que presentarà un projecte de llei per modificar l’actual RMI, tot i així, no entrarà en vigor fins al 2014.

Llegir més

Afegeix un comentari nou