Nova regulació per als campaments juvenils a Catalunya

  • Infants a un campament

    Infants a un campament

  • Càmping

    Càmping

El Departament de Benestar i Família està tramitant el Projecte de decret d’aprovació del nou reglament, amb l’objectiu de regular els requisits mínims que han de complir aquestes instal·lacions.

Tal i com ja hem tractat a Xarxanet en d’altres ocasions, hi ha diverses normatives que regulen les activitats del lleure a Catalunya. Aquesta regulació és la que determina les característiques, requisits i protocols d’actuació que s’han de dur a terme en el desenvolupament de l’activitat.

Actualment, el Departament de Benestar i Família està tramitant el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de campaments juvenils. Aquesta nova regulació definirà els requisits mínims que han de complir aquestes instal·lacions permanents, les quals estan destinades a facilitar l’activitat d’acampada de les entitats i dels grups infantils i juvenils.

Les entitats que treballen amb infants i joves han de conèixer la normativa que regula aquestes instal·lacions, per poder valorar si estan dotades de l’equipament bàsic per dur a terme la seva activitat en condicions de seguretat.

A més d’aquesta normativa, també han de tenir en compte d’altres que regulen l’activitat del lleure com per exemple la Llei 38/1991, sobre les instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves, el decret 140/2003 i el decret 137/2003. També es de gran utilitat la publicació Anem preparats que cada any realitza la Generalitat de Catalunya.

Afegeix un comentari nou