S'aprova el document de propostes per lluitar contra la pobresa

  • Document contra la pobresa i exclusió social

    Document contra la pobresa i exclusió social

  • Viure al carrer- Arrels fundació a flickr

    Viure al carrer- Arrels fundació a flickr

El grup de treball per a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social a Catalunya, que està integrat pel Departament de Benestar Social i Família, entitats socials i municipalistes, ha aprovat un document amb diverses propostes per millorar la situació de les persones que es troben en aquesta situació.

Aquest document recull unes dades on queda constància de l’augment de la pobresa a casa nostra. Actualment, hi ha més de 742.000 aturats, dels quals 356.400 són de llarga durada i el risc de pobresa a Catalunya ja arriba al 19,9% de la població.

El document proposa fins a tretze mesures que ha d’adoptar el Govern català de forma transversal, en matèries com l’ocupació, l’habitatge, els recursos socials i les estratègies territorials.

Una d’aquestes mesures consisteix en redefinir la prestació de la Renda Mínima d’Inserció tenint en compte els diferents perfils, és a dir, si es tracta de casos socials, laborals o crònics.

També proposa potenciar la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social afavorint, l’accés de les entitats socials del Tercer sector a la gestió de les polítiques actives d’ocupació i revisar l’actual programa de plans d’ocupació.

Pel que fa a l’habitatge, es vol facilitar l’accés a totes les persones en situació de risc, sobretot a les que es troben en procés de desnonament i fomentar que els lloguers no siguin superiors al 30% de la renda familiar, amb una durada màxima de cinc anys.

Una altra qüestió que es vol mantenir són les ajudes d’urgència social gestionades pels ens locals i assegurar el manteniment de la protecció a les persones i famílies en risc d’exclusió.

Aquestes propostes van dirigides especialment a col·lectius com la gent gran, la infància, l’adolescència, les dones, les famílies nombroses i monoparentals.

Aquest document és el pas previ per impulsar el Pacte Nacional per a la inclusió Social i l’Eradicació de la Pobresa a Catalunya.

Llegir més

Afegeix un comentari nou