L’estratègia 2020 i els projectes europeus

 • Joves amb la cara pintada. Font: Facebook de la Comissió Europea

  Joves amb la cara pintada. Font: Facebook de la Comissió Europea

 • Mapa d'Europa. Font: web de l'Europa 2020

  Mapa d'Europa. Font: web de l'Europa 2020

 • Banderes europees davant la Comissió. Font: Vikipèdia

  Banderes europees davant la Comissió. Font: Vikipèdia

Europa 2020 és l'estratègia de creixement de la Unió Europea per a la pròxima dècada i suposa un món de possibilitats per a les entitats del Tercer Sector.

La finalitat de l'estratègia Europa 2020 no és només superar la crisi i els seus efectes devastadors per a les persones, sinó també  intentar esmenar els defectes del model de creixement a l’etapa anterior i crear les condicions propícies per a un tipus de creixement diferent, més intel·ligent, sostenible i integrador.

Per això s’han fixat cinc objectius clau que la UE ha d'assolir al final de la dècada en els àmbits d'ocupació, educació, recerca i innovació, integraciósocial i reducció de lapobresa, i canviclimàtic i energia

Aquest 5 objectius clau són:

 1. Ocupació: aconseguir que el 75% de les persones de 20 a 64 anys tinguin una feina
 2. R+D: assolir una inversió del 3% del PIB de la UE en R+D.
 3. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica: arribar a emissions de gasos d'efecte hivernacle un 20% (o un 30% si es donen les condicions) menors als nivells de 1990, 20% d'energies renovables, augment del 20% de l'eficiència energètica.
 4. Educació: aconseguir taxes d'abandonament escolar prematur per sota del 10%. Almenys un 40% de les persones de 30 a 34 anys d'edat hauran de completar estudis de nivell terciari.
 5. Lluitar contra la pobresa i l'exclusió social: reduir almenys en 20 milions el nombre de persones en situació o risc de pobresa i exclusió social.

 

L'estratègia inclou, a més, 7 iniciatives emblemàtiques que constitueixen un marc en què la UE i les administracions estatals poden unir esforços i reforçar-se mútuament en àrees relacionades amb les prioritats d'Europa 2020, com ara la innovació, l'economia digital, l'ocupació, la joventut, la política industrial, la pobresa i l'ús eficient dels recursos.

L’aprovació de l'Estratègia 2020 va obrir un món de possibilitats per a les entitats del Tercer sector, per tal de ser presents en el seu desenvolupament.

Ens trobem diverses maneres de ser-hi presents com ara atendre les consultes de la Comissió, participar en fòrum específics, proposar als grups de l’Eurocambra trobades per discutir i/o donar a conèixer determinats temes o realitats, etc.

Però la més coneguda és la possibilitat d’arribar als objectius de l’Estratègia 2020 mitjançant la implementació de projectes europeus.

Aquests projectes, entre altres elements, han de proposar actuacions amb valor afegit europeu, ser innovadors i tenir un caràcter transnacional. Igualment, en la majoria de casos han de ser cofinançats tot i que, al programa Horizon 2020, les entitats sense afany de lucre poden obtenir el 100% del pressupost demanat a la Comissió Europea.

Per a més informació sobre projectes europeus, podeu consultar:

Afegeix un comentari nou