Augmenta el nombre de persones sense llar que rep atenció sanitària a les urgències dels hospitals

  • Una persona dormint al carrer

    L'objectiu del cens és aconseguir informació detallada sobre la situació de les persones que dormen als carrers de Barcelona - Font: Arrels Fundació

  • Una persona sense sostre dorm en un banc al costat de la Ciutadella

    El 46,9% de les persones en situació més vulnerable fa un any o menys que viuen al carrer i que el 43,3% són de nacionalitat espanyola. - Font: Joan Cortadellas (El Periódico)

  • El cens de persones sense llar d'Arrels va comptar amb la participació de 400 persones voluntàries

    El cens ha estat possible gràcies a la implicació d’unes 400 persones voluntàries que han recorregut bona part de la ciutat per parlar amb les persones que dormen al carrer. - Font: Arrels Fundació

De les 358 persones sense sostre que van respondre al cens d'Arrels Fundació, un 75,4% presenten un grau de vulnerabilitat elevat o mig i de mitjana porten al carrer des de fa 3 anys i 4 mesos.

A principis de juny, la Fundació Arrels va sortir durant tres nits pels carrers de Barcelona per enquestar a persones sense llar. Les 400 persones voluntàries que van participar en l’acció van localitzar a 905 persones de les quals van respondre a l'entrevista 358. L’objectiu del cens era saber si les persones que viuen al ras pateixen un grau de vulnerabilitat elevat, mitjà o baix, la seva trajectòria de sensellarisme, si pateixen o no violència, l’ús dels serveis mèdics o el seu estat de salut, entre d’altres.

De les persones entrevistades, el 18,7% pateix un grau de vulnerabilitat elevat, és a dir, acumulen moltes variables de risc com per exemple: viure al carrer durant molt temps, tenir problemes de salut i haver fet un ús continuat dels serveis mèdics d’urgència, haver patit agressions, no tenir relacions socials o tenir problemes de consum de tòxics. El percentatge de persones que presenten una vulnerabilitat mitjana ha disminuït d’un 61% a un 56,7%, i el nombre de persones amb vulnerabilitat baixa ha augmentat passant d’un 20% a un 24,6%.

Augmenten les atencions a urgències

Viure al carrer comporta estar exposat a riscos que afecten la salut i la seguretat. En aquest sentit, el 25,1% de les persones entrevistades diu que pateix malalties cròniques, un 5% més que al 2016. El 31,6% afirmen que han estat víctimes d’agressions verbals o físiques. En el cas de les dones, aquesta xifra puja fins al 40% i en el cas de les persones més vulnerables arriba al 60%.

Per altra banda, quatre de cada deu persones que dormen al carrer han rebut atenció mèdica a urgències durant els darrers sis mesos i un terç ha necessitat una ambulància o ha estat ingressada a l’hospital. Comparat amb l’any passat, la necessitat d’una ambulància i d’un ingrés hospitalari gairebé s’ha doblat, passant d’un 17,2% a un 33,8% i del 18,9% al 34,6%, respectivament. En aquest sentit, ha baixat el nombre de persones que tenen targeta sanitària i un 52,5% afirmen no tenir-ne o no saber-ho.

3 anys i 4 mesos vivint al carrer

Sobre la trajectòria de sensellarisme, de mitjana, les persones enquestades viuen al carrer des de fa 3 anys i 4 mesos i més de la meitat (52,5%) fa més d’un any que viu al carrer.

Les persones de nacionalitat espanyola i les extracomunitàries són les que porten més temps vivint al carrer. D’aquestes, un 84,1% són homes, el 8,9% són dones i un 7% es considera altres. La majoria tenen entre 25 i 55 anys, amb una mitjana d’edat de 44,9 anys; gairebé dos terços procedeixen d’altres països i 4 de cada 10 han arribat a Barcelona durant l’últim any. L’Estat espanyol (33,5%), Romania (18,4%), Itàlia (8,7%) i Marroc (5,9%) són els principals països de procedència de les persones sense llar entrevistades.

Afegeix un comentari nou