Dincat denuncia la triple discriminació per accedir al mercat laboral

  • Només 2 de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual tenen feina

    Només 2 de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual tenen feina

  • Inserció laboral de persones amb discapacitat

    Inserció laboral de persones amb discapacitat

Una oferta formativa prelaboral inadequada, bloqueig als recursos d'inserció laboral i poques oportunitats d'ocupació són els principals problemes per les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

Dincat, entitat que vetlla per la defensa dels drets i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, ha denunciat la dura realitat en què es troben aquestes per poder accedir al mercat laboral. Les persones amb diversitat funcional que volen accedir al món laboral han de superar tres barreres: una oferta formativa prelaboral inadequada, un bloqueig dels recursos d'inserció laboral i poques oportunitats d'ocupació

Els Centres Especials de Treball (CET) i els programes de treball amb suport en l'empresa ordinària continuen saturats i afectats per les retallades dels últims anys en polítiques actives d'ocupació. D'aquesta manera es fa impossible pagar els suports que aquestes persones necessiten per treballar en igualtat de condicions que la resta de ciutadans. Per una banda, la falta de pressupost provoca que els CET no puguin incorporar nous treballadors i, per l'altra, els serveis de treball amb suport no poden atendre tota la demanda. Això, provoca que menys d'un 20% de persones amb discapacitat intel·lectual estigui treballant.  

En aquest sentit, l'entitat demana que des de l'àmbit públic es destini més recursos a l'empresa ordinària per fer augmentar l'oferta per a aquest col·lectiu i es permeti fer contractacions noves en els Centres Especials de Treball. A més, la demanda que fa Dincat a la Generalitat és que s'inverteixi en els Centres Especials de Treball i s'acceleri el desplegament dels Itineraris Formatius Específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials entre els 16 i els 21 anys.

Formació insuficient

L’entitat també destaca els problemes de formació que tenen els joves amb diversitat funcional, ja que els estudis de l’etapa obligatòria no preparen als joves d’aquest col·lectiu per al món laboral ni per les seves necessitats específiques. D'aquesta manera, 7 de cada 10 persones amb discapacitat no tenen acabats els estudis de secundària o PFI (Programes de Formació i Inserció)

Per als joves sense l’ESO, l’oferta formativa es concentra només entre els 16 i 21 anys, ja que els PFI només es poden cursa durant aquest període. Per altra banda, aquells alumnes graduats de l’ESO es troben amb la dificultat que els graus mitjà o superior no estan adaptats a les seves necessitats.

 L'entitat recorda que s’ha de garantir que aquest col·lectiu pugui reciclar-se i disposi d’una formació permanent, com qualsevol ciutadà.

Afegeix un comentari nou