El Parlament portarà al Congrés la proposició de llei sobre la dació en pagament

  • Imatge de la ILP per a la dació en pagament

    Imatge de la ILP per a la dació en pagament

  • Logo del Parlament de Catalunya

    Logo del Parlament de Catalunya

El passar 18 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar portar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de protecció contra les execucions hipotecàries, que preveu mecanismes per evitar el desnonament i facilitar la dació en pagament.

A la sessió plenària del passat 18 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat portar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual.

La proposició de llei, camí del Congrés dels diputats

La proposició de llei aprovada pel Parlament va néixer arran de tres iniciativespresentades per ICV-EUiA, ERC i Ciutadans que varen ser debatudes al març de 2011 i que, finalment, durant el mes de juliol d’enguany, van ser integrades en un únic text.

El text de la Proposició es fa ressò de la gravetat de la situació, que exigeix una "actuació decidida de les administracions públiques" per tal de "pal·liar els efectes del massiu sobreendeutament hipotecaria".

En aquest sentit, el text entén l’ordenament espanyol com a una anomalia dins el marc europeu per la inexistència de mecanismes de segona oportunitat o d’alliberament de deute.

L’objectiu del text és el d’establir mesures per resoldre el sobreendeutament vinculat a l’adquisició de l’habitatge habitual incloent-hi, entre d’altres, la dació en pagament i afavorint la permanència de les persones en el seu habitatge.

Igualment, el text preveu simplificar els procediments concursals i incidir en la regulació del mercat hipotecari per evitar l’exclusió social de les persones afectades i facilitar-los la recuperació econòmica.

La reacció de les entitats

Des del sector social, la Taula d’entitats del Tercer Sector ha manifestat el seu suport a la proposta mitjançant una carta enviada al conseller Recoder i a tots els grups parlamentaris.

Per la seva banda, la Plataforma d’afectats per la hipoteca entén l’aprovació del Parlament com una "petita victòria" més del moviment però recorda que el Parlament només ha aprovat portar la proposició al Congrés dels diputats, filtre necessari perquè la proposició implica modificacions en la llei concursal, d’enjudiciament civil i en altres normatives de rang estatal.

Ara bé, la Plataforma adverteix que, molt probablement, la iniciativa legislativa popular impulsada per les entitats socials arribarà al Congrés abans que la proposició del Parlament de Catalunya. Per això, la Plataforma exigeix coherència als partits polítics catalans a l’hora de votar la Iniciativa.

A més, denuncia que la situació de centenars de milers de persones afectades és insostenible i per això reclama la paralització immediata de les execucions hipotecàries, especialment en el cas de les entitats financeres intervingudes amb diner públic.

Vídeo de la presentació pública de la Iniciativa Legislativa Popular per a la dació en pagament (abril 2012):

Comentaris

crec que la igualtat té que existir, si els bancs tenen rescat els creditors també tenen que tenir rescat, és lo més humà.

Afegeix un comentari nou