Propostes als CET per afrontar la crisi

  • Barreres que troben algunes persones discapacitades. Font: panshipanshi (flickr)

    Barreres que troben algunes persones discapacitades. Font: panshipanshi (flickr)

La Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili ha publicat un quadern on proposa la cooperació com el camí que han de seguir els Centres Especials de Treball per afrontar les situacions derivades la conjuntura econòmica actual.

 

La Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha dedicat el segon número de la seva publicació, Quaderns d’Inclusió Social, a formular propostes perquè els Centres Especials de Treball (CET) puguin afrontar la crisi i les retallades pressupostàries. El camí proposat per la URV no és nou: cooperar per unir recursos i esforços. Els CET són un important mecanisme d’inserció laboral i social de les persones amb discapacitat. Aquests centres són empreses que asseguren un treball remunerat a persones amb discapacitat. La plantilla dels CET està formada per com a mínim un 70% de personal amb una discapacitat igual o superior al 33%. La publicació del Quadern va anar acompanyada d’una declaració de suport als centres especials que es va emetre el passat 25 de juny i es va fer arribar a tots els CET existents a Catalunya.

El 2011 a Catalunya, els CET donaven feina a 5.100 treballadors i treballadores. La publicació titulada Sinergies en temps de crisi: els centres especials d’ocupació analitza els efectes de la crisi econòmica -actualment un 36% dels CET declaren tenir problemes de finançament i un 1,8% veu perillar la seva activitat a causa de la demora de les subvencions- sobre aquest model d’empreses i planteja diverses propostes per tal d’incrementar l’ocupació. La cooperació entre centres és, segons la Càtedra d’Inclusió Social de la URV, clau en aquests moments ja que pot permetre, per exemple, abaratir els costos de gestió i administració o realitzar una espècie de treball en cadena on diversos CET es complementin l’un a l’altre durant el procés de producció. 

Afegeix un comentari nou