Convo24: línies de subvenció per als projectes experimentals d’atenció a persones en l’àmbit social

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
Eugenia Ifer
La convocatòria per a 2024 està dividida en quatre famílies. Font: Canva.
La convocatòria per a 2024 està dividida en quatre famílies. Font: Canva.
Es podrà fer la sol·licitud de la convocatòria fins al 29 de gener 2024. Font: Canva.
Es podrà fer la sol·licitud de la convocatòria fins al 29 de gener 2024. Font: Canva.

Convo24: línies de subvenció per als projectes experimentals d’atenció a persones en l’àmbit social

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

La Convo24 és la convocatòria ordinària de subvencions per a organitzacions de l’àmbit socials.

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha publicat l’Ordre DSO/283/2023, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions a entitats de l’àmbit de les polítiques socials del Departament de Drets Socials.

La convocatòria per a 2024 està dividida en quatre famílies: projectes experimentals d’atenció a persones en l’àmbit social, inversió de construcció, remodelació o equipament d’establiments de serveis socials inclosos en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils o en la Xarxa de Punts Òmnia, promoció d’activitats i projectes ordinaris d’entitats socials i promoció dels serveis prestats per entitats federatives de segon i tercer ordre.

En aquest contingut s’explicaran les convocatòries de subvencions per als projectes experimentals d’atenció a persones en l’àmbit social. Independentment de l’àmbit d’actuació, aquesta família té una sèrie de característiques que s’han de tenir present:

 • El formulari de sol·licitud està disponible des del 2 de gener fins al 12 de febrer de 2024 a les 15 hores.
 • Els projectes seran anuals i l’administració farà bestreta del 100% de l’import atorgat.
 • Els programes subvencionats (excepte excepcions) han de tenir un pressupost mínim de 10.000 €. A més (excepte excepcions) se subvencionarà el 100% del cost de l’acció.
 • En principi, una organització només pot sol·licitar la subvenció per dues accions de cada línia concreta. Així mateix, com a màxim una entitat pot sol·licitar la subvenció de trenta accions. A més d’aquesta limitació global, no pot sol·licitar la subvenció de més de quinze accions corresponents a línies dels projectes experimentals d’atenció a persones en l’àmbit social.
 • L’import de les subvencions concedides no pot superar el cost de l’activitat que ha de desenvolupar l’entitat, sigui de manera aïllada o en concurrència amb subvencions d’altres organitzacions, ajuts, ingressos o recursos.

Aquesta família aglutina els següents grups d’actuacions:

 • Gestió de projectes experimentals en pisos.
 • Gestió de projectes experimentals residencials.
 • Projectes experimentals d’accessibilitat.
 • Projectes experimentals d’atenció domiciliària.
 • Projectes experimentals d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc lleu o moderat.
 • Projectes experimentals d’atenció diürna.
 • Projectes experimentals d’orientació i inserció sociolaboral.
 • Acompanyament.
 • Projectes experimentals d’atenció terapèutica.
 • Projectes experimentals d’acompanyament a les famílies.
 • Projectes experimentals d’atenció grupal.
 • Projectes experimentals d’atenció a necessitats bàsiques.
 • Projectes experimentals de suport educatiu.

Finalment, en relació amb l’atorgament de les subvencions s’ha de tenir en compte que és imprescindible tenir més de 50 punts sobre 100 i tenir més de 8 punts sobre 25 pel que fa a la viabilitat econòmica (o més de dos en les línies d’inversió). A més, cal saber que (excepte excepcions) només es podrà subcontractar fins al 50 % de l’activitat subvencionada.

Si necessiteu més informació al respecte, el Departament de Drets Socials ha posat a disposició de les entitats una guia de projectes, un vídeo explicatiu sobre com presentar la sol·licitud a la Convo24 i un apartat en el qual es respon a les preguntes freqüents sobre la convocatòria.

Afegeix un comentari nou