Convo24: línies de subvenció per a la promoció d’activitats i projectes ordinaris d’entitats socials

Suport Tercer Sector - Econòmic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Per tal de poder accedir a la Convo24 les entitats socials han de complir amb les bases reguladores. Font: Canva.
Per tal de poder accedir a la Convo24 les entitats socials han de complir amb les bases reguladores. Font: Canva.
La família tres de la convocatòria està dividida en tretze grups. Font: Canva.
La família tres de la convocatòria està dividida en tretze grups. Font: Canva.

Convo24: línies de subvenció per a la promoció d’activitats i projectes ordinaris d’entitats socials

Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

La convocatòria ordinària de subvencions es podrà fer fins al 12 de febrer 2024 a les 15 hores.

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha publicat les bases de la convocatòria ordinària de subvencions per entitats socials. Per esclarir dubtes i perquè les organitzacions tinguin tota la informació sobre la convocatòria, l’administració ha creat la guia ‘Projectes de la CONVO’24’.

La Convo24 està dividida en quatre famílies: projectes experimentals d’atenció a persones en l’àmbit social, inversió de construcció, remodelació o equipament d’establiments de serveis socials inclosos en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils o en la Xarxa de Punts Òmnia, promoció d’activitats i projectes ordinaris d’entitats socials i promoció dels serveis prestats per entitats federatives de segon i tercer ordre.

En aquest contingut s’explicaran les convocatòries de subvencions per a la promoció d’activitats i projectes ordinaris d’entitats socials. Aquesta família està dividida en tretze grups:

 • Activitats i programes per a l’accessibilitat comunicativa.
 • Activitats i projectes de formació.
 • Activitats i programes d’acompanyament.
 • Activitats i projectes de suport a l’atenció grupal.
 • Activitats i projectes d’atenció de necessitats bàsiques.
 • Activitats i projectes d’educació en el lleure.
 • Activitats d’oci inclusiu.
 • Activitats i projectes de suport a entitats, professionals i persones voluntàries.
 • Activitats i projectes d’acció comunitària.
 • Activitats i projectes d’entitats juvenils.
 • Activitats i projectes de suport al poble gitano.
 • Activitats i projectes de caràcter singular.
 • Activitats i projectes experimentals.

Característiques importants

Independentment del grup i de les accions, totes tenen en comú unes característiques que s’han de tenir present:

 • El formulari de sol·licitud està disponible des del 2 de gener fins al 12 de febrer de 2024 a les 15 hores.
 • Els projectes seran anuals i l’administració farà bestreta del 100% de l’import atorgat.
 • Els programes subvencionats (excepte excepcions) han de tenir un pressupost mínim de 10.000 €. A més (excepte excepcions) se subvencionarà el 100% del cost de l’acció.
 • En principi, una organització només pot sol·licitar la subvenció per dues accions de cada línia concreta. Així mateix, com a màxim una entitat pot sol·licitar la subvenció de trenta accions. A més d’aquesta limitació global, no pot sol·licitar la subvenció de més quinze accions corresponents a les línies de la família tres: promoció d’activitats i projectes ordinaris d’entitats socials.
 • L’import de les subvencions concedides no pot superar el cost de l’activitat que ha de desenvolupar l’entitat, sigui de manera aïllada o en concurrència amb subvencions d’altres organitzacions, ajuts, ingressos o recursos.

Finalment, en relació amb l’atorgament de les subvencions s’ha de tenir en compte que és imprescindible tenir més de 50 punts sobre 100 i tenir més de 8 punts sobre 25 pel que fa a la viabilitat econòmica (o més de dos en les línies d’inversió). A més, cal saber que (excepte excepcions) només es podrà subcontractar fins al 50 % de l’activitat subvencionada.

Si necessiteu més informació al respecte, el Departament de Drets Socials ha posat a disposició de les entitats una guia de projectes, un vídeo explicatiu sobre com presentar la sol·licitud a la Convo24 i un apartat en el qual es respon a les preguntes freqüents sobre la convocatòria.

Afegeix un comentari nou