No t’oblidis de presentar la memòria econòmica a Hisenda

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
La memòria econòmica es pot presentar a Hisenda fins al 31 de juliol.  Font: Unsplash
La memòria econòmica es pot presentar a Hisenda fins al 31 de juliol.
 Font:
Les entitats que han de presentar la memòria econòmica són majoritàriament fundacions, associacions declarades d'utilitat pública i ONG de desenvolupament. Font: Unsplash.

No t’oblidis de presentar la memòria econòmica a Hisenda

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

El termini acaba el 31 de juliol i afecta les associacions i fundacions que estan en el règim fiscal de la llei 49/2002.

La llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, estableix l’obligació que tenen totes les associacions i fundacions acollides a aquest règim de preparar i presentar una memòria econòmica a l’Agència Tributària.

Les entitats que opten per aquest règim fiscal són majoritàriament fundacions, associacions declarades d’utilitat pública i ONG de desenvolupament.

El termini de presentació ha començat aquest juliol i acaba el 31 d’aquest mateix mes. És a dir, es pot presentar fins a set mesos després de la data de tancament de l’exercici.

D’entre els continguts que cal incloure a la memòria es troba la identificació de les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost de Societats, els ingressos, despeses i inversions de cada activitat, el càlcul de les rendes i ingressos destinats a finalitats socials i les retribucions satisfetes per l’entitat als membres del seu òrgan de govern.

Per a més informació sobre com elaborar la memòria econòmica, llegiu aquest recurs de Xarxanet o consulteu el RD 1270/2003.

Informacions relacionades:

La memòria econòmica de la Llei 49/2002

Afegeix un comentari nou