/projectes/recursos/com-posar-en-marxa-i-gestionar-un-cineclub
Recurs
Un cineclub és també una forma de ‘públic organitzat’. Font: Pixabay

És una entitat sense ànim de lucre, que sol prendre el format d’associació, però tenen algunes especificitats pel que fa a la seva gestió i programació d’activitats.

Projectes
/projectes/recursos/claus-i-funcionament-de-les-icif-i-altres-entitats-de-suport-lacollida
Recurs
Per a l’acolliment en famílies, el suport d’entitats sense ànim de lucre és essencial. Font: Pixabay

Les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar, les associacions de famílies acollidores i les associacions de suport psicosocial a la infància ofereixen acompanyament a les famílies acollidores.

Projectes
/projectes/recursos/claus-de-la-governanca-democratica-les-entitats
Recurs
Escoltar i implicar totes les veus garantirà una millora dels resultats de l’entitat. Font: Pexels

L’acció més bàsica és una participació de totes les veus sense que cap s’imposi sobre les altres, sempre tendint cap al bé comú i la decisió col·lectiva.

Projectes
/projectes/recursos/com-impulsar-la-participacio-de-les-persones-usuaries-lentitat
Recurs
És essencial que comptin amb tota la informació necessària, empoderant-les i evitant els paternalismes. Font: Pexels

La participació és clau per a una governança democràtica a les entitats, i la participació de les persones ateses és especialment important perquè a més pot ajudar a una millora de la seva tasca.

Projectes
/projectes/recursos/com-i-que-promoure-la-participacio-digital-les-entitats
Recurs
Com tota participació, es recullen les diferents veus d’una organització, però des del digital. Font: Pexels

L’àmbit digital permet augmentar l’abast de la participació a les entitats, però cal definir bé què es vol saber i qui pot tenir coses a dir.

Projectes
/projectes/recursos/la-gestio-del-voluntariat-als-centres-de-salut
Recurs
Es poden donar situacions difícils, és per això que el diàleg constant entre totes les parts és molt important. Font: Pexels

El cicle de voluntariat sanitari té les mateixes fases que la resta, però compta amb algunes especificitats que cal tenir en compte.

Projectes
/projectes/recursos/com-fer-lobjeccio-fiscal-la-despesa-militar
Recurs
El Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal (SIOF) ofereix acompanyament a les persones que optin per adherir-se a la iniciativa. Font: Pexels

És un acte de desobediència civil que suposa destinar part de l’impost sobre la renda que hauria d’anar a despesa militar, a causes socials.

Projectes
/projectes/recursos/buscar-subvencions-les-entitats
Recurs
Es tracta de consultar els taulells de diferents ens públics i privats. Font: Pexels

S’aconsella fer una cerca exhaustiva en tots els àmbits, del local a l’europeu, per a tenir una foto clara de les diferents subvencions disponibles i poder destriar les més adequades.

Projectes
/projectes/recursos/claus-sobre-les-persones-socies-de-les-cooperatives
Recurs
Qualsevol persona, física, jurídica o privada, pot ser sòcia d’una cooperativa. Font: Pexels

Aquest recurs recull els tipus de persones sòcies de les cooperatives i les claus de la seva admissió, baixa, obligacions i drets.

Projectes
/projectes/recursos/us-de-la-intelligencia-artificial-les-administracions-publiques
Recurs
Un dels usos més habituals de la IA a l’administració són els sistemes de decisió automatitzada. Font: Pexels

Conèixer la realitat sobre la implementació dels algoritmes i el programari IA a l’àmbit públic pot ser d’utilitat per a les entitats.

Projectes
/projectes/recursos/claus-de-lestrategia-dimpuls-i-suport-al-voluntariat-en-salut
Recurs
L’estratègia es vertebra en tres eixos. Font: Pixabay

El document introdueix un total de 22 accions emmarcades en 8 àmbits de treball dedicats a la promoció, el suport i la millora contínua del voluntariat en salut.

Projectes
/projectes/recursos/com-constituir-una-cooperativa
Recurs
S’iniciarà amb una agrupació informal i s’aniran fent tràmits fins a formalitzar del tot l’entitat. Font: Pexels

En aquest recurs s’exposen els principals tràmits que cal dur a terme per a posar en marxa una cooperativa.

Projectes
/projectes/recursos/passos-posar-en-marxa-un-grup-de-consum-agroecologic
Recurs
 Font: Pexels

Constituir un grup de consum agroecològic és fàcil si es disposa d'un grup inicial i amb empenta.

Projectes
/projectes/recursos/com-incorporar-la-perspectiva-lgbti-als-serveis-gent-gran
Recurs
Es tracta, entre altres coses, de treballar l’empatia entre les persones residents. Font: Pexels

Les entitats o centres que treballen amb gent gran, i especialment les residències, han de fer un treball estructural específic si volen garantir la inclusió de la diversitat de gènere i sexual en els seus espais.

Projectes
/projectes/recursos/claus-i-funcionament-dels-equipaments-civics-i-comunitaris
Recurs
Són serveis que les entitats poden utilitzar per a les seves tasques de coordinació i activitats. Font: Pexels

Aquest recurs posa el focus en els casals cívics, les cases del mar i els hotels d’entitats, equipaments públics que posen espais a la disposició de les entitats.

Projectes
/projectes/recursos/com-presentar-la-sollicitud-la-convocatoria-ordinaria-de-subvencions-2024
Recurs
La Convo24 obre subvencions per a projectes de temàtiques variades, des d’infància fins a ajuda a persones amb diagnòstic de salut mental, passant per manteniment de serveis. Font: Twitter @acciocivicat

És una convocatòria d’ajudes que cobreix un amplíssim ventall de tipologies de projectes i actuacions d’entitats sense ànim de lucre de l’àmbit social.

Projectes