/projectes/recursos/6-consells-planificar-una-campanya-pel-giving-tuesday
Recurs
 Font: Marco Verch

És una de les millors oportunitats que tenen les organitzacions sense ànim de lucre per recaptar fons per una causa concreta.

Projectes
/projectes/recursos/la-perspectiva-de-genere-en-les-diverses-fases-dun-projecte
Recurs
 Font: Edu Lauton

Aquest fet implica, entre altres, fer una anàlisi acurada de coneixements que es podrien donar per descomptats i qüestionar-se l’ordre social.

Projectes
/projectes/recursos/5-preguntes-avaluar-les-jerarquies-de-genere-dun-projecte
Recurs
 Font: Mike Gifford

Saber si els canvis en la població destinatària són producte d’una acció és molt complicat, perquè es tracta d’una desigualtat multidimensional i estructural.

Projectes
/projectes/recursos/per-que-ens-pot-ser-util-fer-una-analisi-dafo-a-l-entitat
Recurs
 Font:

Per poder dissenyar les línies d'actuació de l'entitat, és important fer prèviament una anàlisi de la situació, tot detectant les necessitats i mancances, i també les oportunitats i reptes que es presenten.

Projectes
/projectes/recursos/una-aproximacio-lhabitatge-cooperatiu-senior
Recurs
 Font: Josue Isai Ramos Figueroa

Aquest recurs pretén aportar les nocions bàsiques sobre quin és el seu funcionament, a qui va dirigit i quins valors aporta formar-ne part.

Projectes
https://www.youtube.com/embed/sDxWMjG8HwI
/projectes/recursos/5-pissarres-digitals-dinamitzar-les-reunions-virtuals
Recurs
 Font: Kelly Sikkema

Diverses aplicacions s’han posat en marxa per fer-ho possible i algunes s’exposen a continuació, idònies per pluges d’idees, dinamització de grups i recollida d’aportacions.

Projectes
/projectes/recursos/bones-practiques-dinclusio-social-en-sensibilitzacio-social
Recurs
 Font: Aaron Lee

Es pretén que els ens locals i les entitats socials puguin aprofitar el coneixement de les diferents experiències realitzades arreu de tot el territori català en aquesta matèria.

Projectes
/projectes/recursos/6-aplicacions-fer-videotrucades
Recurs
 Font: Lucas Law

S’han convertit en imprescindibles per poder realitzar actes que són obligatoris per a l’esdevenir d’entitats i associacions.

Projectes
/projectes/recursos/aspectes-clau-un-bon-traspas-de-junta-directiva
Recurs
 Font: Arnaud Jaegers

En aquest recurs s’exposen un conjunt de pràctiques que fan referència a com dur a terme un traspàs adequat de les responsabilitats.

Projectes
/projectes/recursos/com-sorganitzen-les-reunions-duna-junta-directiva
Recurs
 Font: Dylan Gillis

En aquest recurs s’intenta donar resposta a algunes qüestions sobre quina ha de ser la preparació d’aquestes trobades perquè siguin tan productives com sigui possible.

Projectes
/projectes/recursos/7-instruments-de-participacio-ciutadana
Recurs
 Font: Ryoji Iwata

En aquest recurs es mostra una llista d’eines de debat, d’estudi i de treball col·lectiu, que tenen per objecte discutir propostes i línies d’actuació estratègica.

Projectes
/projectes/recursos/8-consells-escriure-una-proposta-de-subvencio-eficac
Recurs
 Font: Wesley Tingey

Malgrat la necessitat de diversificar les fonts de finançament, aquestes segueixen sent un dels pals de paller de l’economia de les entitats.

Projectes
/projectes/recursos/l-acollida-de-voluntaris-a-l-associacio
Recurs
 Font: Jon Tyson

El voluntariat desenvolupa una tasca primordial per al projecte de l'entitat en què ha decidit col·laborar. L'acollida possibilita que la persona voluntària conegui més profundament els objectius i que tingui clares les seves tasques.

Projectes
/projectes/recursos/7-apunts-sobre-les-mesures-de-conciliacio-personal-familiar-i-laboral
Recurs
 Font: Simon Berger

Encara queda lluny la reestructuració i reorganització dels sistemes, laboral, educatiu i de recursos socials, per tal d'introduir la igualtat d'oportunitats en l'ocupació.

Projectes
/projectes/recursos/com-millorar-limpacte-dels-missatges-dirigits-als-publics
Recurs
 Font: Bekky Bekks

Aquest recurs fa una radiografia del recorregut que segueix qui pot acabar sent soci o sòcia, empresa col·laboradora o persona voluntària d’una entitat.

Projectes
/projectes/recursos/cercar-feina-al-tercer-sector
Recurs
 Font: Agence Ollowed

En la situació actual resulta oportú seguir les ofertes d’ocupació a través de les pàgines webs, com les que es mostren en aquest recurs.

Projectes