Claus i consells de la col·laboració entre entitats i empreses

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Es tractarà trobar objectius i valors comuns i mantenir un règim d’avaluacions constants.  Font: Pexels
Es tractarà trobar objectius i valors comuns i mantenir un règim d’avaluacions constants. Font: Pexels

Claus i consells de la col·laboració entre entitats i empreses

F Pere Tarrés
Resum: 

Pot ser una acció beneficiosa per les dues parts, però cal que l’entitat s’asseguri de mantenir la seva independència i actuar sempre amb principis de transparència.

Tradicionalment, la relació entre entitats i empreses ha estat vista com a hostil. El model de producció i funcionament de les segones ha despertat sovint la resposta crítica de les primeres, que incorporaven a la seva missió la lluita contra el sistema que aquestes solen perpetrar. Tanmateix, en els últims anys, s’ha produït un acostament entre aquests dos mons tan contraris, i alhora que les organitzacions i les entitats estan optant per aprofitar les capacitats i els recursos de les empreses, aquestes comencen a comprendre que ignorar les seves demandes no és una possibilitat.

La col·laboració entre empreses i entitats, però, pot ser difícil, i hi ha encara moltes entitats que es neguen a desenvolupar-la. A continuació es recullen alguns consells per a facilitar l’arribada a aquests acords i el seu procés d’execució.

Aquest recurs ha estat redactat a part de les següents fonts: el document ‘Colaboraciones ONG y empresa que transforman la sociedad’, de PWC; l’article ‘Alianzas entre ONG y empresas’, de La Escuelita de ONG; l’entrada ‘Cómo son las col·laboracions entre ONG y empresas’, del blog d’Ágora Social; i la guia-resum ‘Strategic partnerships between NGOs and business’, de l’Observatori per a la Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) de CSR Europa.

Per què col·laborar

És important que abans d’establir la col·laboració les dues parts tinguin clars els objectius de l’acord. Per part de l’entitat, el més probable és que la seva raó principal per a impulsar la col·laboració sigui aconseguir finançament. Altres possibles objectius que es pot proposar l’entitat són: desenvolupar projectes conjuntament, captar voluntariat, intercanviar experiències, sensibilitzar i influir en la societat o en les pròpies pràctiques de l’empresa, o aconseguir serveis gratuïts.

Pel que fa a l’empresa, els motius que poden dur-la a establir una col·laboració amb una entitat poden ser: aportar valor social al seu context i involucrar-se en la comunitat, millorar la seva reputació, col·laborar en un voluntariat corporatiu, dur a terme projectes on les organitzacions i entitats tenen molt a aportar o fer gestió de riscos. En tots aquests casos, l’entitat haurà de ser curosa de no participar involuntàriament a un rentada de cara de l’empresa, per la qual cosa és necessari recollir molta informació i, com s’indica més endavant, garantir i exigir la transparència.

A més de tot això, la col·laboració pot dur a beneficis comuns, com la difusió de valors, la millora de recursos, l’intercanvi de capacitats, la creació de noves xarxes, l’obtenció d’informació, la millora de la transparència i l’assoliment d’un millor coneixement del context econòmic i social.

Tipus de col·laboració

Tenint en compte els objectius i els motius que duen a una entitat a cercar col·laboració amb una empresa, es poden establir diferents tipus de vincles. Maria Acevedo, al blog d’Ágora Social, enumera els següents tipus de col·laboració: filantropia corporativa i patrocinis, voluntariat corporatiu, assistència tècnica mútua, associar marques per a visibilitzar causes i serveis, màrqueting social, implementació de programes socials i desenvolupament conjunt de productes innovadors de transformació social.

Com buscar col·laboracions

Per cercar l’empresa que més s’adapti a les necessitats, interessos, valors i objectius de l’entitat, caldrà fer una anàlisi del context del territori on es vol establir la col·laboració. A nivell local, les webs dels ajuntaments disposen d’un directori de les diferents empreses i comerços que hi ha a la localitat. Per a cercar de manera més àmplia és recomanable consultar el cercador de la Xarxa Industrial de Catalunya o el directori d’empreses d’Informa.

A banda d’això, també és aconsellable visitar els perfils de les xarxes socials de les empreses, especialment els de Linkedin. Aquesta plataforma permetrà a les entitats que busquen establir col·laboracions amb empreses entendre amb bastant de detall el funcionament de la seva activitat diària, els seus interessos i els seus valors.

És important que en aquestes cerques no es deixi de banda la possibilitat de col·laborar amb empreses mitjanes o petites. Generalment, quan es parla d’acords d’aquesta mena es tenen al cap grans organitzacions transnacionals i empreses internacionals. Tanmateix, l’àmbit més local ofereix possibilitats de col·laboració que poden ser molt beneficioses per a entitats i empreses de mida petita.

Valorar els riscos

Un dels resultats pràcticament garantits de convenis de col·laboració entre entitats i empreses és la pressió que les primeres poden posar en les segones pel que fa a la responsabilitat social o ambiental. Alhora, però, això implica que les entitats estan posant en risc la seva reputació a l’hora de fer tractes amb segons quines empreses i companyies.

És per això que, en el moment d’establir la col·laboració, l’entitat haurà de posar certes condicions que caldrà que l’empresa satisfaci. Algunes d’aquestes condicions poden ser: ha d’estar oberta a fer certs canvis, ha de comptar amb una política empresarial confiable i fonamentada, ha de respondre a determinats valors...

Consells

La guia ‘Strategic partnerships between NGOs and business’, de l’Observatori per a la Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) de CSR Europa recull alguns consells per a donar lloc a una col·laboració entre empreses i entitats exitosa que es resumeixen a continuació.

El primer pas és sempre conèixer-se. Això vol dir no només fer una investigació prèvia de cada part, sinó també establir conversa i debat sobre els valors i els objectius comuns, creant una entesa mútua i prenent-se temps per a aprendre a treballar conjuntament. En aquest sentit, s’hauran d’establir unes bases per a la discussió franca i empàtica, i aquest és un consell aplicable tant al primer contacte com a la resta de fases de la col·laboració. Caldrà, per tant, garantir la comunicació constant per a assolir la implicació i la transparència.

També és aconsellable la formalització, en tant que, un cop s’ha establert el vincle cal posar-lo per escrit, elaborant un document formal de col·laboració consensuat per les dues parts. El recurs ‘Què cal saber sobre els convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general?’ de Xarxanet ofereix algunes claus d’aquesta mena de formalització.

Un altre punt primordial és assegurar el suport i la implicació de totes les persones involucrades en la col·laboració. Això vol dir que tant l’empresa com l’entitat hauran de reunir-se amb l’equip d’estructura que participarà i durà a terme les activitats i accions de l’acord. En finalitzar aquesta trobada, haurà de poder-se garantir que tothom està informat i d’acord amb les bases de la col·laboració. També és interessant aprofitar aquest moment per establir sistemes de retorn que assegurin el contacte constant entre les persones responsables del projecte o l’acció col·laborativa i l’equip.

En relació amb això, caldrà que es gestioni la comunicació amb agents exteriors, havent acordat prèviament quina estratègia comunicativa seguir amb els mitjans: crear una imatge específica per al projecte, combinar les dues signatures, adoptar la de l’altra part... L’entitat, però, haurà de mantenir la seva independència comunicativa, així com farà amb la formal.

També és important que les dues parts tinguin presents tots els recursos econòmics i de personal de què disposen, i que ho transmetin l’una a l’altra, sempre de cara a la transparència. I finalment, una última qüestió necessària és mantenir-se alerta. Caldrà fer sessions de valoració periòdiques, verificant que la col·laboració segueix sent realment això, una col·laboració, i que no hi ha un agent que passa per davant de l’altre. En cas que es donin situacions de disputa, caldrà establir un protocol d’actuació i, si cal, revisar l’acord.