Núria Castellà: "La salut laboral i mental de les persones treballadores és clau"

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Núria Castellà, responsable de qualitat de l’Associació Alba i membre de la comissió d’RSC  Font: Associació Alba
Núria Castellà, responsable de qualitat de l’Associació Alba i membre de la comissió d’RSC Font: Associació Alba

Núria Castellà: "La salut laboral i mental de les persones treballadores és clau"

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

La Núria Castellà, responsable de qualitat de l’Associació Alba i membre de la comissió d’RSC ens parla sobre com l'entitat treballa la Responsabilitat Social Corporativa.

Com enteneu l'RSC a l'entitat?

La responsabilitat social és la 'manera de pensar i actuar' de les organitzacions per contribuir a un model de desenvolupament sostenible.

Com la treballeu a Associació Alba?

Des de l’Associació Alba pensem que és imprescindible fer feina en el nostre compromís social d'una forma transversal i que aquest ha de tenir incidència més enllà del nostre àmbit de treball que és pròpiament l’atenció de les persones.

El fet que la nostra missió sigui acompanyar i oferir serveis a les persones més vulnerables i, per tant, ser socialment responsables, no ens eximeix d’haver de fer feina en altres aspectes que estan presents en la RSC, temes que són més interns com a organització com són la governança democràtica, la sostenibilitat ambiental i econòmica, l'ètica o el benestar laboral.

Com vetlleu per incloure una visió ètica en els àmbits en què la vostra acció té un impacte?

Com a organització no podem esperar a ser només beneficiàries de la responsabilitat social de les empreses o administracions, sinó que cal que siguem un exemple i impulsar la nostra pròpia responsabilitat social i portar a terme accions en la línia dels ODS.

La voluntat del Grup Alba i de les entitats que en formen part és incorporar en el seu pla de treball accions estratègiques en aquesta línia i contagiar aquest compromís a entitats, empreses i organitzacions per tal de contribuir a fer un territori més socialment responsable i respectuós amb els reptes col·lectius.

Com definiu les línies de treball de l'RSC a l'associació?

Dels 17 ODS n’hi ha 5 que ens els sentim molt propers i que tenen una relació directa amb la nostra missió i amb els eixos del nostre Marc Estratègic. A banda dels ODS la responsabilitat social també ens ve marcada pel Marc Estratègic d’Alba, el full de ruta que volem seguir en els anys vinents i que ens marca les accions i objectius estratègics.

En el marc estratègic hi són representats alguns dels ODS comentats anteriorment com també els principals vectors que defineixen la RSC: l’econòmic, ambiental, social i de bon govern i l’ètica de l’organització. Per cada un d’ells hem impulsat accions concretes i en fem seguiment.

Quina és la tasca que feu a l'Associació Alba per treballar la Responsabilitat Social Corporativa?

Comptem amb una comissió de RSC que s’encarrega d’impulsar accions i d’animar a la resta de serveis i àrees de l’entitat a proposar-ne per tal de fer-les extensives a tothom. Les accions d’RSC no poden venir imposades, sinó que tots els equips les han de veure com a necessàries i lògiques d’acord amb els valors de l’entitat.

Molts dels projectes relacionats amb la RSC han sortit dels propis equips, que són més fàcils d’implantar i portar a terme.

Quines accions porteu a terme, per exemple?

Intentem suggerir accions assequibles per a tots els serveis, des de temes de sostenibilitat ambiental com el reciclatge o la reducció de paper. Per Nadal fa anys que fem un regal per promoure la sostenibilitat com el boc’nroll o els vasos reutilitzables.

També treballem per inculcar la cultura de RSC a nivells més generals fomentant la participació i des d’un model de governança molt autogestionat dels equips i treballant sempre la transparència en les nostres accions.

En quins projectes d'acord amb l'RSC feu feina actualment?

Actualment, estem en el procés de creació d’un nou codi ètic de bones pràctiques i bon govern que hem elaborat de manera participativa amb bona part dels referents de totes les àrees i serveis com ja els hem fet altres vegades, per exemple, en la creació del marc estratègic de l’entitat.

Un cop el finalitzem caldrà fer un procés d’implantació per treballar la comunicació i mirar com es fa l’adaptació a la lectura fàcil perquè totes les persones de l’entitat hi puguin accedir.

Aposteu per la creació d’un espai de reflexió ètica en serveis d'intervenció social (ERESS)?

Sí. En aquesta línia de l’ètica hem apostat fort per la creació d’un espai de reflexió ètica en serveis d'intervenció social (ERESS) de l’entitat, un grup de persones formades en temes d’ètica que s’encarreguen de donar resposta a casos de conflicte ètic relacionats amb l’atenció a les persones o també entre professionals.

Aquest grup s’encarrega de fer les deliberacions amb una metodologia concreta i donar suport als serveis quan tenen dubtes en com actuar.

Quina és la situació respecte al benestar laboral actualment a Associació Alba?

Actuem en temes de benestar laboral. Al sector social hi han sous baixos i les entitats no tenim capacitat de competir. L’única manera de retenir el talent és oferir altres tipus de compensacions com la conciliació laboral, la flexibilitat, un bon ambient laboral i el fet de formar part d’un projecte amb valors i amb impacte social.

Impulsem espais de salut i d’exercici físic a través del Club Esportiu Alba. Hem tret un carnet digital d’avantatges i descomptes per persones treballadores amb col·laboracions amb establiments i empreses de Tàrrega i amb els serveis de l’entitat. Formentem sortides d’oci entre equips per crear sentiment de pertinença i les donem suport tots els nivells, temes d’habitatge, accés a la formació interna...

Com és el procés d'acollida a noves persones treballadores des del primer dia a l'associació?

Ho fem a través d’enquestes que donen la benvinguda amb algun toc d’humor i hem protocol·litzat tots els passos perquè tots els responsables tinguin cura d’aquest moment tan important per a la persona, ja sigui fent un cafè, fent visita de les instal·lacions o tenint cura de l’espai de treball.

Des del primer dia cal que tothom que forma part de l’entitat respiri els valors que hi ha al darrere i sobretot aquesta voluntat de cuidar a les persones. La dificultat està a adaptar aquests processos a tothom, fer-los accessibles i per a tots els llocs de treball, però s’està treballant en aquesta línia.

Com aquesta tasca repercuteix positivament en les relacions personals?

La salut laboral i mental de les persones treballadores és clau perquè tothom se senti feliç del que està fent i perquè al final això també es vegi reflectit en la feina i en la qualitat dels nostres serveis.

No sempre és fàcil perquè tenim càrregues laborals molt altes i la gestió dels equips sempre és complicat, però intentem vetllar perquè els equips estiguin acompanyats i generar espais de confiança i de participació.

Quina repercussió ha tingut la pandèmia en l'RSC de l'associació?

Des de la pandèmia hem reforçat tot el que és l’equip de salut i esport de l’entitat que normalment estava molt centrat a donar resposta a les persones ateses, però hem vist que també calia oferir una resposta pròpiament a les persones treballadores.

L’exercici físic és bàsic per tenir una bona salut mental i per això des d’aquest equip s’estan impulsant diferents accions obertes a tothom i d’aquesta manera també treballem des d’un punt de vista més inclusiu.

Ens pots explicar un cas d'èxit?

Hem creat un gimnàs a les instal·lacions de Tàrrega on anar a fer exercici a qualsevol hora del dia amb prèvia reserva. Hem impulsat activitats dirigides a les tardes de zumba i ioga obertes a persones, professionals i famílies a preus molt reduïts. Creem un espai fora de l’àmbit laboral on reforcem les relacions sempre en un ambient inclusiu.

Organitzem sortides en caps de setmana com pedalades en bicicleta o aprofitem dies especials per convidar a tothom a parar una estona i fer una activitat dirigida. Posem a disposició de persones treballadores serveis de fisioteràpia a preus reduïts que ja fèiem servir per a les persones ateses.

Afegeix un comentari nou