L’impacte de la crisi en la infància i les famílies

  • Observatori de la vulnerabilitat. Imatge: Creu Roja

    Observatori de la vulnerabilitat. Imatge: Creu Roja

  • Logotip Creu Roja Catalunya

    Logotip Creu Roja Catalunya

La Creu Roja Catalunya ha presentat un informe de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja de Catalunya. L’informe recull el nou perfil de famílies en exclusió social a causa de la crisi. 

 

Des de que va començar la crisi moltes persones han perdut la seva feina, i això ha provocat un creixement de pobresa extrema en moltes famílies. Moltes d’aquestes famílies demanen ajuda als serveis socials i a entitats humanitàries com la Creu Roja.

L’informe de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja, tracta d’avaluar la situació de les persones usuàries de l’entitat, i millorar els projectes que porta a terme aquesta institució humanitària per ajudar a les famílies.

L’estudi, destaca que la principal causa de l’increment de la pobresa entre les famílies usuàries, és la pèrdua de llocs de treball, ja que de les 409 persones enquestades per elaborar l’informe només un 15 % treballa i un 68% està a l’atur amb o sense prestació.

A més, un 93% de les persones enquestades usuàries de l’entitat, perceben uns ingressos iguals o inferiors a 700 euros i per tant, es troben per sota del llindar de la pobresa.

La major part dels baixos ingressos es destinen al pagament de l’habitatge, que el 70% dels casos és arrendament, i per tant això provoca no poder fer front a la resta de necessitats.

D’altra banda, la falta de recursos, provoca dificultats a l’hora d’alimentar i vestir els infants, ja que una tercer part de les famílies no pot donar carn ni peix als seus fills ni una vegada al dia.  

Afegeix un comentari nou