Voleu millorar la formulació dels vostres projectes?

  • papel mojado by aidanone, extreta de flickr

    papel mojado by aidanone, extreta de flickr

  • Paper i boli Font: Jorge Miente (Flickr)

    Paper i boli Font: Jorge Miente (Flickr)

A continuació us presentem un recull d'organitzacions que desenvolupen cursos formatius relacionats amb el disseny, realització i gestió de projectes a les entitats no lucratives, tant a nivell presencial com mitjançant la metodologia e-learning.

  1. La importància d’una correcta formulació
  2. Llistat d’entitats

1. La importància d’una correcta formulació

Tal i com s' indica al recurs “Com dissenyar projectes", publicat pel Servei d'Assessorament en Projectes, un projecte d'intervenció social és l'acció planificada i tècnica per tal de dur a terme canvis en la realitat social d'una comunitat en la qual el seu desenvolupament requereix la participació activa d'aquesta. Amb tal fi, es defineixen un conjunt d' activitats a executar en un termini i amb uns recursos determinats per tal d' assolir uns objectius i uns resultats que donin resposta a les necessitats de la comunitat.

D'aquesta manera, podem dir que un projecte d'intervenció és un full de ruta que permet a la nostra entitat assolir, de forma paulatina, les fites marcades amb criteris d’eficàcia i a través d'una gestió eficient dels recursos destinats. D'aquí que un projecte correctament dissenyat i estructurat sigui de vital importància per al desenvolupament de la intervenció a les organitzacions.

Però, sovint, a les entitats ens quedem només amb la imatge de projecte com a pauta per a la realització de les nostres actuacions, deixant de banda dues idees que són fonamentals a l’hora de realitzar la seva formulació . I és que un projecte també és una eina de comunicació i de captació de fons per a la nostra organització:

1. Es tracta d'una eina de comunicació ja que permet explicar i donar a conèixer al nostre entorn tant les activitats que es desenvolupen a la nostra entitat com la manera que aquestes es porten a terme. Aquesta situació ens permet donar visibilitat al treball que es realitza en el si de l'organització.

2. Es tracta d'una eina per a la captació de fons ja que no només és un document que cal omplir per presentar-se a una convocatòria pública o privada, sinó que també cal redactar-ne un si la nostra entitat vol comptar amb el suport d’una empresa o de particulars.

Per aquestes tres raons (full de ruta, eina de comunicació i eina de captació de fons) és cabdal per una entitat comptar amb persones que coneguin les claus d'èxit a l'hora dissenyar i formular projectes clars i entenedors que els permetin continuar desenvolupant les seves activitats de manera òptima, fer-les visibles a l'entorn que els envolta i comptar amb el recolzament necessari per al seu desenvolupament.

▲ Tornar a l'índex

2. Llistat d’entitats

Si encara no coneixeu quines són les claus per tal dissenyar i formular projectes d' intervenció clars i entenedors, no patiu perquè tot seguit us annexem una sèrie d'organitzacions que desenvolupen cursos formatius relacionats amb el disseny, realització i gestió de projectes a les entitats no lucratives, tant a nivell presencial com mitjançant la metodologia e-learning.

 

1. AID Social Consultores

 

2. Avalon

 

3. CAE Escola de Formació de Voluntaris

 

4. Col·legi d’Educadores i d’Educadors de Catalunya

 

5. Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

 

6. Coordinadora d’ONG de Lleida i altres moviments solidaris de Lleida

 

7. Coordinadora d’ONG Solidàries

 

8. Coordinadora ONGD- Espanya

 

9. Creu Roja 

 

10. Enginyeria sense fronteres

 

11. Escola de l’Esplai de Girona

 

12. Escola Lliure el Sol

 

13. Espiral- Entitat de serveis

 

14. Fundació Pere Tarrés – Institut de Formació

 

15.  Fundesplai

 

16. La Rueca Asociación

 

17. PROADE

 

18. Torre Jussana- Centre de Serveis a les Associacions

▲ Tornar a l'índex