No es tallarà la llum a les famílies vulnerables

Suport Associatiu - Jurídic
Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

No es tallarà la llum a les famílies vulnerables

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
Suport Associatiu - Jurídic

Resum: 

Les companyies d’aigua, gas i electricitat que pretenguin tallar el subministrament a algun usuari hauran de comunicar-ho prèviament als serveis socials.

El passat 29 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, com a mecanisme per intentar pal·liar la problemàtica existent envers als desnonaments i la pobresa energètica.

Aquesta llei de caire garantista i d’implicació social pretén l’accés universal als subministraments bàsics, com són l’aigua, el gas i l’electricitat, ja que s’estableix com a requisit previ al tall, la comunicació prèvia als serveis socials.

Així, si una companyia d’aigua, gas o electricitat pretén interrompre els subministraments bàsics haurà de posar-se en contacte amb els serveis socials, els quals mitjançant un informe, hauran de determinar si realment es tracta d’una família en risc d’exclusió social.

Als efectes d’aquesta llei, les persones que es troben en situació d’exclusió social són les següents:

  • Les persones que viuen soles i perceben ingressos inferiors a 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que actualment està en 569,12€ mensuals.
  • Les unitats de convivència que perceben ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC.
  • Les persones amb discapacitat o amb gran dependència que perceben ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC.
  • En el cas que els ingressos siguin superiors a 1,5 vegades l’IRSC, cal un informe dels serveis socials que acrediti el risc d’exclusió social.

Si es constata que es tracta de famílies en risc d’exclusió social, no es podrà privar dels subministraments bàsics i, a aquests efectes, es procedirà a atorgar els ajuts necessaris per tal que puguin fer front als pagaments i no s’endeutin amb la companyia.

D’aquesta manera, està previst que es creï un fons contra la pobresa energètica destinat a cobrir aquestes despeses. A hores d’ara i a punt de començar l’hivern, aquest fons encara està pendent de concreció.

Reforçant aquesta idea, el passat dimecres 4 de novembre el Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va assegurar en una sessió del Consell de Persones Consumidores, que aquest hivern es mantindrà la protecció a les persones en situació de pobresa energètica i que, per tant, cap persona vulnerable econòmicament es quedarà sense subministrament bàsic .

Afegeix un comentari nou