El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre la convocatòria de subvencions per a entitats 2017

  • La convocatòria ofereix diverses línies de subvenció - Foto: Finantial Times

    La convocatòria ofereix diverses línies de subvenció - Foto: Finantial Times

  • La Generalitat hi destinarà 217 M€ en els propers 3 anys - Foto: Pixabay

    La Generalitat hi destinarà 217 M€ en els propers 3 anys - Foto: Pixabay

  • La presentació de sol·licituds finalitza el dia 25 d'abril de 2017 - Foto: Pixabay

    La presentació de sol·licituds finalitza el dia 25 d'abril de 2017 - Foto: Pixabay

La Generalitat de Catalunya destinarà 217 milions d’euros a finançar projectes de diversos àmbits com la inclusió social, el voluntariat i les migracions.

Mitjançant aquesta convocatòria, el Govern subvenciona activitats i programes duts a terme per entitats sense ànim de lucre en els àmbits d’afers socials, d’inclusió social, famílies, joventut, infància, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat o migracions i ciutadania. La presentació de sol·licituds finalitza el dia 25 d'abril de 2017.

En concret, la convocatòria ofereix:

Línia A. Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.

Línia B. Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc social.

Línia C. Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats.

Línia D. Programes i activitats d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme.

Línia E. Suport a l'associacionisme juvenil.

Línia F. Programes d'activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d'enfortiment de l'associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.

Línia G. Programes de suport de serveis socials.

Línia K. Programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per lluitar contra l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

Línia L. Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.

Línia M. Actuacions per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a l'àmbit laboral.

Línia N. Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Línia O. Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Línia Q. Suport a l'educació en el lleure.

Línia R. Atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials.

Línia S. Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa.

Aquesta és la primera vegada que el Departament uneix en una convocatòria única la convocatòria ordinària de subvencions per a projectes d’entitats i la convocatòria extraordinària per a entitats que atenen famílies en situació de vulnerabilitat. Una altra de les novetats destacades és la pluriennalitat. En aquest sentit, la dotació per al 2017 és d’111,5M€, la de l’any vinent serà de 104,5M€ i el 2019 s’hi destinaran 1,3M€.

Es poden consultar les bases de les diferents línies i també els passos a seguir per a dur a terme el procediment.

A continuació, s'ofereix un tutorial sobre com sol·licitar aquestes ajudes.

Afegeix un comentari nou