5 eines de programari lliure per gestionar projectes

Imatge principal a portada: 
Les eines per gestionar projectes són eines molt completes que poden facilitar-vos la vida. Imatge de Iain Farrell. Llicència d'ús CC BY ND Font: Iain Farrell. Llicència d'ús CC BY ND
Autor/a: 
Xavi Aranda
Resum: 

A Internet hi han diverses eines que poden ajudar les entitats a gestionar els seus projectes. Totes les eines comentades en aquest recurs són programari lliure.

Les entitats sense ànim de lucre gestionen molts projectes al llarg de l’any. Aquests projectes necessiten una constant atenció i revisió per part de les persones que hi treballen. Per a fer-ho, a vegades es necessiten diferents eines digitals. Sigui un processador de texts o un full de càlcul. Però a vegades es necessita una eina en la qual es pugui fer una visió més àmplia de tot el projecte. Gestió de tasques, línies de temps, pressupostos... totes aquestes tasques han de portar-se al dia i no és fàcil gestionar-ho amb fulls de càlcul o processadors de texts.

Imatges secundàries: 
Sense una eina de gestió, els projectes poden arribar a ser complexes. Imatge de VFS Digital Design. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: VFS Digital Design. Llicència d'ús CC BY 2.0
Sense eines de gestió de projectes, els post its són el recurs més eficaç. Imatge de VFS Digital Design. Llicèncìa d'ús CC BY 2.0 Font: VFS Digital Design. Llicèncìa d'ús CC BY 2.0
Subtitols: 
Phabricator
MyCollab
Odoo
OpenProject
Gitlab
Continguts: 

Phabricator és una eina que serveix per gestionar projectes. Actualment s’està fent servir en alguns projectes tecnològics, com l’entorn de treball KDE. A part del típic gestor de tasques i el seu entorn de treball basat en taulells, Phabricator incorpora moltes eines per al control de projectes. Per exemple, permet actualitzar els projectes al rebost de Git, disposa d’un sistema de blogs, disposa d’un sistema wiki i permet fer videoconferències amb totes les persones de l’equip.

Podeu instal·lar-vos Phabricator lliurement en el vostre servidor.

MyCollab és una aplicació que permet gestionar projectes i gestionar equips de treball. Amb MyCollab podreu gestionar tasques, problemes, riscos, objectius i calendaris de treball. MyCollab també permet, mitjançant la integració de mòduls, de l’ús d’un gestor de relacions (CRM) i un gestor de documents.

El codi de MyCollab el podreu trobar al seu respositori de GitHub. MyCollab té llicència de programari lliure i està disponible per Windows, GNU/Linux i MacOS.

Odoo és una eina molt potent que us ajudarà a gestionar els projectes i els temps que disposeu per a cada tasca o projecte. Mitjançant Odoo podreu crear diversos projectes. A cada projecte, podreu crear diferents llistes de tasques. Aquestes tasques poden tenir diversos estatus, com «en execució» o «finalitzada». I a cada tasca li podeu assignar el temps que heu tardat en fer-ho. Més tard, podreu analitzar totes les tasques i veure, en quin projecte heu destinat més hores. Odoo és un CRM i ERP molt complet. Per instal·lar Odoo necessiteu tenir bons coneixements de servidors i d'eines d'aquest tipus.

OpenProject és una aplicació que serveis per gestionar projectes, assignar tasques a persones i administrar recursos. Mitjançant OpenProject podreu gestionar millor els projectes de la vostra entitat, saber en quin punt estan, que els hi falten i quan de temps límit teniu. També podreu gestionar les tasques de les persones que s’encarreguen de treballar en els projectes.

Gitlab és un rebost de projectes. Fonamentalment és utilitzat en projectes tecnològics, però també pot funcionar molt bé en altres tipus de projectes. Gitlab té una versió que s’instal·la en un servidor propi. Aquesta versió disposa de diferents eines per gestionar projectes, com taulells de tasques, línies de temps, gestió de tasques, problemes i agendes.

field_vote: 

5 alternatives a Gmail de programari lliure

Imatge principal a portada: 
A part de Gmail també hi han molts clients de correu electrònic que són programari lliure. Imatge de Go Digital. Llicència d'ús CC BY SA 2.0 Font: Imatge de Go Digital. Llicència d'ús CC BY SA 2.0
Autor/a: 
Xavi Aranda
Resum: 

Gmail s’ha convertit en el client de correu electrònic més utilitzat. Però Gmail no és programari lliure i amb les nostres dades estem beneficiant a moltes companyies.

Gmail és una aplicació que s’ha convertit en sinònim de correu electrònic. La seva usabilitat, el seu disseny i les múltiples possibilitats que ofereix la seva configuració, han fet convertir aquesta eina en un referent del correu electrònic. Actualment Gmail està disponible tant per navegador web com per aplicació per dispositiu mòbil.

Imatges secundàries: 
Horde és un client de correu electrònic molt simple d'utilitzar. Imatge de Horde. Font: Horde
Nexcloud a part de ser un sistema de gestió al núvol també incorpora un client de correu electrònic. Imatge de Laboratorio Linux. Llicència d'ús CC BY NC SA 2.0 Font: Laboratorio Linux. Llicència d'ús CC BY NC SA 2.0
Zimbra és un client de correu electrònic que permet desenvolupar millores. Imatge de Zimbra. Font: Zimbra
Subtitols: 
Què és un client de correu electrònic?
Nextcloud
Horde
Roundcube
Zimbra
Rainloop
Continguts: 

Abans de començar cal aclarir algun concepte, com el client de correu electrònic. Un client de correu electrònic és el programa informàtic, que és instal·lat al teu ordinador, accessible des del teu navegador web o executat des del teu dispositiu mòbil. El client de correu electrònic permet consultar, escriure i enviar correus electrònics, i guardar-los en carpetes.

Quan vosaltres seleccioneu la opció de consultar els correus electrònics, el client de correu electrònic es comunica amb el servidor de correu electrònic i li demana certa informació. Es diu client, perquè és fa un paral·lelisme: és un client que consulta al servidor constantment.

Nextcloud és conegut com un programari de sincronització de carpetes al núvol, com és Dropbox. Però a part de sincronitzar carpetes i guardar fitxers al núvol, Nextcloud permet la instal·lació de múltiples aplicacions. Una d’aquestes aplicacions és el client de correu electrònic de NextCloud. En cap cas, Nextcloud no ofereix servidor de correu electrònic per guardar els correus, per tant s’ha de tenir un servidor de correu a part.

Horde és un client de correu electrònic de programari lliure i que s’instal·la en un servidor web. Horde permet instal·lar aplicacions per llegir, enviar i organitzar correus electrònics. També permet gestionar i compartir calendaris, contactes, tasques i notes.

Una de les particularitats de Horde es que inclou un entorn de treball de llenguatge PHP per poder crear llibreries i aplicacions per millorar la mateixa aplicació. D’aquesta manera, els usuaris de Horde poden crear més extensions i conèixer com funciona per dins aquest gestor de correu electrònic.

Roundcube és un client de correu electrònic que és instal·lat, molt fàcilment, en qualsevol servidor web que funcioni amb GNU/Linux, Apache, MySQL i PHP. Té una interfície que pot funcionar mitjançant arrossegar i deixar objectes. Aquesta interfície facilita la vida a les persones usuàries.

Roundcube té diverses funcionalitats, com: respostes automàtiques, correcció ortogràfica, traducció a més de 70 idiomes, sistemes de plantilles de correus electrònics, integració ajustada a la llibreta d’adreces i moltes altres funcionalitats. Roundcube té llicència de programari lliure i disposa d’una API perquè les persones usuàries puguin desenvolupar moltes més extensions i funcionalitats.

Zimbra és un client de correu electrònic, que a més a més, també funciona com a gestor de contactes, gestor de tasques i calendari. Zimbra té la particularitat que també disposa d’un propi servidor de correu, per tant la connexió entre el client i el servidor de correu serà molt fàcil de configurar.

Zimbra té un disseny molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar. Permet arxivar els correus electrònics en múltiples carpetes, enviar correus electrònics a diferents llistes internes de correu i també permet el desenvolupament d’extensions per part de les persones usuàries.

Rainloop és un client de correu electrònic amb llicència de programari lliure. Funciona amb diverses innovacions, com per exemple: autocompleció d’adreces de correu electrònic quant les anem a escriure, permet arrossegar i deixar objectes en la seva interfície i disposa de diverses interfícies gràfiques per a ser utilitzades.

Permet la instal·lació de diverses eines en línia, com Facebook, Twitter, Google o Dropbox. Podeu provar Rainloop en aquesta demostració i podeu consultar el codi font de l’aplicació al rebost d’aplicacions Github.

field_vote: 

Mastodon una xarxa social lliure i descentralitzada

Imatge principal a portada: 
Mastodon s'està convertit en una xarxa social molt utilitzada. Font: Dibuix de l'artista Dopatwo. Llicència d'ús GNU Affero General Public License
Autor/a: 
Xavi Aranda
Resum: 

Mastodon és una xarxa social lliure, descentralitzada i programari lliure amb un funcionament molt simple. Les persones usuàries de la xarxa poden comunicar-se amb altres persones usuàries d’altres xarxes socials.

En els últims mesos moltes persones i entitats usuàries de Twitter han utilitzat l’etiqueta #JoMigroAMastodon per registrar-se a una de les xarxes socials lliures i descentralitzades que existeixen a Internet. Aquesta xarxa social, Mastodon, és una de les grans novetats en l’àmbit de les xarxes socials.

Imatges secundàries: 
Fediverse és una federació de diversos servidors amb diverses xarxes socials. Font: Fediverse
Mastodon és semblant a Twitter però amb unes característiques molt potents. Font: Dopatwo
Subtitols: 
Què és Mastodon?
Instàncies com a sales de conversa
L’univers confederat Fediverse
Mastodon com a Xarxa social descentralitzada
Escollir la instància
Línies de temps de la instància i línies de temps federades.
Toots, respondre, impulsos i favorits.
Aplicacions per a dispositius mòbils
Continguts: 

Mastodon és una xarxa social de microblog que va ser creada l’any 2016 per Eugen Rochko. Mastodon és pràcticament igual que Twitter però amb unes diferències claus:

 • Permet publicar missatges de fins a 500 caràcters.
 • El servidor està descentralitzat.
 • No hi ha publicitat.
 • El codi de conducta l’estableix la pròpia comunitat.

Com qualsevol eina de microblog, Mastodon disposa de:

 • Línies de temps per veure les publicacions. Els missatges es visualitzen en ordre cronològic.
 • Publicació de continguts. Es poden compartir missatges de text, vídeo i enquestes.
 • Persones usuàries. La gent es pot seguir, enviar missatges, missatges privats etc.

Aquesta xarxa social va ser desenvolupada sota llicència de programari lliure. El codi de la xarxa social està disponible al rebost de GitHub.

Mastodon és una xarxa social amb una característica molt important. L’aplicació servidor de la xarxa social es pot instal·lar en qualsevol servidor. Aquesta instal·lació rep el nom de instància. Qualsevol persona que disposi d’un servidor propi o tingui accés a un servidor, podrà instal·lar l’aplicació servidor de Mastodon, ja que el codi està disponible per tothom.

Per posar un exemple concret, Mastodont.cat és una instància de Mastodon. L’usuari @spla és qui va instal·lar Mastodon en un servidor propi o que hi tingui accés. Així està estipulat a la pàgina principal de Mastodont.cat.

En el cas de Mastodon.social és la instància de Mastodon gestionada pel seu desenvolupador, Eugen Rochko.

Ve de les paraules ‘Federation Universe’. És una xarxa de xarxes socials lliures i descentralitzades. Dins d’aquesta federació de xarxes socials hi ha: Plreoma, GNUsocial i Mastodon. També en formen part eines lliures com Pixelfed (imatges), Funkwhale (música), Peertube (vídeo) o Plume (blog).

La característica principal de Fediverse és el seu protocol de comunicació, l’Activity Pub. Aquest protocol possibilita que una persona usuària de Mastodon pugui comunicar-se amb una persona usuària de GNUSocial o altres persones usuàries d’altres xarxes socials i eines digitals federades a Fediverse. A diferència d’altres xarxes socials, qualsevol persona usuària de Twitter no pot comunicar-se amb qualsevol persona usuària de Facebook o Youtube. En canvi a Mastodon sí.

Mastodon és una xarxa social descentralitzada. Això significa que les instàncies de Mastodon no estan allotjades en un servidor o en un grup de servidors d’una mateixa persona o empresa. Cada instància pot residir en qualsevol servidor, sigui de qui sigui. Com que Mastodon és una xarxa social federada i utilitza el protocol de comunicació Activity Pub, totes les persones usuàries de qualsevol instància poden comunicar amb altres persones usuàries d’altres instàncies.

Abans de registrar-se com a persona usuària, cal escollir bé la instància on ens volem comunicar. Mastodon té la característica d’utilitzar un registre de persona usuària per una instància. Aquell registre no serveix per altres instàncies. Si es vol accedir a una altra instància, caldrà fer un altre registre, i llavors la persona tindrà diferents comptes per a cada instància. Recordeu que encara que estigueu registrat en una altre instància, podreu comunicar-vos amb les persones membres d’una altra instància que no sigui la vostra. Més endavant podreu migrar el compte de persona usuària a un altre instància.

A la pàgina joinmastodon.org hi ha un llistat de cada instància. Podeu escollir la instància que més us interessi. En el cas que voleu canviar-vos d’instància, hi ha la possibilitat de migrar el compte.

Per registrar-se a la instància que heu seleccionat heu d’anar a la seva pàgina, indicar el nom de persona usuària i el correu electrònic associat. Mitjançant el registre, haureu d’indicar si esteu d’acord amb les normes de la instància. Cada administrador o administradora de cada instància haurà d’aprovar aquesta sol·licitud. Un cop aprovada ja sou dins Mastodon. El vostre compte tindrà el següent format de nom: @nom_personausuària@nom_instància

Si entreu a la instància de Mastodon on us heu registrat, veureu dos línies de temps. Una línia de temps és de la instància on us heu registrat. En aquesta línia de temps veureu totes les publicacions de les persones usuàries que en formen part. També veureu una altre línia de temps, la línia de temps federada. En aquesta línia de temps veureu publicacions d’altres persones usuàries. Aquestes persones usuàries són comptes seguits per les persones que formen part de la instància on us heu registrat.

Dins de la instància de Mastodon on heu aterrat podreu publicar contingut. Publicar un contingut a Mastodon és conegut com a publicar un toot. Podeu publicar textos de fins a 500 caràcters. En el cas que hi afegiu un enllaç, l’enllaç redueix el nombre de caràcters. En el cas de les imatges o vídeos que s’adjunten, no redueixen el nombre de caràcters. També es pot contestar a una publicació d’una altra persona usuària.

Com a Twitter, a Mastodon també podeu categoritzar les publicacions per etiquetes. Si cliqueu sobre l’etiqueta, podreu veure totes les publicacions que s’hi han guardat.

Compartir una publicació d’una altra persona usuària és conegut com a donar un impuls. Un cop impulsada la publicació, les altres persones que us segueixen, veuran la publicació. A part de publicar contingut i compartir-lo, també podeu marcar publicacions favorites.

Com que Mastodon és una xarxa social lliure, descentralitzada i programari lliure, les aplicacions per a connectar-se a aquesta xarxa des d’un dispositiu mòbil també ho són. D’aplicacions per a connectar-se n’hi han vàries:

field_vote: 

5 eines per a les vostres xerrades i conferències

Imatge principal a portada: 
Els murs per a xarxes socials són molt útils en els esdeveniments, i espectaculars! Font: TopRank Marketing
Autor/a: 
Associació per a Joves TEB
Resum: 

A qualsevol xerrada o conferència, es generen publicacions a les xarxes. Recollir les opinions i mostrar-les, serà un valor afegit pels vostres esdeveniments.

Segurament els heu vist en algun festival de música o en alguna conferència que heu anat. Una pantalla que mostra tot de publicacions de les xarxes socials referent a l'esdeveniment. El moderador de la xerrada en selecciona alguna i llegeix la pregunta al ponent. Aquestes eines anomenades «Social Media Walls», poden ajudar el vostre esdeveniment perquè sigui més participatiu i de pas, visible pels usuaris de les xarxes socials. A continuació us hem seleccionat 5 eines perquè pugueu incloure un «Social Media Wall» al vostre esdeveniment.

Imatges secundàries: 
Els murs per a xarxes socials són molt útils en els esdeveniments, i espectaculars! Font: TopRank Marketing
Subtitols: 
Tweet Wall Pro
Social Media Wall
Tint
Tagboard
Hotfeed
Altes eines que poden resultar interessant
Continguts: 

És una eina per crear un «Social Media Wall», ja que només permet visualitzar les piulades d'una etiqueta, o vàries, etiquetes personalitzades. Una de les particularitats que té Tweet Wall Pro és que es pot afegir vídeos o imatges al mig del mur. Això en part, és positiu perquè podreu afegir els logotips dels patrocinadors de l'acte. Una altra de les particularitats que té Tweet Wall Pro és la possibilitat d'afegir missatges de text, per remarcar alguna publicació.

Tweet Wall Pro és pot provar gratuïtament durant una hora però passada aquesta hora té un cost i es paga per hores.

Tweet Wall

A diferència de l'anterior eina, Social Media Wall permet afegir publicacions provinents de Instagram, Twitter i Google Plus. En aquest cas, Social Media Wall no permet afegir publicitat pròpia. Però tampoc afegeix publicitat seva al mig dels murs. El disseny és individualitzat, per tant podreu posar en condicions el vostre mur de publicacions.

Una de la particularitats de Social Media Wall, es que es pot gestionar el mur des d'un dispositiu mòbil. Aquest fet està molt ben pensat, ja que en algunes xerrades o conferències, els ponents estan dempeus. Social Media Wall té un compte gratuït d'una hora. L'altra opció de pagament, és el pagament per dia complet

Social Media Wall

Aquesta aplicació és una de les més completes que hi ha al mercat. Permet crear un mur de publicacions amb les següents xarxes socials i eines 2.0

 • Instagram
 • Google+
 • RSS
 • Twitter
 • Facebook
 • Pinterest
 • Linkedin
 • Youtube
 • Vimeo

La visualització de les publicacions és senzilla però permet editar l'estil. S'actualitza automàticament al detectar una publicació amb l'etiqueta seleccionada. Si es vol gaudir al màxim, s'hauria d'agafar la opció de pagament ja que l'opció gratuïta implica tenir la mosca de Tint visible en alguna part de la pantalla.

Tint Media Wall

Permet transformar ràpidament continguts de les xarxes socials més importants en presentacions de gran impacte per a transmisions en directe, pantalles per a grans esdeveniments, visualització de pàgines web i de plataformes mòbils. Tagboard utiliza 'hashtags' per buscar i recopilar publicacions a les xarxes en questió de segons una vegada han estat pujats a la xarxa.

Tagboar Media Wall

Aquesta eina és de la família de l'eina de gestió per «community management» Hootsuite. És una eina molt senzilla d'utilitzar, connecta amb el vostre Twitter i mitançant l'etiqueta o paraula clau que li heu donat, va mostrant les publicacions automàticament. Encara que sembli molt senzilla, té dos opcions interessants. Una, permet un control automàtica perquè no apareguin insults. I l'altre, permet fer el disseny de forma gratuïta.

Hotfeed Media Wall

Tot seguit, altres aplicacions, de pagament, que poden servir de molta utilitat:

field_vote: 

Què és TweetDeck, com funciona i per a què serveix?

Imatge principal a portada: 
TweetDeck s'ha renovat i és una molt bona eina per programar i controlar piulades. Imatge de Ian Munroe. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Imatge de Ian Munroe. Llicència d'ús CC BY 2.0
Autor/a: 
Xavi Aranda
Resum: 

TweetDeck és una aplicació que té més de 10 anys però que ha estat totalment renovada. L’eina té molta utilitat per controlar les publicacions que us interessen i programar piulades.

Hi ha una dita que diu: «segones parts mai van ser bones». Però en el cas de TweetDeck, la dita no s’ha complert. Actualment TweetDeck té moltes més utilitats que la primera versió de l’any 2008. No ha estat una evolució lineal, sinó tot al revés. TweetDeck gairebé va estar a punt de desaparèixer.

Imatges secundàries: 
Twitter ha canviat la forma de visualitzar les piulades Font: Twitter
TweetDeck ha evolucionat molt i té moltes utilitats que l'aplicació inicial. Imatge de whatleydude. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Imatge de whatleydude. Llicència d'ús CC BY 2.0
Subtitols: 
Què és TweetDeck i per a què pot servir?
Com funciona TweetDeck?
El sistema de columnes de TweetDeck
Publicar i programar piulades
Afegir més d’un compte a TweetDeck
Continguts: 

TweetDeck és una pàgina web i aplicació per a dispositius mòbils iOS que serveix per gestionar el vostre compte de Twitter. En un principi va néixer com a aplicació per mòbil per Android i iOS, però la compra de TweetDeck per part de Twitter, va significar la retirada de les apps del mercat i una constant inestabilitat tecnològica. Al cap d’uns anys va tornar a sorgir l’app per iOS i es va millorar la versió per navegador web, amb les funcionalitats que explicarem a continuació.

Mitjançant TweetDeck podreu fer el següent:

 • Escriure piulades.
 • Programar piulades.
 • Esborrar piulades.
 • Contestar notificacions i mencions.
 • Gestionar missatges directes.
 • Seguir llistes de Twitter.
 • Seguir paraules claus.
 • Seguir etiquetes.
 • Gestionar comptes al voltant d’una marca.

Com veieu és una molt bona eina per gestionar les piulades que feu al vostre compte de Twitter i per controlar totes les publicacions que més us poden interessar.

TweetDeck funciona d’una manera molt senzilla. Per a fer-la funcionar només cal que disposeu d’un compte de Twitter. Mitjançant aquest compte de Twitter podreu fer servir TweetDeck, entrant a la seva pàgina web.

Un cop sou dins, veureu que per defecte, hi haurà 3 columnes:

 • La columna dels comptes de Twitter que vosaltres seguiu.
 • La columna de les notificacions que us fan els comptes de Twitter.
 • La columna dels missatges directes que heu rebut.

Podreu afegir-hi més columnes amb diverses funcionalitats. A la banda esquerra, veureu una barra lateral. Aquesta columna és el menú. En aquesta barra trobareu 6 opcions per defecte. Per ordre són les següents:

barra lateral de TweetDeck

 • Escriure i programar piulades i missatges directes.
 • Cercar informació a través de Twitter.
 • La columna d’inici del vostre Twitter, des d’on podeu veure les piulades dels comptes que seguiu.
 • La columna de notificacions del vostre Twitter, des d’on podeu veure les piulades, des d’on us han notificat.
 • La columna dels missatges directes, des d’on podeu consultar els missatges directes que heu rebut.
 • La columna ‘trending topic’ amb les piulades que més us poden interessar.

A part d’aquestes opcions, també trobareu una icona amb el símbol ‘+’. Mitjançant aquesta columna podreu afegir més columnes, com per exemple:

Afegir columnes a Tweetdeck

 • Seguir les piulades d’una llista de persones usuàries de Twitter.
 • Seguir els resultats de cerca, tant de paraules claus com d’etiquetes.
 • Afegir una columna amb una col·lecció dels tuits que més us agraden.

El sistema de columnes de TweetDeck us permet controlar les múltiples piulades que heu de llegir o que us han notificat. És un sistema basat en l’organització ‘kanban’ que facilita la lectura de les piulades i la vostra organització.

Tant a les columnes per defecte o les columnes que vosaltres afegiu, trobareu un menú a la dreta de la columna. Depenent de cada columna, aquest menú pot ser diferent. Per exemple: la columna dels missatges directes podreu filtrar els missatges i fins i tot crear-ne un de nou.

En el cas de les columnes que controlen les paraules claus i les etiquetes de Twitter, trobareu un menú de filtres amb les següents opcions:

Filtre extens de contingut de la piulada. On podreu especificar cerques booleanes, data de publicació de la piulada, exclusió de paraules, llengua en què va ser escrita la piulada i nombre de ‘retweets’ mínims.
Posició geogràfica de la piulada: posició i radi en nombre de quilòmetres de les piulades que voleu controlar.

Autoria: qui ha escrit les piulades i qui les ha mencionat.

Nombre d’interaccions: quantes persones han fet ‘retweet’, quantes persones han fet ‘likes’ i quantes persones han contestat a la piulada. Filtre nombre interaccions a TweetDeck
Preferències de visualització: com voleu que es visualitzin les piulades.

Una de les principals funcions que té TweetDeck és la possibilitat de publicar i programar piulades. És la primera opció que trobareu en el menú de la barra lateral vertical. Si cliqueu a la icona de la ploma estilogràfica, us apareixerà un quadre de menú amb diferents opcions.

Veureu una caixa de text on podreu escriure la piulada que voleu publicar. A sota mateix del quadre de text, veureu el botó blau de ‘Tweet’ o publicar. Sota d’aquest mateix quadre de text, veureu tres opcions més.

Publicar i programar piulades a TweetDeck

 • A la piulada, li podreu afegir una imatge o un vídeo. Aquesta imatge quedarà incrustada a la mateixa piulada. En el cas que la imatge sigui un GIF animat, també quedarà incrustada a la piulada.
 • Una altra opció que trobareu, i potser de les més interessants de TweetDeck, és la possibilitat de programar la piulada. Mitjançant aquesta opció podreu programar la piulada perquè es publiqui un dia i hora determinada.
 • Per últim, trobareu l’opció d’escriure un missatge directe. Si seleccioneu aquesta opció, us sortirà l’opció d’afegir un destinatari a la piulada.

TweetDeck té una particularitat molt concreta. Abans, quan TweeDeck no formava part de Twitter, podíeu afegir més d’un compte de Twitter. Ara això és una veritat a mitges. Es pot afegir un altre compte, però no podreu publicar a nom d’aquest compte. El compte que afegiu servirà per administrar el compte original on està vinculat TweetDeck.

Imagineu un cas. Diversos usuaris de Twitter que formen part de la vostra entitat. Aquests hauran d’administrar el compte de Twitter de l’entitat. Per a fer-ho no cal que cadascú tingui la clau de pas del compte de Twitter de l’entitat, sinó que des del compte de TweetDeck de l’entitat, podreu afegir aquestes persones perquè puguin administrar el compte.

Tanmateix és una bona manera d’organitzar els comptes de Twitter dels diferents projectes de la vostra entitat. Així, d’aquesta manera, podreu gestionar aquests comptes des d’una pàgina.

field_vote: 

Guia per a la transformació digital de la vostra entitat - 2a part

Imatge principal a portada: 
Per fer la transformació digital de l'entitat es necessiten moltes eines digitals. Imatge de Lyncconf Games. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Imatge de Lyncconf Games. Llicència d'ús CC BY 2.0
Autor/a: 
Xavi Aranda - Colectic
Resum: 

Un cop feta l’estudi de necessitats de la vostra entitat ja podeu començar a pensar en quines eines necessitareu. D’eines n’hi han moltes però és recomanable prioritzar les de programari lliure.

Tal i com vam explicar a la primera part de la guia, el procés de transformació digital és complex. És molt important tenir clares quines necessitats necessiteu per la vostra entitat. Mitjançant aquesta planificació podreu després seleccionar les eines més importants. Penseu que a a vegades, hi han eines que tenen un cost important de diners. I no podeu malgastar en eines supèrflues.

A continuació, i amb consonància amb la primera part d’aquesta guia, us descriurem algunes de les eines que us poden ajudar per al desenvolupament de la vostra entitat.

Imatges secundàries: 
Actualment hi han moltes eines de programari lliure que poden utilitzar les entitats. Imatge de Rawpixel Ltd. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Imatge de Rawpixel Ltd. Llicència d'ús CC BY 2.0
La gestió de les entitats és una bona porta al programari lliure. Imatge de Quinn Dombrowski. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0 Font: Imatge de Quinn Dombrowski. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0
Subtitols: 
Aplicacions de comunicació
Programes de gestió
Programes per arxivar
Continguts: 
 • Socioboard

Socioboard és una plataforma per gestionar diversos comptes de xarxes socials. Socioboard és una eina de programari lliure. Mitjançant Socioboard podreu publicar i programar publicacions, de 9 xarxes socials diferents. A part, Socioboard també té diverses eines que us poden ajudar en el vostre dia a dia. Socioboard és de programari lliure i us el podeu descarregar lliurement.

 • Scribus

Scribus és una eina per a la autoedició de diferents formats impresos. Amb Scribus podreu dissenyar els tríptics o díptics de la vostra entitat, i enviar-los a imprimir directament a la vostra impressora o al vostre servei de copisteria o impremta. Scribus funciona d'una forma professional i us podrà solucionar molts problemes.

Scribus és una eina de programari lliure i us la podeu descarregar lliurement aquí. Podeu consultar aquests manual de Scribus o consultar directament aquest recurs que vam escriure.

 • Inkscape

Inkscape és una eina per poder il·lustrar en vectorial. Però a part de poder il·lustrar, Inkscape també té diverses funcions per poder maquetar i dissenyar diversos tipus de comunicacions. Mitjançant Inkscape podreu dissenyar els cartells dels vostres esdeveniments o els tríptics informatius.

Podeu consultar el recurs que vam fer de Inkscape aquí. Inkscape és una eina de programari lliure i us la podeu descarregar lliurement.

 • LibreOffice Writer i Impress

LibreOffice és un paquet ofimàtic que té diverses eines com Writer, Calc, Impress, Base, Draw i Math. Mitjançant Writer i Impress podreu redactar tot els tipus de documents que necessiteu i dissenyar totes les presentacions que necessiteu presentar.

LibreOffice és un paquet ofimàtic que és programari lliure i us el podeu descarregar aquí.

 • Dolibarr

Dolibarr és un aplicació que permet gestionar entitats o associacions sense ànim de lucre. Dolibarr és un Planificador de Recursos Professionals (ERP) i un Gestor de Relacions amb Clients (CRM). Mitjançant Dolibarr podreu gestionar la vostra entitat.

Dolibarr és una eina de programari lliure i us la podeu descarregar lliurement aquí.

 • Odoo

Odoo és un sistema de Planificador de Recursos Professionals (ERP) i un Gestor de Relacions amb Clients (CRM) que permet gestionar la vostra entitat d’una forma molt professional i efectiva. Mitjançant Odoo podreu gestionar projectes, recursos, personal etc. Odoo té tot un sistema d’extensions que us facilitarà molt la vida.

Odoo té una versió de programari lliure que us la podeu descarregar aquí i instal·lar en un servidor propi.

 • CiviCRM

CiviCRM és una aplicació que és un Gestor de Relacions amb Clients (CRM). Mitjançant CiviCRM podreu gestionar tota la base de clients de la vostra entitat i gestionar tots els donatius de la vostra entitat i els cobraments de la vostra entitat. CiviCRM el podreu integrar al vostre gestor de continguts Drupal, Wordpress o Joomla.

CiviCRM és programari lliure. Podeu testejar CiviCRM aquí.

 • CommonsCloud

CommonsCloud és un servei de núvol corporatiu autogestionat amb programari lliure, ètica i respecte per a la privacitat. Al darrera de CommonsCloud hi ha una cooperativa de serveis. Per fer servir CommonsCloud necessiteu donar-se d’alta a la cooperativa.

field_vote: 

Guia per a la transformació digital de la vostra entitat

Imatge principal a portada: 
El procés de transformació digital de la vostra entitat pot ser un pèl llarg Font: Geralt. Usuari de Pixabay. Llicència free.
Autor/a: 
Xavi Aranda - Colectic
Resum: 

La transformació digital és un procés que la vostra entitat ha de començar a fer. Per a completar la transformació digital cal estudiar bé tots els processos de la vostra entitat.

Les entitats, les associacions, fundacions o federacions, viuen plenament en un món que està sotmès a un procés de digitalització. Actualment, gairebé la majoria d’entitats tenen presència a les xarxes socials, però tenen digitalitzats la resta de processos? Segurament no.

Imatges secundàries: 
Tots els processos de transformació tenen avantatges i desavantatges. Font: Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Llicència d'ús Public Domain Mark 1.0
El procés de transforamció digital s'ha de fer pas a pas. Font: Arild Storaas. Imatge amb llicència d'ús CC BY-NC-ND 2.0
Subtitols: 
Què és la Transformació Digital i per què la necessiteu?
Avatatges i desavantatges de la Transformació Digital
Canvi de mentalitat
Les etapes del procés de Transformació Digital
El primer pas
Continguts: 

La transformació digital és un procés que fan moltes entitats i organismes. Aquest procés consisteix a integrar la tecnologia digital en totes les seves àrees. Això significa un canvi profund en la forma que s’opera, que es realitza la feina i la forma que es comunica. Les entitats o associacions, reorganitzen els seus mètodes de treball per incorporar la tecnologia digital.

La transformació digital és necessària en gairebé totes les entitats, ja que actualment vivim de ple en la Societat de la Informació. Cada dia ens comuniquem per mòbil, utilitzem l’ordinador per treballar i enviem documentació a través de correus electrònics. Fins i tot, ja podem actuar a Internet de forma totalment jurídica, mitjançant el certificat digital.

Per tot això és summament important que la vostra entitat comenci a entrar de ple en el món digital.

Efectivament, tot procés de canvi, té certs avantatges i desavantatges. A continuació us els descrivim.

Avantatges
 • Un cop la vostra entitat hagi aconseguit de ple la transformació digital, la vostra comunicació serà molt més ràpida i eficient. Les comunicacions es basaran en l’ús d’Internet i deixareu d’utilitzar telèfons, faxos i correus postals.
 • El fet que estigueu de ple en el món digital, us permetrà augmentar la vostra massa social. Tindreu moltes més eines de comunicació que us permetran seleccionar el vostre públic objectiu i arribar-hi d’una forma molt més ràpida.
 • Tot i que l’ús de les eines no és totalment gratuït, sí que és veritat que mitjançant la transformació digital, podreu estalviar molts diners en enviaments postals, impressió de papereria i cartelleria, transports per presentar papers oficials, etc.
 • L’ús de les eines digitals us permetrà treballar de forma col·laborativa. Actualment hi ha moltes eines que us ajudarà a treballar en documents col·laboratius. Les eines digitals fomenten el treball en equip i promourà la comunicació interna.
Desavantatges
 • Tot i que les eines digitals són eines molt ràpides, això no significa que el procés de transformació també ho sigui. El procés pot arribar a ser lent, i dependrà molt de la magnitud de l’entitat. Quant més gran sigui l’entitat, i més processos tingui, la transformació serà més complexa.
 • Aquest procés requereix que hi hagi persones que el liderin. Necessita un equip que sàpiga dissenyar totes les fases del procés i que estigui constantment revisant si s’està fent bé o no. L’entitat no pot quedar-se aturada.
 • També és necessari que les persones que formin part de l'entitat i que seran usuàries de tots aquests processos digitals, tinguin uns certs coneixements d’alfabetització digital. És necessari una actitud activa i perdre la por al món digital.

Tal com hem esmentat, la transformació digital implica certs canvis metodològics de l’entitat. Això comportarà que haureu de treballar d’una forma totalment diferent de la que estàveu acostumats. I segurament hi haurà gent que posi fre als canvis.

Cal preparar i formar a les persones que gestionen l’entitat. Des de la junta directiva fins a les persones voluntàries. Totes faran ús de les eines digitals que arribaran de nou i això comportarà uns certs requeriments.

Per les persones que no tinguin massa experiència amb l’ús de les tecnologies digitals, pot ser molt interessant fer algun tipus de formació. Una d’aquestes formacions és el certificat ACTIC, que és una acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Mitjançant l’ACTIC estareu ben preparats per poder fer ús de les eines digitals. Hi ha diverses formacions per preparar-se l’ACTIC. També podeu visitar presencialment els Punts Òmnia o els Punts TIC per preparar aquesta formació.

Tal com hem comentat, el procés de transformació digital pot ser lent i pot arribar a costar. És per això que us recomanem que aquest procés el féu per etapes. Mitjançant les etapes, podreu anar complint pas a pas, la transformació digital, i no serà tan dramàtic el canvi general. Penseu que hi haurà persones que canviar d’eina, els pot costar. Per tant, pas a pas.

Les possibles etapes del vostre procés de Transformació Digital, podrien ser aquestes:

 1. Estudi dels processos de la vostra entitat: mitjançant aquest estudi, podreu saber quins són tots els processos de la vostra entitat. Comunicació, gestió, arxiu, etc... Cal detallar-ho tot, perquè fins i tot, el més mínim detall, pot ser un procés
 2. Anàlisi de les eines que poden ajudar els vostres processos. Hi ha moltes eines que poden ajudar-vos a cada procés. Per això cal detectar-les i estudiar bé aquestes eines. En aquest procés, us pot ajudar molt el Servei d’Assessorament de Xarxanet. Caldrà que aquestes eines les proveu.
 3. Implementació de les eines. Un cop detectades les eines i les hàgueu provat, arriba el moment d’instal·lar-les. Aquí és quan s’ha d’estar alerta i detectar si tot funciona correctament.
 4. Formació de les eines: tal com hem comentat, és possible que moles persones que formin part de l’ecosistema de la vostra entitat, no estiguin acostumades a aquest canvi. És en aquest procés, on haureu de donar el màxim suport a aquestes persones.
 5. Anàlisis de la implementació: en aquesta etapa és quan heu de revisar si tot està funcionant com vosaltres pensàveu. També pot ser el moment de decidir de canviar alguna eina per un altre.

El primer que heu de fer és fer un petit estudi de la vostra entitat. Per fer un petit estudi cal pensar molt bé tots els processos que podrien digitalitzar-se. Aquests processos poden ser molts i bastant variats. Per fer aquest petit estudi, podria anar molt bé formular-se les següents preguntes, agrupades en les següents categories:

 • Comunicació
  • Com comuniqueu les vostres activitats als vostres socis i sòcies?
  • Feu algun tipus de revista?
  • Feu tríptics, díptics, fulletons?
  • Feu cartells? On els pengeu?
  • Envieu cartes als vostres associats i associades?
 • Gestió
  • Emeteu algun tipus de factura, albarà o rebut?
  • Com gestioneu la vostra llista d’associats i associades?
  • On anoteu les vostres actes d’assemblees ordinàries i extraordinàries?
  • On guardeu la vostra llista de voluntaris i voluntàries?
  • Com us representeu davant l'administració pública? Presencialment? Digitalment?
  • On guardeu tota la vostra base de dades de la vostra entitat?
  • Com gestioneu els vostres projectes?
 • Arxiu
  • On guardeu tota la documentació referent a la vostra entitat?
  • Digitalitzeu les cartes que rebeu?
  • Teniu firma digital?

Un cop hàgeu recollit tots aquests processos podreu enfocar més bé, on heu de treballar la digitalització de la vostra entitat.

field_vote: 

Alternatives a Whatsapp de programari lliure

Imatge principal a portada: 
Communication in Saint Petersburg. Font: Ivan. Llicència d'ús CC BY 2.0
Autor/a: 
Xavi Aranda - Colectic
Resum: 

Whatsapp és una eina de missatgeria instantània que gairebé la majoria d’entitats utilitzen. Però a Internet existeixen moltes alternatives a Whatsapp de programari lliure.

Whatsapp és una eina de missatgeria instantània que s’ha popularitzat molt arreu del món. Tothom té Whatsapp i forma part d’algun grup o de diversos grups. Moltes entitats també utilitzen aquesta eina, ja que és molt més ràpida que, per exemple, el correu electrònic.

Imatges secundàries: 
Whatsapp és una eina de missatgeria instantània molt popular Font: Usuari wikicommons Aakashsyadav. Llicència d'ús CC BY-SA 4.0
Riot.Im és una eina de missatgeria instantània que també serveix per treballar en equip. Font: Riot.im
Tox és una eina de missatgeria instantània molt segura. Font: Tox
Xabber és una eina de missatgeria instantània que es pot fer servir en treballs de grup. Font: Xabber
Telegram és l'alternativa de Whatsapp que tothom utilitza Font: Telegram
Subtitols: 
Riot.fm
Signal
Tox
Xabber
Telegram
Continguts: 

Riot.im és eina molt completa de comunicació. Incorpora moltes funcionalitats, com per exemple: missatgeria instantània, intercanvi de fitxers, trucades de veu i videoconferències. Recorda molt a les sales de xat IRC. Té la particularitat de funcionar amb la xarxa Matrix.org, una xarxa totalment segura i descentralitzada, que garanteix total privacitat.

Riot.im està pensat per ser una eina de missatgeria per a grups de treball. Mitjançant l’eina podreu integrar algunes aplicacions com Etherpad o Github. Riot.im està desenvolupat sota llicència de programari lliure. Té aplicació per dispositiu mòbil i es pot utilitzar a través d’un navegador web.

Signal és una aplicació de missatgeria instantània que és considerada de les més segures i privades. Curiosament Whatsapp utilitza el mateix protocol de comunicació que Signal. Mitjançant Signal podreu enviar missatges de text, fer trucades de veu, realitzar videotrucades, compartir missatges i enviar arxius de grans dimensions.

La clau de Signal és la seguretat a l’hora d’enviar tots aquests missatges, ja que no utilitza cap servidor i s’envien punt a punt, de dispositiu mòbil a dispositiu mòbil. També es pot configurar perquè alguns missatges o canals de xat s’esborrin al cap d’unes hores. Signal està disponible per Android, iOS i per navegador d’Internet.

Signal ha estat desenvolupat sota llicència de programari lliure GPLv3.

Tox va néixer al voltant de la filtració que va fer Edward Snowden sobre la vigilància massiva del projecte NSA. A raó d’aquest conflicte, alguns desenvolupadors i desenvolupadores van detectar la necessitat de programar una aplicació per comunicar-se, d’una forma totalment segura. Durant l’estiu del 2013 van desenvolupar el protocol de comunicació Tox.

Tox és un protocol de comunicació descentralitzat i punt a punt. Del protocol de comunicació pengen multituds de clients que són eines de missatgeria instantània, i que amb l’accés al servidor, poden enviar i rebre comunicacions. Té versions per Windows, OsX, GNU/Linux, iOS i Android. Està desenvolupat per voluntaris i voluntàries de tot el món. Podeu accedir al seu codi aquí.

Tox ha estat publicat sota llicència de programari lliure GPLv3.

Xabber és una aplicació de missatgeria instantània creada per l’empresa RedSolutions. L’objectiu de Xabber és tenir una aplicació totalment estable i segura. Per això la van desenvolupar sota llicència de programari lliure. Mitjançant Xabber podreu enviar i rebre missatges de text, enviar arxius multimèdia i fer videoconferències.

I per últim, Telegram. Telegram és l’eina que tothom utilitza quan Whatsapp no està actiu. Té les mateixes funcionalitats que Whatsapp. Permet crear llistes de difusió i grups de conversa. Hi ha una diferència molt gran comparant amb Whatsapp, a Telegram les converses xifrades s’han d’activar manualment. En canvi Telegram permet missatges que s’esborren al cap d’un temps determinat.

Telegram ha estat desenvolupada sota llicència de programari lliure GPLv2 i GPLv3. Està disponible per Android original, Android Wear, iOS, per escriptori de Windows, Mac i GNU/Linux i per navegador web.

field_vote: 

5 alternatives a Flickr de programari lliure

Imatge principal a portada: 
Àlbum de fotografies de l'usuari de Flickr Needle & Awl. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0 Font: Needle & Awl
Autor/a: 
Colectic
Resum: 

A Internet existeixen moltes aplicacions de programari lliure per arxivar i consultar en línia les fotografies. Totes aquestes aplicacions poden considerar-se una bona alternativa a Flickr.

El passat 13 de novembre Flickr va comunicar que modificaven les condicions d’ús del compte gratuït de Flickr. Concretament, d’1 TB gratuït ara només deixarà guardar 1000 fotos o vídeos sense tenir en compte la mida dels arxius. Això ha provocat que molts usuaris i usuàries s’hagin replantejat mantenir el seu compte a Flickr o no.

1000 fotografies són moltes imatges, però si organitzes molts esdeveniments a la setmana i de cada setmana fas 25 fotografies, en un any superes les 1000 imatges. A part també s’ha de tenir en compte si Flickr fa ús de les imatges que es guarden o no.

Imatges secundàries: 
Flicrk ha reduït les prestacions del compte gratuït. Font: Flickr
Mitjançant Photonic de Wordpress podrem Font: Photonic
Piwigo és una eina per desar i visualitzar fotografies. Font: Piwigo
Coppermine és una eina que permet crear galeries d'imatges. Font: Coppermine
Subtitols: 
Wordpress + Photonic
Piwigo
Coppermine Gallery
MediaGoblin
ZenPhoto
Continguts: 

Una solució que moltes entitats tenen a l’abast, ja que moltes associacions tenen la web feta amb Wordpress i allotjada en un servidor. Aquestes associacions només hauran d’instal·lar l’extensió Photonic, pensada per visualitzar les vostres fotografies i vídeos des del navegador.

Mitjançant Photonic podreu connectar amb Flickr, Google Photos, SmugMug, Zenfolio i Instagram. Però també podreu visualitzar les fotografies de la mediateca del vostre lloc web. Depèn del servei extern que connecti amb Photonic, és podran veure fotografies o galeries. També podreu inserir galeries d’imatges a les vostres entrades i pàgines de Wordpress.

Piwigo és una eina de programari lliure per desar fotografies i visualitzar-les des d’Internet. S’instal·la en un allotjament web. Moltes vegades s’instal·la des d’un clic, mitjançant instal·ladors d’aplicacions web. Un cop configurada és molt senzilla d’utilitzar. Es pot arrossegar les fotografies del vostre dispositiu o ordinador cap a la carpeta del vostre navegador web, i automàticament ja tindreu les fotografies a Piwigo.

Piwigo permet afegir títols i descripcions. També permet activar les puntuacions, els comentaris i la taxonomia. Una altra particularitat de Piwigo és que permet integrar-se dins d’una instal·lació Wordpress. Piwigo té una extensió a Wordpress que permet fer aquesta integració des d’un simple clic.

Coppermine Gallery és una aplicació de programari lliure per a servidor que permet guardar fotografies i vídeos, i visualitzar-les des de qualsevol navegador web. Amb només un servidor web que suporti PHP i tingui una base de dades MySQL, podreu instal·lar aquesta aplicació.

Coppermine Gallery permet gestionar les fotografies en àlbums, afegir informació a cada fotografia, crear usuaris per a visualitzadors d’àlbums, establir claus de pas per a àlbums protegits, fer canvis a les fotografies, comentaris d’usuaris i està traduït al català.

MediaGoblin és una altra eina de programari lliure que s’instal·la en un servidor web i que us permetrà guardar les vostres fotografies i visualitzar-les des de qualsevol navegador. Amb MediaGoblin podreu crear àlbums, col·leccions, i no només de fotografies. També podreu crear recopilatoris d’arxius de so, vídeos, llibres, presentacions, models 3D i arxius ASCII-Art.

MediaGoblin té la característica que té una gran comunitat que va demanant i afegint novetats al projecte. Aquesta comunitat s’estructura al voltant d’una wiki, la qual permet estar en contacte i discussió permanent per la millora del projecte.

ZenPhoto és un gestor de continguts de programari lliure ideat per guardar imatges, fitxers de so i vídeos. També permet crear pàgines i blogs, crear usuaris i usuàries i administrar-los. Pensat per artistes, fotògrafs o fotògrafes, ZenPhoto també pot ser una bona opció per mostrar tot el treball del sector artístic.

ZenPhoto permet crear àlbums de fotografies, vídeo i fitxers de so. Permet canviar de disseny amb un sol clic, gràcies a la incorporació de plantilles de disseny. També disposa de galeries de presentacions, estadístiques, votacions, etiquetes i comentaris.

field_vote: 

10 eines digitals per organitzar el 2019

Imatge principal a portada: 
Imatge que representa un quadre organitzatiu. Imatge de Yaniv Golan. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Yaniv Golan
Autor/a: 
Xavi Aranda
Resum: 

Començar l’any amb una bona organització digital és començar l’any amb bon peu. Mitjançant totes aquestes eines podreu organitzar correctament la vostra associació.

El 2019 ja ha començat i segurament heu repetit un mantra que us segueix de fa anys: «ens hem d’organitzar millor». I és que pel correcte funcionament de les associacions, és cabdal que tingueu una bona organització. Que sigueu ordenats i ordenades, vaja! Tenir tota la documentació arxivada, tenir una agenda per anotar les dates claus de les activitats o tenir llibretes per anotar anotacions, idees o pensaments.

Imatges secundàries: 
Google Calendar Font: Tony Hirst
Captura de pantalla de CalDavZap Font: CalDavZap
Imatge promocional de Google Tasks Font: Google Tasks
Mitjançant Trello podreu gestionar les vostres tasques i classificar-les en columnes. Font: Trello
Taskboard és una bona eina de programari lliure per gestionar tasques. Font: Taskboard
Wekan permet crear accions per fer seguiments de tasques. Font: Wekan
Logotip de Google Drive Font: Google Drive
Subtitols: 
Calendaris digitals
Llistes de tasques a fer
Eines per guardar documentació
Continguts: 

Apuntar les activitats, informar o enviar recordatoris als socis i sòcies. Avui en dia és molt important tenir un calendari digital, ja que mitjançant els dispositius mòbils es poden consultar a tot arreu. D’eines de calendari digitals n’hi han moltes, però volem destacar-ne els que estan vinculats als serveis de Google, Outlook i algunes alternatives de programari lliure.

Google Calendar és una eina que permet crear calendaris, anotar-hi esdeveniments, tasques i recordatoris. Tots els calendaris que creeu els podeu compartir amb altres usuaris de Google i els hi podeu assignar permisos de visualització o modificació del calendari. Totes les anotacions que feu en el calendari, podreu afegir-hi recordatoris. Aquests recordatoris s’envien per correu electrònic o per avís emergent al vostre dispositiu mòbil.

Una altra eina que us permet gestionar un calendari és el Calendari de l’Outlook. Per fer servir aquest calendari heu de disposar d’un compte Hotmail o Outlook. Podreu crear calendaris, compartir-los amb les persones que voleu, i anotar esdeveniments. Aquests esdeveniments podreu afegir-hi alarmes com a recordatoris.

Però si el que voleu és una alternativa de programari lliure que la podeu instal·lar al vostre servidor, una de les recomanacions és CalDavZAP. Mitjançant aquesta eina podreu crear calendaris, gestionar anotacions i d’aquestes, crear tasques. Totes les anotacions i les tasques que creeu, podreu afegir-hi recordatoris per tal que estigueu al cas de tot. Si voleu provar aquesta eina, abans d’instal·lar-la al vostre servidor, podeu provar la versió de prova aquí.

Una altra tipus d’aplicació interessant per a una bona organització personal o de l’entitat, són les llistes de tasques a fer. Mitjançant aquestes llistes podreu anotar totes les tasques a realitzar i saber en quin estat estant. D’aquest tipus d’eines n’hi han moltes, però destaquem les úniques que tenen versió per a dispositius mòbils i ordinador.

Google Tasks és l’aplicació que permet una gestió de les tasques i que està vinculat a un correu de Gmail. Mitjançant Google Tasks podreu crear i gestionar tasques. Cada tasca té una descripció i se li pot afegir una data límit. Una de les particularitats de Google Tasks és que té diverses llistes de tasques, permeten gestionar-ne vàries a la vegada. Google Tasks està disponible per iOS, Android i versió per navegador.

Outlook també té la seva aplicació per gestionar tasques. Tasques de l’Outlook permet anotar, esborrar o modificar tasques. Aquestes tasques estan classificades per llistes de tasques personalitzables. A les tasques li podeu afegir recordatoris, dates de venciments i adjuntar fitxers. Com a diferència destacable de Google Tasks, mitjançant Tasques de l’Outlook podreu subdividir una tasca en diverses tasques petites.

Trello també és una bona eina per crear tasques i llistes de tasques. L’aplicació té una versió gratuïta molt completa i una versió de pagament amb més funcionalitats. Trello segueix la filosofia «kanban» un mètode d’organització basat en un sistema d’informació. En el cas de les tasques, el mètode kanban es diferencia per classificar les tasques en les següents columnes: tasques per fer, tasques que s’estan fent i tasques fetes. Trello permet afegir més columnes. També permet afegir recordatoris a les tasques. Trello té versió per aplicació de mòbil i versió navegador web.

En la versió programari lliure també teniu diverses aplicacions per gestionar les tasques. Una d’elles és TaskBoard. TaskBoard s’instal·la en un servidor. Un cop instal·lat en el servidor, podreu utilitzar l’aplicació des d’un navegador web. Funciona amb el sistema kanban i té la mateixa classificació de tasques. A diferència de les altres eines, permet afegir punts a les tasques. Abans d’instal·lar l’aplicació podeu provar l’eina aquí.

Una altra eina de programari lliure que podeu gestionar tasques és Wekan. Wekan també funciona amb el sistema d’organització tauler kanban. Amb aquesta eina podreu gestionar les tasques i classificar-les en columnes personalitzables. Una de les particularitats de Wekan és que permet gestionar accions. Mitjançant les accions podreu crear avisos quan una persona mogui una acció en una columna. Podeu descarregar-vos Wekan d’aquesta pàgina o podeu provar una versió de prova aquí.

Tot i que encara rebem la documentació oficial de les entitats en paper, hem de guardar una còpia digital de la documentació per si mai l’hem d’utilitzar en algun tràmit. D’eines d'emmagatzematge n’hi han moltes però us en volem destacar dos.

Dropbox és una eina que us permet allotjar documents al núvol. L’eina és accessible des de qualsevol dispositiu mòbil o ordinador. Una de les particularitats de Dropbox és la possibilitat de sincronitzar carpetes dels vostres dispositius. Així podreu gestionar la vostra documentació allà on sigueu. Dropbox té una versió gratuïta de 2GB. Suficient per guardar la informació bàsica de la vostra entitat.

Google Drive és l’eina de Google que us permet allotjar els vostres fitxers al seu núvol. Amb Google Drive podreu guardar fins a 15GB de documentació. Una de les particularitats de Google Drive és la seva connexió amb Google Docs, Google Sheets o Google Slides.

field_vote: