Quines noves obligacions ens esperen aquest curs en relació a la gestió d'entitats?

Suport Tercer Sector – Fundesplai
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Quines noves obligacions ens esperen aquest curs en relació a la gestió d'entitats?

Suport Tercer Sector – Fundesplai

Resum: 

Recollim les principals novetats que les organitzacions han d'aplicar o tenir en compte tant en el seu funcionament ordinari com a l’hora de realitzar tràmits específics.

Registre Horari de la Jornada Laboral

Totes les entitats estan obligades a portar un recull diari de les hores d’entrada i sortida de les persones que hi treballen, amb independència que ho facin a temps parcial o complet. Aquesta norma també obliga a lliurar un recull mensual totalitzador a cada una de les persones de la plantilla, és a dir, un full amb les hores totals que ha realitzat durant el mes.

Eduardo Izquierdo, cap del departament laboral de Suport Associatiu, aclareix algunes qüestions relatives a aquesta normativa en aquesta entrevista.

També trobareu més informació en el recurs següent: El registre de la jornada de les persones treballadores: una obligació per a tothom


Certificat o Signatura digital

El 2 d'octubre de 2016 va entra en vigor la llei que obliga totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat general que representi l’organització. Aquesta relació electrònica fa referència tant a les notificacions com a la presentació de documents i sol·licituds a través de registre.

Això implica que tote les sol·licituds i documentació que s'adrecin a l'Agència Tributària s'han de realitzar obligatòriament mitjançant el seu registre electrònic.

Podeu aprofundir en aquest tema en els recursos següents:


Registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya

En aplicació de la Llei de Transparència, bona part de les associacions i fundacions han d’estar inscrites en aquest registre de cara a poder exercir la seva activitat d'influència i incidència política. La inscripció serà obligatòria per poder reunir-se amb representants de la Generalitat, a banda d'atorgar altres drets.

El Govern català planteja la creació durant l'any 2017 d'un registre únic de grups d'interès de Catalunya vàlid per a totes les administracions públiques, de manera que les entitats només s'hagin de donar d'alta un sol cop.

Xavier Bernadí, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, va aclarir algunes qüestions sobre el Registre de grups d'interès de la Generalitat en aquesta entrevista.

Més informació a: El Registre dels grups d'interès.

Protocol de Prevenció de Delictes o ‘Compliance’

Aquest document recull tot un conjunt de mesures de vigilància i control que estableix cada entitat per prevenir les possibles infraccions i accions delictives que es poden cometre en aquella organització o reduir els risc de cometre-les. Aplicant aquest protocol, l’entitat pot quedar exempta de la seva responsabilitat quan es produeix un delicte, però sempre que compleixi una sèrie criteris específics.

Per tot això, tot i que el “compliance” no és obligatori, sí que que és molt recomanable la seva aplicació. A més, ja és un requisit necessari per optar a alguns ajuts públics i es desconeix si, properament, pot esdevenir una obligació més per poder accedir a d’altres.

En aquesta entrevista, Montse Agudo, cap del departament jurídic de Suport Associatiu, respon els dubtes més comuns sobre aquesta normativa.


Reglament Europeu de Protecció de Dades

Tot i que el 25 de maig de 2016 ja va entrar en vigor aquest reglament, no es començarà a aplicar fins el 25 de maig del 2018, és a dir, dos anys després. Aquest acord substituirà aleshores les normatives existents actualment als diversos països de la Unió Europea i les entitats catalanes, com a responsables de dades personals de tercers, també s'hi hauran d'adequar.

En aquest document, us expliquem alguns dels punts principals que recull aquesta nova normativa.

Afegeix un comentari nou