Quina serà la cotització del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional en 2024?

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
María Eugenia Ifer
El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) és una cotització addicional que es va aprovar l’any 2023. Font: Canva. Font: Canva.
El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) és una cotització addicional que es va aprovar l’any 2023. Font: Canva.
La cotització MEI anirà incrementat fins a l'any 2029 i es mantindrà estable fins a 2050. Font: Canva. Font: Canva.
La cotització MEI anirà incrementat fins a l'any 2029 i es mantindrà estable fins a 2050. Font: Canva.

Quina serà la cotització del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional en 2024?

Autor/a: 
María Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) és una de les mesures vigents per garantir que les pensions no es redueixin per l’increment previst de les pensions i la reducció de cotització.

El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) és una cotització addicional que es va aprovar i implantar l’any 2023 per reforçar el sistema de pensions de l’Estat espanyol. Amb la cotització es vol reduir el percentatge de despeses en pensions respecte al Producte Interior Brut (PIB).

En principi, és una mesura transitòria i temporal que va entrar en vigor l’1 de gener de 2023 i estarà vigent fins al 31 de desembre de 2050. Les entitats han de saber aplicar la cotització i fer l’increment corresponent de l’any 2024.

A qui afecta el Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI)?

Per comprendre les repercussions econòmiques d'aquesta mesura, cal diferenciar els efectes que té per a les organitzacions pagadores i per a les persones treballadores.

Pel que fa a les entitats, aquest augment de les cotitzacions implica un increment del 0,5% en les despeses vinculades a la Seguretat Social. És important tenir-lo present per a la planificació dels pressupostos o els processos de licitacions, entre d’altres.

Quin és l’increment del MEI per al 2024?

Per aquest any, la cotització serà del 0,7%, del qual el 0,58% l’haurà d’assumir l’entitat pagadora i el 0,12% la persona treballadora. En cas que sigui una persona autònoma, haurà de ser ella la qui es farà càrrec del 0,7 %.

Un exemple de cotització per a 2024 seria, de 3.000 euros (salari base) la persona treballadora haurà de pagar 3,6 euros, ja que s'ha de multiplicar per 0,0012. En canvi, l'entitat haurà de fer front a 17,4 euros, perquè els 3.000 euros (salari base) s'han de multiplicar per 0,0058.

Aquest percentatge anirà incrementat fins arribar a l'1,2% l’any 2029 i continuarà fix fins l’any 2050. A continuació, es pot veure la taula prevista de la cotització.

Mecanisme d’Equitat Intergeneracional 2023/2050

Període d’aplicació

Aportació de l’entitat

Aportació persona treballadora

Aportació total

2023

0,50%

0,10%

0,60%

2024

0,58%

0,12%

0,70%

2025

0,67%

0,13%

0,80%

2026

0,75%

0,15%

0,90%

2027

0,83%

0,17%

1,00%

2028

0,92%

0,18%

1,10%

2029/2050

1,00%

0,20%

1,20%

Afegeix un comentari nou