/juridic/recursos/nou-decaleg-sobre-proteccio-de-dades
Recurs
L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha elaborat un decàleg pràctic i intuïtiu sobre protecció de dades. Font: Pixabay.

El febrer de 2021, l’Agència Catalana de Protecció de Dades va presentar un decàleg que pretén solucionar alguns dels principals dubtes que pot plantejar la normativa sobre aquest tema.

Jurídic
/juridic/recursos/tot-el-que-has-de-saber-gestionar-les-cookies-del-teu-web
Recurs
Per a l'ús de les cookies cal seguir les obligacions legals de transparència i consentiment. Font: Freepik.

En aquest àmbit la normativa estableix que s'ha de comunicar la informació de forma clara i senzilla, i cal demanar el consentiment per a la seva acceptació.

Jurídic
/juridic/recursos/que-cal-tenir-en-compte-per-fer-un-voluntariat-aquest-estiu
Recurs
Enguany cal ser flexible davant els canvis en un voluntariat. Font: Freepik.

La Fundació Catalunya Voluntària recomana ser flexible i parar atenció als canvis que puguin sorgir a causa de la Covid-19.

Jurídic
/juridic/recursos/normativa-que-cal-coneixer-organitzar-un-acte-de-foc
Recurs
 Font:

Dur a terme aquest tipus d'activitat implica una sèrie de gestions per disposar de la documentació, tràmits i assegurances pertinents.

Jurídic
/juridic/recursos/claus-de-la-llei-de-llibertat-sexual-nomes-si-es-si
Recurs
La llei té per objectiu protegir de forma integral el dret a la llibertat sexual. Font: Unsplash.

Aquesta legislació preveu la protecció integral del dret de llibertat sexual i dona pes al consentiment i no a l'actitud davant les violències sexuals.

Jurídic
/juridic/recursos/propostes-promoure-la-participacio-politica-des-de-les-entitats
Recurs
Infants i joves són un col·lectiu amb baixa participació política, tret de casos puntuals. Font: Unsplash.

Hi ha diferents accions que es poden impulsar des del tercer sector per fomentar que els col·lectius en risc d'exclusió social puguin augmentar la seva presència en la presa de decisions de la vida pública.

Jurídic
/juridic/recursos/la-figura-de-gerencia-dins-de-lentitat
Recurs
Incorporar la figura de gerència pot ser una oportunitat de cara a la professionalització de l’entitat. Font: Freepik.

Aquest càrrec és estratègic per al funcionament de l’associació o fundació, ja que es troba entre la junta directiva i l’equip de treball.

Jurídic
/juridic/recursos/document-i-guia-elaborar-el-registre-retributiu-duna-entitat
Recurs
La informació que l’entitat ha d’incorporar a l'Excel està principalment als fulls ‘Datos’ i ‘Campos’. Font: Unsplash. Font: Unsplash

En aquest recurs s’explica com utilitzar un full de càlcul creat expressament per complir amb l’obligació de plasmar els salaris dels treballadors/es d’una entitat.

Jurídic
/juridic/recursos/com-incorporar-noves-persones-la-junta-directiva
Recurs
Per incorporar nous membres a la Junta Directiva, cal tenir en compte la legislació vigent. Font: Freepik.

Els òrgans de govern de les entitats poden patir algunes modificacions amb la substitució o suma de membres, per fer-ho, però, cal tenir present la legislació vigent.

Jurídic
/juridic/recursos/la-prevencio-de-riscos-laborals-i-la-seva-gestio
Recurs
El servei de prevenció de riscos és un conjunt d’activitats que vetllen per la seguretat i salut dels i les treballadores d’una entitat. Font: Unsplash. Font: Unsplash

La legislació obliga a comptar amb un pla d'accions a totes les entitats que comptin amb persones treballadores.

Jurídic
/juridic/recursos/bones-practiques-un-pla-dacollida-en-una-entitat
Recurs
Totes les pràctiques d’acollida que proposi i apliqui una entitat haurien d’estar explicades detalladament en un pla d’acollida. Font: Unsplash. Font: Unsplash

Aquest recurs proposa iniciatives per acompanyar les noves incorporacions en el seu procés d’adaptació al lloc de feina.

Jurídic
/juridic/recursos/el-registre-salarial-obligatori-del-que-ningu-sen-recorda
Recurs
El registre salarial és una mesura obligatòria vigent des del 8 de març de 2019. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

El recurs remarca la importància de lluitar contra la precarietat laboral i garantir la igualtat d'oportunitats a través d'aquesta mesura indispensable.

Jurídic
/juridic/recursos/normatives-tenir-en-compte-lhora-de-publicar-un-sorteig-les-xarxes-socials
Recurs
La normativa sobre sortejos a través d'Instagram estableix que l’únic/a responsable del correcte funcionament de la promoció és l'entitat que el realitza. Font: Unsplash. Font: Unsplash

Les entitats que organitzen promocions a Instagram, Facebook o Twitter han de seguir les regles de participació de cada plataforma.

Jurídic
/juridic/recursos/bases-legals-fer-sortejos-i-concursos-xarxes-socials
Recurs
A banda de comptar amb unes bases legals, l’entitat també ha de complir amb les polítiques d’ús de cada xarxa social en l’àmbit de les promocions. Font: Unsplash. Font: Unsplash

Les entitats amb presència a plataformes com Instagram han de publicar a la seva pàgina web el llistat detallat de les condicions de participació a la promoció.

Jurídic
/juridic/recursos/el-nou-decret-sobre-la-transparencia-i-el-dret-dacces-la-informacio-publica
Recurs
La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern pretén regular la transparència en l’activitat pública. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

La normativa aclareix quines entitats formen part del sector públic que han de facilitar la informació.

Jurídic
/juridic/recursos/els-aspectes-que-shan-de-tenir-en-compte-lhora-de-fer-assemblees
Recurs
L’òrgan sobirà de les associacions i fundacions és l’assemblea de persones sòcies. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

L’obligatorietat de celebrar l’ordinària com a mínim un cop l’any i fer-la dins dels sis mesos següents al tancament comptable són alguns dels punts que tota entitat haurà de controlar.

Jurídic