/juridic/recursos/guia-elaborar-un-pla-de-formacio-del-voluntariat
Recurs
El pla de formació garanteix el compliment dels drets i els deures tant del voluntariat com de l’entitat Font: Unsplash

El 2019, cinc entitats van fixar-se l’objectiu d’acompanyar les entitats en la tasca de repensar les seves necessitats en l’àmbit del voluntariat.

Jurídic
/juridic/recursos/com-elaborar-un-reglament-de-regim-intern-amb-perspectiva-feminista
Recurs
 Font: Freepik

La redacció d'aquest document pot ser una gran oportunitat per incloure temes que no es troben als estatuts de l’entitat i per identificar les dinàmiques d’exclusió i desigualtat que s’hi donen.

Jurídic
/juridic/recursos/com-obtenir-el-certificat-digital-duna-entitat-religiosa
Recurs
El certificat digital és important per relacionar-se amb l’administració pública. Font: Freepik.

És molt important que, igual que la resta d'organitzacions, disposin d’aquesta identificació per relacionar-se amb l’administració pública i poder dur a terme tots aquells tràmits que puguin necessitar.

Jurídic
/juridic/recursos/la-representacio-de-les-persones-treballadores-les-entitats-una-obligacio-oblidada
Recurs
Les persones treballadores tenen dret a ser representades a les empreses i, per tant, a les entitats. Font: Freepik.

El límit per no haver de fer-ho és molt baix i les organitzacions cada cop es veuran més abocades a acomplir amb una normativa que no els hi és aliena.

Jurídic
/juridic/recursos/com-crear-el-reglament-de-regim-intern-una-organitzacio
Recurs
El reglament de règim intern (RRI) és un document convenient per a les entitats socials. Font: Unsplash.

Aquest document és optatiu, però és molt útil per a complementar el que estableixen la llei i els estatuts de l'entitat.

Jurídic
/juridic/recursos/nova-guia-sobre-transparencia-en-entitats
Recurs
La Generalitat ha presentat una nova guia de transparència per a entitats privades Font: Pixabay.

La Generalitat ha actualitzat el document, que ara inclou les precisions incorporades pel Decret 8/2021, de 9 de febrer.

Jurídic
https://www.youtube.com/embed/rXXIj2OfOZ0
/juridic/recursos/guia-juridica-basica-sobre-discapacitat
Recurs
Aquesta guia aplega informació sobre els aspectes jurídics que envolten les persones amb discapacitat. Font: Georg Arthur - Unsplash

La Fundación Aequitas i la Fundació la Caixa han creat un document amb més de 100 preguntes sobre els drets de les persones més vulnerables.

Jurídic
/juridic/recursos/el-contracte-mercantil-en-les-entitats-socials
Recurs
Existeixen diferents formes de relació contractual que es poden establir entre treballadors/es i entitats. Font: Freepik.

Aquesta forma de relació laboral és possible en feines puntuals que donen flexibilitat al treballador/a autònom/a.

Jurídic
/juridic/recursos/com-transformar-una-associacio-en-fundacio
Recurs
Segons l’article 324-3.2 del Codi civil, les associacions es poden transformar només en una altra persona no lucrativa. Font: Pixabay

En aquest recurs es desgranen les claus per poder modificar l’estructura jurídica d’una entitat i qüestions importants a tenir en compte.

Jurídic
/juridic/recursos/claus-redactar-els-estatuts-duna-associacio
Recurs
 Font: Pixabay

Aquesta publicació està orientada a resoldre els dubtes més freqüents a l’hora d’escriure l’eina bàsica de tota entitat: per a què serveix? Què ha d’incloure? S’ha de seguir un model establert?

Jurídic
/juridic/recursos/com-es-constitueix-una-comunitat-religiosa
Recurs
És una associació sense ànim de lucre formada per persones que tenen en comú una mateixa identitat religiosa. Font: Freepik.

La Llei Orgànica de Llibertat Religiosa reconeix el dret de les esglésies, confessions i comunitats eclesiàstiques a establir-se com a persones jurídiques amb plena autonomia organitzativa.

Jurídic
/juridic/recursos/els-diferents-tipus-dentitats-religioses
Recurs
Les entitats religioses es poden constituir de diverses maneres segons la legislació vigent a l’Estat espanyol. Font: Freepik.

L’Estat garanteix el dret fonamental de llibertat de creença i culte. La normativa també inclou, entre altres, el dret de les esglésies, confessions i comunitats confessionals a constituir-se com a persones jurídiques.

Jurídic
/juridic/recursos/normativa-de-proteccio-de-dades-principals-questions-tenir-en-compte
Recurs
La legislació contempla  algunes categories especials de dades, per exemple: dades de salut, ideologia, religió... Font: Freepik.

Les entitats han de seguir una sèrie d'obligacions en aquest àmbit, alhora, cada persona també té certs drets.

Jurídic
/juridic/recursos/nou-decaleg-sobre-proteccio-de-dades
Recurs
L’Agència Catalana de Protecció de Dades ha elaborat un decàleg pràctic i intuïtiu sobre protecció de dades. Font: Pixabay.

El febrer de 2021, l’Agència Catalana de Protecció de Dades va presentar un decàleg que pretén solucionar alguns dels principals dubtes que pot plantejar la normativa sobre aquest tema.

Jurídic
/juridic/recursos/tot-el-que-has-de-saber-gestionar-les-cookies-del-teu-web
Recurs
Per a l'ús de les cookies cal seguir les obligacions legals de transparència i consentiment. Font: Freepik.

En aquest àmbit la normativa estableix que s'ha de comunicar la informació de forma clara i senzilla, i cal demanar el consentiment per a la seva acceptació.

Jurídic
/juridic/recursos/que-cal-tenir-en-compte-per-fer-un-voluntariat-aquest-estiu
Recurs
Enguany cal ser flexible davant els canvis en un voluntariat. Font: Freepik.

La Fundació Catalunya Voluntària recomana ser flexible i parar atenció als canvis que puguin sorgir a causa de la Covid-19.

Jurídic