/juridic/recursos/aprofita-lassessorament-juridic-gratuit-entitats-del-tercer-sector
Recurs
 Font:

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ofereix a totes les organitzacions no lucratives un servei de consultes en línia.

Jurídic
/juridic/recursos/obligacions-legals-i-responsabilitat-de-les-juntes-directives
Recurs
Les obligacions registrals estan destinades a fer oficial i pública la informació comptable i documental de l'entitat. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

El recurs recull un seguit de mesures extraordinàries i referents a la gestió interna de les entitats per donar resposta a les necessitats del moment.

Jurídic
/juridic/recursos/nous-criteris-lorganitzacio-del-lleure-educatiu-aquest-estiu
Recurs
Es promourà l’ampliació de torns de les activitats en tota la temporada estival per garantir grups més petits, més participació i més seguretat sanitària. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

La Generalitat de Catalunya ha presentat un seguit de mesures per fixar les línies comunes i generals de com s’han de desenvolupar les activitats del lleure educatiu durant l'estiu davant de la situació provocada per la Covid-19.

Jurídic
/juridic/recursos/quina-quantitat-i-quan-cobraran-la-prestacio-del-sepe-les-persones-incloses-un-erto
Recurs
Una de les preguntes que més neguit causa als i les treballadores és quan cobraran la prestació. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

El recurs dona a conèixer els tipus d’ERTO possibles i respon els neguits principals del personal treballador a través d’un exemple pràctic.

Jurídic
/juridic/recursos/5-punts-clau-gestionar-una-entitat-esportiva
Recurs
La durada dels mandats dels òrgans de govern de l’entitat esportiva no poden ser inferiors a quatre anys ni superiors a vuit anys. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

Per gestionar una entitat esportiva és fonamental considerar algunes idees bàsiques, com la regulació de les juntes directives i la gratuïtat dels càrrecs dels òrgans de govern.

Jurídic
/juridic/recursos/les-principals-limitacions-als-drets-de-reunio-pacifica-i-associacio
Recurs
Una reunió pacifica no ha d’estar subjecte a cap amenaça de sanció penal. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

Tot i tractar-se d’uns drets fonamentals, la normativa preveu certes restriccions sobre els drets de reunió pacífica i associació.

Jurídic
/juridic/recursos/regulacio-del-canal-de-denuncies-de-les-entitats
Recurs
La normativa vol oferir un marc comú que estableixi les garanties necessàries per protegir a les persones que faciliten informació. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

El passat 27 de novembre va entrar en vigor la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, que fa referència a la protecció de les persones que informin sobre infraccions que puguin suposar un delicte penal.

Jurídic
/juridic/recursos/els-punts-clau-dels-drets-fonamentals-de-reunio-pacifica-i-associacio
Recurs
El dret de reunió pacífica, és un dret de tota persona sense discriminació de cap classe. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

Els drets de reunió i associació permeten la congregació amb altres persones transitòriament, fora del domicili habitual, per una finalitat comuna i de caràcter públic.

Jurídic
/juridic/recursos/proces-delaboracio-del-model-de-riscos-penals
Recurs
El fet d’elaborar un MPD exigeix un esforç i dedicació per part de l’organització a fi d’obtenir una visió general de tota l’activitat. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

Establir un sistema de Compliance a l’entitat suposa un coneixement ampli d’aquesta, ja que s’han d’analitzar tots els possibles riscos per poder implementar les mesures de prevenció necessàries.

Jurídic
/juridic/recursos/les-claus-del-model-de-prevencio-de-riscos-penals-les-entitats
Recurs
La normativa fa referència a la responsabilitat per aquells delictes comesos en nom o per compte de l’entitat i en benefici d’aquesta. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

Des de l’any 2010, les associacions i fundacions poden ser condemnades penalment com a autores d’un delicte. Una de les mesures que poden evitar-ho és la implantació d'un model de prevenció de riscos penals.

Jurídic
/juridic/recursos/el-registre-salarial-obligatori-del-que-ningu-sen-recorda
Recurs
El registre salarial és una mesura obligatòria vigent des del 8 de març de 2019. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

El recurs remarca la importància de lluitar contra la precarietat laboral i garantir la igualtat d'oportunitats donant a conèixer les claus del registre salarial.

Jurídic
/juridic/recursos/els-4-motius-mes-habituals-una-inspeccio-de-treball
Recurs
El contracte eventual podrà tenir una durada màxima de sis mesos, prorrogable una única vegada fins a un màxim de 12 mesos. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

El recurs dona les claus per entendre les inspeccions d’ofici i respon a preguntes com ‘Què pot portar a l’administració a iniciar una Inspecció de Treball?’ o ‘Quines són les coses que s'han de tenir en compte?’.

Jurídic
/juridic/recursos/excedencia-voluntaria-part-1-tot-el-que-cal-saber
Recurs
Al ser una excedència voluntària, la persona la podrà demanar sense necessitat d’especificar els motius d'aquesta. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

L'excedència voluntària és una de les formes en què les persones treballadores poden deixar la seva feina. Cal conèixer les seves característiques i com ha evolucionat de forma legislativa amb l’arribada de noves formes d’organització del treball.

Jurídic
/juridic/recursos/la-crida-als-treballadors-fixos-discontinus-tots-els-seus-secrets
Recurs
La crida és aquest procediment pel qual informem al personal fix discontinu que es reprèn la seva relació laboral amb la nostra entitat desprès del període de suspensió. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

El contracte fix discontinu és un tipus de contracte indefinit que, com el seu propi nom indica, serveix per realitzar treballs de forma discontinua. El recurs explica com utilitzar-ho de forma correcta i les conseqüències de no fer-ho.

Jurídic
/juridic/recursos/7-eines-treballar-la-igualtat-les-entitats
Recurs
La necessitat de desenvolupar plans d’igualtat o mesures que afavoreixin el tracte igualitari entre dones i homes a les entitats és cada cop més urgent. Font: Unsplash. Font: Font: Unsplash.

El recurs resumeix quins documents faciliten la feina a l'hora d'elaborar un pla d'igualtat.

Jurídic
/juridic/recursos/contingut-minim-registrar-un-pla-digualtat
Recurs
Els plans d'igualtat s'han d'inscriure al Registre de la Generalitat. Font: Pinterest

Coneix quines són les parts indispensables d'un pla d'igualtat per inscriure'l al Registre de la Generalitat de Catalunya.

Jurídic