4 recomanacions per a la millora de la gestió del voluntariat

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas

4 recomanacions per a la millora de la gestió del voluntariat

F Pere Tarrés
Resum: 

En aquest recurs trobareu diferents claus i documents que us ajudaran a enfortir l'entitat.

Comptar amb un pla de voluntariat adaptat a la realitat de l’entitat

Tot i que la normativa no ho exigeix, totes les organitzacions de voluntariat haurien de comptar amb el seu propi projecte, programa o pla de voluntariat.

Aquest document ajuda a estructurar de forma clara i concisa com s’organitzen aquestes persones en el si de l’entitat i el cicle que seguiran. I el que és més important, facilita que el temps que, de forma lliure i solidària, cedeixin aquestes persones sigui de la màxima efectivitat tant per al voluntariat com per a l’entitat.

No existeixen “fórmules màgiques” per a què aquest projecte sigui una eina útil en el dia a dia. Cada entitat ha de fer el seu propi procés de reflexió sobre el model de voluntariat i, a partir de la seva realitat i necessitats, prioritzar les accions a realitzar.

Implicació de l’equip directiu

El procés de reflexió sobre quin model de voluntariat defineix l’entitat requereix l’esforç i la implicació de totes les persones que conformen l’organització. Però és especialment important que els òrgans de govern no només s’impliquin, sinó que liderin el procés i construeixin el pla a seguir.

Aquesta implicació i lideratge dels òrgans de govern també esdevé una forma de posar en valor i reconèixer l’aportació que les persones voluntàries fan a l’entitat.

Una persona responsable de la coordinació i l’acompanyament del voluntariat

La incorporació de la figura del coordinador o coordinadora del voluntariat és cabdal per donar forma i contingut al projecte de voluntariat. Aquesta persona, a més a més, esdevé el nexe d’unió entre l’entitat i les persones voluntàries.

Les funcions principals de la coordinació són les de facilitar l’acollida i integració de les persones voluntàries a l’entitat i acompanyar-les durant el temps que hi col·laborin.

Aquesta acompanyament esdevé essencial per:

  • Assessorar i avaluar, conjuntament, les tasques que les persones voluntàries porten a terme.
  • Conèixer millors els seus interessos i motivacions i treballar la implicació.
  • Detectar les necessitats formatives per desenvolupar la tasca amb qualitat.
  • Facilitar l’alineació amb la missió i visió de l’entitat.
  • Generar espais de participació i presa de decisió de les persones voluntàries
  • Reconèixer i posar en valor la aportació a l’entitat.

Conèixer que diu la bibliografia de referència i que fan altres organitzacions

Finalment, una bona forma de millorar la gestió del voluntariat és estar al dia de les recomanacions que detallen els diferents manuals, així com el que expliquen altres entitats.

A continuació trobareu diferents continguts que us poden ser d’ajut: