Recomanacions per a la millora de la gestió del voluntariat

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
És important estructurar el voluntariat a partir de la participació.  Font: Pexels
És important estructurar el voluntariat a partir de la participació. Font: Pexels

Recomanacions per a la millora de la gestió del voluntariat

F Pere Tarrés
Resum: 

En aquest recurs es recullen diferents claus i documents que poden ajudar a les entitats a reforçar les capacitats dels seus equips.

El voluntariat és la força principal de les entitats, el motor de la seva feina. Per petit que sigui l'equip, cal coordinar-lo i gestionar-lo, i fer-ho de manera alineada amb els principis, els valors i la missió de l'entitat.

Fer un pla de voluntariat

La llei 25/2015 del voluntariat i de foment de l'associacionisme obliga a les entitats de voluntariat a tenir un pla de voluntariat. Això no obstant, si no fos una obligació, seria igualment recomanable tenir-ne un, i tot i que un document senzill ja serviria per a complir amb aquest deure, el millor és que sigui el més detallat possible.

Es tracta d'un document que estructura de forma clara i concisa com s’organitzen aquestes persones en el si de l’entitat i el cicle que seguiran. I el que és més important, facilita que el temps que, de forma lliure i solidària, cedeixin aquestes persones sigui de la màxima efectivitat tant per al voluntariat com per a l’entitat.

No existeixen “fórmules màgiques” per a què aquest projecte sigui una eina útil en el dia a dia. Cada entitat ha de fer el seu propi procés de reflexió sobre el model de pla de voluntariat que millor s'adapti a la seva realitat, i, a partir de les seves necessitats particulars, prioritzar les accions a realitzar. Tanmateix, es pot seguir l'estructura esmentada al recurs 'Com fer un pla de voluntariat'.

Implicació de l’equip directiu

Per a que l'estructuració de la gestió del voluntariat sigui adequada a l'equip i a les tasques de realitzar, és altament aconsellable comptar amb la participació de les mateixes persones voluntàries i d'estructura en la configuració del pla de voluntariat i de tots els documents de gestió i coordinació del voluntariat. Alhora, els òrgans de govern de l'entitat també s'hauran d'implicar i liderar el procés, construint en pla conjuntament.

Aquesta implicació i lideratge dels òrgans de govern també esdevé una forma de posar en valor i reconèixer l’aportació que les persones voluntàries fan a l’entitat.

Al mateix temps, la participació de l'equip no es pot limitar als moments de configuració, sinó que cal crear una conversa constant, obrint espais d'intercanvi, valoració i retorn. S'aconsella aprofitar els recursos 'Com millorar la participació de la base social de l'entitat' i '6 documents per treballar la participació interna a la vostra entitat' de Xarxanet per a facilitar aquesta acció.

Persona responsable

La incorporació de la figura del coordinador o coordinadora del voluntariat és cabdal per donar forma i contingut al projecte de voluntariat. Aquesta persona, a més, esdevé el nexe d’unió entre l’entitat i les persones voluntàries.

Les funcions principals de la coordinació són les de facilitar tot el cicle de voluntariat, des de l’acollida fins a la desvinculació. També és interessant que participi en els processos de selecció. Es tracta de la figura de referència, aquella que acompanyarà aquestes persones durant tot el temps que col·laborin amb l'entitat.

Aquesta acompanyament esdevé essencial per:

  • Assessorar i avaluar, conjuntament, les tasques que les persones voluntàries porten a terme.
  • Conèixer millors els seus interessos i motivacions i treballar la implicació.
  • Detectar les necessitats formatives per desenvolupar la tasca amb qualitat.
  • Facilitar l’alineació amb la missió i visió de l’entitat.
  • Generar espais de participació i presa de decisió de les persones voluntàries
  • Reconèixer i posar en valor la aportació a l’entitat.

Bibliografia de referència

Finalment, una bona forma de millorar la gestió del voluntariat és estar al dia de les recomanacions que detallen els diferents manuals. A continuació es llisten diferents continguts, a banda dels ja esmentats en apartats anteriors, que poden ser d'ajut en la tasca de gestió i coordinació del voluntariat:

També es pot visitar l'etiqueta 'Gestió del voluntariat' de Xarxanet, on es publiquen constantment notícies, recursos i documents actualitzats sobre la coordinació i la gestió dels equips de persones voluntàries.