Les organitzacions socials reclamen que no es retalli en polítiques actives d’ocupació

  • Recortes en Políticas Activas de Empleo, imatge de CCOO

    Recortes en Políticas Activas de Empleo, imatge de CCOO

El Govern Central preveu en els seus Pressupostos Generals de l’Estat una disminució del 59% en la partida de polítiques d’ocupació de Catalunya.

S’ha publicat un manifest de les organitzacions socials en què aquestes defensen que la disminució del 59% dels recursos econòmics destinats a polítiques actives d’ocupació agreujarà la situació sociolaboral de Catalunya, que ja compta amb unes taxes històriques d’atur com la de més del 50% d’atur juvenil o el 22% d’atur general.

Aquesta nova retallada significarà que el pressupost de les polítiques actives d’ocupació disminuirà de 457 milions d’euros a 198 milions d’euros.

Segons el manifest, també provocaria que els organismes locals que fins ara han tingut la oportunitat de desenvolupar polítiques actives d’ocupació no tinguin marge de maniobra suficient per continuar-ho fent; a més, tal com ja va alertar i reclamar la Taula d’Entitats, aquesta situació afecta directament a les entitats socials:

“moltes de les persones que treballaven per entitats socials, serveis d’ocupació i promoció econòmica, etc. es veuran abocades a l’atur.”

El Govern Central té la intenció de dur a terme, a més, una mesura prevista en la darrera reforma laboral, com és la de privatitzar els serveis d’ocupació mitjançant les Agències Privades de Col·locació, que “només comportarà més discriminació cap als col·lectius més desfavorables”, segons indica el manifest.

El que demanen les organitzacions socials és que:

  • el Govern Central reconsideri el seu posicionament sobre les polítiques d’ocupació, concretament, cap als col·lectius més sensibles.
  • la Generalitat de Catalunya incrementi els recursos econòmicsper al desenvolupament de polítiques actives d’ocupació a nivell local.
  • la Generalitat de Catalunya doni prioritat a les administracions locals per sobre de les Agències Privades de Col·locació amb ànim de lucre.

 

Afegeix un comentari nou