Com modificar els estatuts d’una fundació

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Com modificar els estatuts d’una fundació

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

Per tal de modificar els estatuts d’una fundació cal tenir en compte el contingut mínim previst per la Llei 4/2008 de 24 d’abril.

Les fundacions d’àmbit autonòmic català es regulen pels seus estatuts i per la Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil, relatiu a les persones jurídiques així com per la seva posterior modificació la Llei 7/2012 de 15 de juny.

La Llei estableix en el seu article 331-9 el contingut mínim dels estatuts d’una fundació. I en la seva Disposició transitòria primera regula l’obligació de que els fundacions ja constituïdes adaptin el seu contingut a l’establert per la Llei 4/2008 de 24 d’abril.

Tot i que el termini per tal de fer l’adaptació d’estatuts tant per associacions com per fundacions ja ha caducat, totes aquelles entitats que no han fet fins ara aquesta adaptació encara estarien obligades,

Per tal d’aprofundir tant en el contingut mínim com en la forma de dur a terme la modificació d’estatuts d’una fundació podeu accedir al recurs de coneixement publicat pel servei d’assessorament jurídic de Xarxanet.

Afegeix un comentari nou