Amb els nostres diners

 Font:

Amb els nostres diners

Resum: 

Les entitats ètiques recullen estalvi de persones que el volen orientar cap al finançament de projectes transformadors, amb un valor afegit pel conjunt de la societat i que generen impactes socials positius.

 Font:

Xavi Teis

Llicenciat en economia i soci de treball de Coop57.

més articles de Xavi Teis

Les finances ètiques plantegen un sistema financer orientat a desenvolupar un model econòmic transformador, democràtic, equitatiu i sostenible. Es basen en quelcom tan senzill com potent: incorporar criteris no econòmics per tal de prendre decisions econòmiques. Aquesta reflexió tan bàsica com inusual en l’àmbit financer, canvia i altera absolutament les lògiques i paradigmes de l’activitat financera.

El sistema financer convencional funciona sota el dogma i la premissa de la maximització de beneficis. La presa de decisions en l’activitat financera es basa, pràcticament en exclusiva, en valorar-ho en termes de risc i rendibilitat. Per tant, aspectes derivats de préstecs o inversions que afecten, sobretot, als drets de les persones o a la preservació de l’entorn i l’ecosistema són, generalment, obviades.

Per tant, entitats ecologistes es podrien trobar gestionant els seus diners amb entitats financeres que financen projectes faraònics que destrueixen ecosistemes naturals imprescindibles per la qualitat de vida en el planeta. Entitats pacifistes es podrien trobar gestionant els seus diners amb entitats que inverteixen en la indústria armamentista o entitats que es dediquen a lluitar pels drets humans de persones o col·lectius vulnerables es podrien trobar gestionant els seus diners amb entitats financeres que inverteixen en sectors econòmics, com el tèxtil o el tecnològic, on els drets de les persones treballadores quasi són inexistents.

Tot això invoca la necessitat de generar una alternativa financera que ens lliuri d’aquestes possibles contradiccions i que ens permeti satisfer les nostres necessitats econòmiques d’una forma coherent i en sintonia amb els nostres valors. I no només això, sinó que fomenti i doni suport a aquells projectes i entitats que, observant la realitat des d’una visió crítica, han pres la humil decisió de canviar el món!

Dit d’una altra manera, les finances ètiques s’han anat estructurant les darreres dècades per conformar-se en aquesta alternativa. Entitats financeres que recullen estalvi de persones que el volen orientar cap al finançament de projectes transformadors, que en la base de la seva activitat aporten un valor afegit pel conjunt de la societat i que generen impactes socials positius.

Avui en dia, trobem ja, un sistema financer ètic plenament desenvolupat que pot satisfer, les diferents necessitats d’estalvi i inversió sota els principis de l’economia social i solidària.

I per tant, es tracta de trencar paradigmes i comprendre que una entitat financera pot existir com una eina de desenvolupament social i econòmic i no com una eina, simplement, de negoci. Es tracta de rescatar el valor social dels diners i posar-los al servei d’un desenvolupament sostenible. Es tenen en compte aspectes com la participació, la transparència, l’impacte social i mediambiental, el grau de compromís amb l’entorn i l’arrelament territorial, la confiança, la proximitat o el suport mutu. Aspectes i valors que poc tenen a veure amb els números però que molt poden tenir a veure amb la construcció d’un sistema econòmic i social pensat per les persones i el planeta.

I a més a més es tracta de fer-ho de manera col·lectiva i participativa. Dotar-nos d’eines financeres democràtiques que caminin cap a la sobirania econòmica, recuperant el control i el destí que li donem als nostres diners.

Afegeix un comentari nou