8 guies clau per treballar aprenentatge servei (APS) a les entitats

Imatge principal a portada: 
Mans. Font: tricotin_tricotan (Flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

Aquest recurs presenta un conjunt de documents que serveixen per treballar elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges.

L’APS és una proposta innovadora que parteix d'elements tan coneguts com el servei voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges i en la qual les persones participants es formen treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. L’APS és una iniciativa que necessitat disposar de les eines per incorporar-se a les intervencions.

Imatges secundàries: 
 Font:
La participació i col·laboració entre entitats és clau Font: Federació d'Ateneus de Catalunya
Subtitols: 
Aprenentatge Servei: Educar per a la ciutadania
Com fer APS en els centres educatius? Com fer APS en les entitats socials? I Aprenentatge servei i inclusió social
Com impulsar l'APS a l'àmbit local?
APS pau, drets humans i solidaritat: Noves propostes d’educació per a la Justícia Global
Aprenentatge Servei i gent gran
Com fer APS a través de les arts?
Experiències d'Aprenentatge Servei
Avaluació dels aprenentatges en els projectes d'Aprenentatge Servei
Continguts: 

Aquesta guia és una introducció panoràmica a l'aprenentatge servei. Es presenten l'origen i els trets més característics, posteriorment s'exposen les teories que el fomenten, es revisa la metodologia d'aquests projectes, es presenta l'aplicació en els àmbits educatius formals i no formals i, finalment, es mostren les condicions per a la seva implantació territorial.

Aquestes tres guies expliquen com la metodologia educativa d'aprenentatge servei es pot aplicar als centres escolars, a les entitats socials i al procés d’inclusió social. Des de la detecció de necessitats, passant pel disseny i fins a l’avaluació de l'experiència, la guia dóna 10 claus bàsiques per a implementar APS a les escoles.

La implicació de l'aprenentatge servei en un territori exigeix una explícita i continuada voluntat política, especialment de les persones representants, però també d'agents educatius locals. Aquesta guia explica com la metodologia educativa d'aprenentatge servei es pot aplicar a l'àmbit local. Des de la detecció de necessitats, passant pel disseny i fins a l’avaluació de l'experiència, la guia proposa 10 passos bàsics per a implementar APS a l'àmbit local.

Aquesta guia compta amb la participació de LaFede.cat (Organitzacions per a la Justícia Global), l’Ajuntament de Barcelona, el Centre Promotor d’Aprenentatge Servei, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona.

L'aprenentatge i servei suposa una clara aportació per a l'educació per a la justícia global perquè ofereix una nova línia metodològica i alhora permet redimensionar el seu sentit i fer plausible la idea d'educació transformadora en contextos i accions determinades. En aquesta guia es troben reflexions, materials, enllaços, i pistes per repensar o dissenyar un projecte d'APS en aquest àmbit.

L'envelliment socialment actiu també significa la participació social després de la jubilació, de manera que la gent gran va ocupant un lloc clau en la societat. Dur una vida activa i d’aportació familiar, social i ciutadana no només és un guany per a aquestes persones, sinó que és una aportació valuosa per a tota la societat.

En aquesta guia es fa una doble lectura de les aportacions de les persones grans a l’aprenentatge servei: com a receptors/es de les accions d'infants i joves que s’apropen a aquest col·lectiu, i com a protagonistes des de les accions que les mateixes persones grans poden fer en servei a la societat.

En aquesta guia es pot veure una aproximació a la relació entre les propostes d’educació artística i l'aprenentatge i servei, observant punts i espais comuns.

La millor forma d'abordar l’educació artística és a partir de processos de creació-recerca, així el jovent pot viure l’experiència creativa en primera persona i finalitzant el procés amb un resultat concret fruit de les seves capacitats. Per tancar el cicle comunicatiu de la creació, cal que aquesta concreció trobi alguna manera de mostrar-se a l'entorn.

Aquesta publicació aplega una selecció de bones pràctiques amb la voluntat de donar a conèixer una proposta educativa que combina l'aprenentatge de continguts, habilitats i valors amb el servei a la comunitat.

Aquesta guia vol ser una aproximació a l'avaluació dels aprenentatges en els projectes d’aprenentatge i servei. És una guia amb un caràcter pràctic però no és un document tancat, sinó més aviat un recull de recursos per començar a explorar i experimentar plegats les possibilitats d'avaluació innovadora que ofereix l'aprenentatge servei.

field_vote: 

7 eines per treballar la motivació de les persones voluntàries

Imatge principal a portada: 
Project Success. Font: ken fager (flickr) Font:
Autor/a: 
Marta Requeno i García
Resum: 

En aquest recurs es presenten diverses guies i materials que aborden la motivació de les persones voluntàries i que poden resultar útils per a les entitats.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Com fer accessible el teu pla de voluntariat
Bones pràctiques en la gestió del voluntariat
Claves para la gestión del voluntariado en entidades no lucratives
Motivación del voluntariado en 30 Claves
Motivaciones de la persona voluntaria: el compromiso inicial
Volunteer Now
Volunteer power
Continguts: 

Publicada per la Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS), juntament amb la col·laboració de diverses entitats socials, aquesta guia aprofundeix sobre les mesures que han de prendre les entitats perquè els seus plans de voluntariat siguin accessibles a tothom.

Dins d’aquest manual de l’Obra Social Fundació la Caixa es poden trobar algunes idees i bones pràctiques d’altres entitats sobre com gestionar el voluntariat, acció fortament vinculada amb la motivació.

En aquest manual sobre gestió de voluntariat, elaborat per la Fundació Luis Vives, es posa de relleu com la motivació i el compromís esdevenen la base per garantir la continuïtat d’aquestes persones en el si de l’entitat.

César García Rincón de Castro analitza en aquesta publicació el concepte “motivació social” i els diferents tipus. A més a més, presenta trenta punts clau per treballar amb les persones voluntàries.

Aquest material de Miguel Ángel Díaz Hernández pot ser útil per entendre millor allò que mou inicialment al voluntariat.

En aquesta web d’Irlanda del Nord podeu trobar un gran nombre de recursos, exercicis i activitats per millorar gestió de les voluntàries. Com a exemple, us podeu descarregar aquest dossier sobre motivació.

En aquesta web americana podeu consultar diferents materials sobre motivació elaborats per Tom McKee, un referent en la gestió del voluntariat en el món anglosaxó.

field_vote: 

7 errors que cal evitar quan s’organitza un webinar

Imatge principal a portada: 
 Font: Austin Distel
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Si es fa correctament, pot provocar interès entre el públic i és una eina eficaç de generació de contactes, foment del coneixement i transmissió d’experiències.

La pandèmia de la Covid-19 ha accelerat la moda dels webinars. Moltes organitzacions han vist en aquest format una bona manera d’oferir una trobada o xerrada, i així poder mantenir tant algunes activitats com la relació amb persones usuàries, voluntariat i equip tècnic. Fins ara, aquest era un format comunicatiu força usat en el món comercial i empresarial, però ho era menys en l’educatiu i del tercer sector.

Imatges secundàries: 
 Font: Austin Distel
 Font: Arthur Lambillotte
Subtitols: 
Poc valor afegit
Dirigir-se a un públic inadequat
Falta de contingut atractiu i interactiu
No limitar-ne l’abast
Desconeixença de les limitacions del format
No disposar de l'equip adequat
Manca de seguiment de les persones assistents
Continguts: 

Les persones assistents podran un mal disseny de coberta de les diapositives, la inadequada tria de la data o l’horari i, fins i tot, que a posteriori no s’enviï l’enllaç de la gravació. Però allò que no entendran és que el webinar no aporti valor afegit ni continguts que despertin el seu interès per seguir la conferència fins al final. En aquesta línia, la millor manera de determinar si els webinar són valuosos és mitjançant comentaris qualitatius i proves quantitatives.

Pel que fa a la quantitat, cal veure si el nombre de seminaris augmenta en el temps, això donarà una mostra de la motivació de l’entitat per organitzar-los, fruit d’una bona resposta per part del públic. L’ideal seria no només aconseguir nous i noves assistents nous, sinó també que repeteixin. Qualitativament, si no es rep cap missatge que agraeixi el contingut, és motiu de preocupació. Si no s’assoleix resposta, és hora de tornar a la casella d’inici i assegurar-se que realment es té alguna cosa que val la pena dir.

És important la forma de posar en marxa un webinar, però no ho és menys tenir clar a quin públic es dirigeix. No sempre ha de ser el mateix i, la seva segmentació dependrà dels objectius de l’organització i dels mateixos seminaris. Arribar al públic a qui realment pot interessar la conferència és clau per aconseguir una participació adient i amb aportacions rellevants. Per la seva banda, els públics que no estan interessats en el webinar poden resultar un perjudici a l’hora de fer difusió de l’esdeveniment.

Quan s’organitzen els primers webinars, és interessant fer ús de tots els canals per arribar al major nombre de persones possibles. Tanmateix, quan es converteixen en habituals, es tracta de generar confiança i repetir assistents amb el pas del temps. Una forma de saber si és el públic és adequat i s’està fidelitzant amb la iniciativa, és quantitativament. Si es tenen inscripcions però no assistents, hi ha alguna cosa que falla. De la mateixa manera, si s’obté assistència, però aquestes persones no repeteixen, potser cal canviar l’enfocament.

La majoria de webinars són unidireccionals. Gran part de les persones assistents s’inscriuen i, si es presenten al dia i hora indicats, escolten passivament la presentació o comproven els seus correus electrònics mentre fan algun desplaçament a qualsevol xarxa social. Si el webinar és capaç d’interrompre això amb l’interès que desperta en el seu públic, s’aconseguirà un major compromís, aprenentatge i retenció. Tot això ajuda a generar confiança envers l’entitat, que se sentirà en força per seguir insistint en aquests formats.

La manera més senzilla d’activar la participació és demanar a les persones que es presentin i expliquin alguna cosa de la seva vida, professional idealment, al principi del seminari web. També pot resultar interessant demanar deures abans del webinar i enviar un qüestionari de resum un cop acabat. D’aquesta manera, les persones assistents vindran preparades i conservaran el coneixement a posteriori. Algunes qüestions que es poden plantejar a l’inici són:

 • Què espereu d’aquesta sessió?
 • Per què hi participeu?
 • Teniu coneixements sobre el tema que s’hi tracta?

Un webinar no es pot organitzar pensant que donarà resposta a un nombre considerable d’objectius. S’ha d’entendre com una eina més en la cerca d’assolir els objectius generals de l’entitat. És evident que no poden sorgir com un bolet iniciatives d’aquest tipus, però tampoc es pot pretendre que la posada en marxa d’un cicle de webinars, per exemple, serveixi per erradicar totes les mancances comunicatives que hagi pogut experimentar l’entitat. L’important és triar un objectiu i crear el seminari amb aquest propòsit, limitant-ne l’abast.

Malgrat les millors intencions que es tinguin a l’hora de posar-lo en marxa, un webinar no és un taller en directe i les persones assistents estan disperses en l’espai, la qual cosa requereix la necessitat d’esprémer totes les opcions que ofereix el format en línia. No és una reunió presencial i tampoc un vídeo autònom. És probable que el públic tingui diverses pestanyes obertes en el mateix moment i només pot prestar atenció en els instants clau en què el contingut les atrau.

Com a bones idees per evitar aquesta situació, resulta interessant resumir la presentació abans de començar i després d’acabar amb els punts clau. També es pot interpel·lar periòdicament les persones participants amb preguntes atractives i moments interactius de taller. No es pot oblidar d’incloure fitxers multimèdia i comparticions de pantalla, per combinar amb les diapositives. Per acabar, és gairebé obligatori enviar un correu electrònic recopilant els punts principals i enllaçant a altres recursos.

La qualitat d’una presentació es manifesta, principalment, es presenta en tres formes:

 • Qualitat de la presentació. És la manera més fàcil de millora amb poca inversió addicional. Es pot treballar amb una persona experta en disseny o bé utilitzar una plataforma per crear-la
 • Qualitat del vídeo. És la més difícil de millorar. Per començar, cal assegurar-se que el programari del webinar sigui sòlid. A partir d’aquí, hi ha multitud d’opcions, tant de programari de pagament com lliure, per fer-ne ús.
 • Qualitat d’àudio. Per aquí vindran la majoria de queixes. Com a consell, qualsevol micròfon USB bo serà millor que l’opció predeterminada del portàtil.

Finalment, un error comú que es fa és a posar tot l’esforç del webinar en crear-lo, trobar persones per dur-lo a terme, adequar les inscripcions, triar la plataforma on es visualitzarà, difondre i promocionar-lo... Però després s’escatima en el seguiment. Cal tenir en compte que un percentatge significatiu de persones que s’inscriuen a un esdeveniment com aquest, no hi assistiran. Però fins i tot els que hi assisteixen, voldran tenir una gravació de la presentació. Això s’ha de tenir en compte i fer-lo arribar com més aviat millor a les persones interessades.

field_vote: 

5 publicacions per saber més sobre la comunitat gitana

Imatge principal a portada: 
 Font: Arnau Selga
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

En aquest recurs es mostren algunes publicacions que fan referència a aquest col·lectiu, tant documents d’anàlisi, com estratègics i de gestió.

L’any 2016 es van complir 600 anys del primer document escrit que certificava l’arribada d’una família gitana a Perpinyà. La presència de la comunitat romaní que, precisament a la capital del Rosselló, ha destacat per ser una de les encarregades de mantenir viva la llengua catalana. Des de fa temps, l’Administració catalana ha posat en marxa moltes iniciatives per reconèixer no només la presència del poble gitano a Catalunya, sinó el seu llegat cultural.

Imatges secundàries: 
 Font: Arnau Selga
 Font: Brad Neathery
Subtitols: 
Informe Anual FSG 2020. Discriminación y Comunidad Gitana: la discriminación en el acceso al empleo
Pla integral del poble gitano: 2017-2020
Recomanacions sobre el tractament de la comunitat gitana als mitjans de comunicació
Guía de Estilo para periodistas: ¿Cómo informar de colectivos en riesgo de exclusión?
Guía práctica para periodistas: igualdad de trato, medios de comunicación y comunidad gitana
Continguts: 

Elaborat per la Fundació Secretariado Gitano, l’informe de 2020 se centra en la discriminació en l’àmbit laboral. Encara que la publicació tracti en gran part dels casos atesos per l’entitat al llarg del 2019, fa una especial menció a les conseqüències generades per la pandèmia de la Covid-19 i l’impacte que està tenint, també, en la discriminació i l’antigitanisme. L’informe remarca la necessitat imperiosa que l’ordenament jurídic compti amb una llei integral d’igualtat de tracte i no discriminació que doni resposta a les vulneracions de drets per orígens ètnics.

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publica aquest Pla, una continuïtat del 2014-2016, amb l’objectiu, entre altres, de definir polítiques d'actuació específiques a favor del poble gitano de Catalunya. Parteix de recomanacions i evidències que han demostrat científicament tenir èxit en la promoció i la inclusió de les minories ètniques. Així mateix, també promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana.

Publicat el 2018 pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), aquest document pretén ser una eina útil de formació i sensibilització adreçada al col·lectiu professional de la comunicació per fomentar un tractament just, digne, real, igualitari i intercultural de la comunitat gitana, tot tenint en compte la perspectiva de gènere. Desgrana els diversos aspectes segons els públics als quals es dirigeix, començant les recomanacions cap a les persones professionals de la comunicació, les empreses de comunicació i les autoritats.

Elaborada per l’Asociación Gallega de Reporteros Solidarios (AGARESO) i publicada el 2011, aquesta guia pretén ser una eina útil i de fàcil maneig. Es tracta d’un document que vol servir d'ús diari per corregir defectes, aclarir dubtes i consolidar bones pràctiques a l'hora de fer comunicació sobre la migració, la discapacitat o la realitat gitana. Parteix de la base que les persones migrants, les persones amb discapacitat i la comunitat gitana són els col·lectius en risc d’exclusió sobre els quals es centra aquesta guia d'estil per a periodistes.

Aquesta guia, publicada per la Fundació Secretariado Gitano, profunditza en l'estudi del dret fonamental de la igualtat, el seu gaudi per part de la comunitat gitana i la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació en aquest context. Tot i sortir a la llum el 2010, els temes tractats són d’actualitat i algunes de les reflexions donen resposta a preguntes com:

 • És la comunitat gitana discriminada?
 • En quina mesura els mitjans de comunicació contribueixen al fet que la imatge de la comunitat gitana sigui estereotipada?
 • Com poden contribuir els mitjans de comunicació a millorar la imatge de la comunitat gitana?
 • Quines bones pràctiques coneixem en aquest àmbit?
 • Quina legislació protegeix el dret a la Igualtat?
field_vote: 

Criteris per garantir una comunicació amb imatges inclusiva

Imatge principal a portada: 
 Font: Patrick Hendry
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

És important que des del tercer sector es tingui en compte què hi surt i com apareix cada representació visual.

En una societat que ha de ser del tot inclusiva i no discriminatòria, i en què cada vegada resulta més importat el tema visual, cal cuidar que les imatges que es mostren comptin amb la màxima diversitat. És habitual que les entitats facin ús tant de suports gràfics com audiovisuals per fer visible la seva tasca, anunciar esdeveniments, denunciar situacions o conscienciar a la població sobre qualsevol temàtica.

Imatges secundàries: 
 Font: Patrick Hendry
 Font: Yomex Owo
Subtitols: 
Dimensió de gènere
Representació de cossos humans
Diversitat familiar
Pluralitat cultural
Naturalitat en la discapacitat
Equip inclusiu
Continguts: 

S’ha d’evitar relacionar les persones amb uns rols suposadament definits pel seu gènere. Quan es representa a dones és important no cosificar-les ni fer especial rellevància al sexe les per defecte. Si en intercanviar el sexe de la imatge passa a veure’s ridícula o incomprensible, en efecte, és sexista. Cal integrar la dimensió de gènere en tots els nivells – disseny, desenvolupament i avaluació– de la pàgina web, les xarxes socials, els cartells, etc.

Pregunta:

 • Es faria la mateixa representació amb un home?

Sovint, a l’hora d’escollir imatges en què apareixen persones, es tendeix a cercar homes i dones que segueixin uns estàndards normalitzats en el subconscient de la societat. Això succeeix especialment en bancs d’imatges, on la gran majoria de persones són, per exemple, joves i belles. Les entitats han de tenir en compte que és necessari fer ús d’imatges de cossos humans que representin el global de la ciutadania, no tothom és alt o esvelt o té els ulls blaus.

Preguntes:

 • Tots els cossos són normatius?
 • Hi apareix gent que no sigui prima o alta?

Comença a quedar llunyana la idea de quina és la família tradicional (heteroparental) i actualment en la gran majoria de contextos ja es parla de diversitat familiar, en què les famílies per elecció, o per transicions ecològiques, poden tenir estructures molt diverses. Aquesta singularitat s’ha de tenir en compte, com no pot ser d’una altra manera, a l’hora de triar les imatges o elaborar grafismes que vulguin transmetre informacions en aquest àmbit.

Preguntes:

 • Hi apareixen famílies de tot tipus?
 • S’hi veuen representades relacions afectives diverses?

Si es fa necessari representar un altre país o es parla d’algun territori allunyat, cal posar tots els esforços en evitar fer-ho a través d’estereotips, la transmissió de tòpics o la manifestació d’alguns prejudicis. Per dur-ho a terme de forma adequada, el primer pas és informar-se degudament de quina pot ser la imatge més representativa de la cultura d’aquella part del món i de les persones que s’hi senten identificades. Sovint, tot i no fer-ho amb cap mala intenció, es pot caure en errors de certa magnitud en alguns casos.

Preguntes:

 • Aquesta imatge reflecteix la cultura de tot un país?
 • Puc ferir sensibilitats ètniques amb aquesta fotografia?

En les imatges, igual que en la resta de mitjans i eines que s’utilitzen per a la comunicació, cal mostrar la discapacitat d’una manera oberta. Les representacions han de mostrar amb total naturalitat persones amb diversitat funcional o amb qualsevol altra discapacitat sense que ningú es pugui sorprendre. Com major sigui el nombre de persones d’aquest col·lectiu que es plasmi en un context normalitzat, millor serà per la societat. També és responsabilitat de les entitats tenir-ho en compte com a agent que promou la igualtat.

Preguntes:

 • Les persones amb discapacitat són tractades com qualsevol altra?
 • Es promou una visió caritativa o paternalista?

Per molt que es tinguin en compte tots els punts tractats amb anterioritat, si abans de començar un projecte no es compta amb un equip inclusiu en què se sentin identificats el major nombre de col·lectius, serà difícil que el resultat final sigui completament satisfactori. Per això, i en cas que la representativitat no pugui ser del tot àmplia, cal cercar recursos i persones expertes que donin un cop de mà a l’equip al moment de garantir aquesta comunicació amb imatges inclusiva.

Pel que fa als rols de gènere, és imprescindible que l’equip sigui el més paritari possible. És evident que alguns àmbits professionals estan més assignats a dones i altres més a homes, però comptar amb personal amb formació específica i representació d’ambdós sexes ajudarà a no perdre de vista la perspectiva de gènere, així com la diversitat d’opinions i percepcions subtils sobre els continguts.

field_vote: 

Eines per a una comunicació lliure d’estereotips i prejudicis

Imatge principal a portada: 
 Font: Mika Baumeister
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

El recurs se centra en el llenguatge sobre col·lectius específics, com l’LGTBI, les persones amb discapacitat i aquelles que pateixen racisme o prejudicis ètnics i culturals.

‘Per construir un món més igualitari. Guia de Comunicació inclusiva’ és una publicació que l’ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania amb l’objectiu de caminar cap a una comunicació respectuosa, que inclogui i no exclogui, generi empatia i ajudi en la convivència.

Imatges secundàries: 
 Font: Mika Baumeister
 Font: Melany Rochester
Subtitols: 
La pluralitat de les persones
Racisme i prejudicis ètnics i culturals
Gènere i LGTBI
Persones amb discapacitat o diversitat funcional
Salut mental
Continguts: 

A l’hora de definir una persona, pot fer-se des de múltiples eixos, començant per l’edat i la identitat sexual, i acabant per les capacitats físiques i intel·lectuals. Entremig, es trobarien el color de pell, la classe social, la religió o l’origen, entre molts d’altres. Per tant, les persones no ens definim únicament per un d’aquests eixos (o riques o negres o homosexuals), sinó que som fruit d’una combinació específica i única en el món. Aquesta especificitat s’ha de tenir en compte a l’hora de comunicar, evitant jerarquitzar qualsevol dels eixos d’identitat uns per sobre dels altres.

La racialització és una construcció social en què les persones blanques se situen per sobre de tota la resta i això té conseqüències de tot tipus: administratives, socials, laborals, d’estàndards de bellesa, etc. Les races no existeixen, el racisme sí. En el nostre llenguatge tendim a fer ús de moltes expressions que són conseqüència directa de l’etnocentrisme i el racisme, que cal evitar. És imprescindibles utilitzar una comunicació en què tothom s’hi senti inclòs i hi tingui cabuda.

Hi ha expressions molt arrelades que reforcen la visió racista i colonial que tenim del món, en són exemple:

 • Treballar com un negre
 • Feina de ‘xinos’
 • Anar com un gitano
 • Sense moros a la costa

Segurament són frases usades sense mala intenció però, en la cerca d’un llenguatge igualitari, cal evitar. Igualment, s’ha d’anar amb compte amb les generalitzacions perquè, quan es produeixen, es parteix de molts prejudicis culturals i ètnics, especialment quan es fan servir macro etiquetes com àrab, de l’est, asiàtic, llatinoamericà, africà, etc... Cal tenir present que entre una persona etíop i una sud-africana hi ha més diferències que entre persones catalanes i alemanyes.

El món actual encara entén que una persona amb cos de mascle s’identificarà com a home i una persona amb cos de femella s’identificarà com a dona. A més, també considera que els homes i les dones són complementaris/àries i s’atrauen sexualment sense tenir en compte, moltes vegades, que això és molt més complex. Així mateix, la nostra societat patriarcal té una visió del món i de la cultura que considera tot allò masculí com universal i per sobre de la resta de gèneres, fet que fomenta la desigualtat.

Pel que fa al col·lectiu LGTBI, cal tenir present que engloba més persones que no només als gais, ja que en aquest cas es faria referència només als homes homosexuals. És necessari, al parlar d’aquest col·lectiu, utilitzar un llenguatge que inclogui a lesbianes, transsexuals i transgènere, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals,... El terme LGTBI i les seves variants (LGTBQ i LGBTI+) sí que aglutinen a totes les persones.

És habitual desdoblar, és a dir, especificar homes i dones, per intentar ser igualitari. Tanmateix, cal tenir en compte que aquesta pràctica també és excloent, ja que se senten fora les persones que no s’identifiquen ni com a home ni com a dona. A Suècia, la solució que han trobat és fer ús del pronom neutre. De fet, fa poc temps l’acadèmia de la llengua sueca va acceptar com a vàlid el pronom neutre que reclamava una part de la població i ara s’utilitza de manera habitual.

És imprescindible que cada vegada fem ús d’una comunicació més respectuosa per incloure i donar visibilitat a les persones amb discapacitat. La discapacitat física, auditiva, visual, intel·lectual i per trastorn mental és part de la diversitat humana, una condició determinada per factors personals i de context. El llenguatge ha de permetre eliminar els obstacles de l’entorn i garantir els drets de totes les persones amb discapacitat.

La Convenció de Nacions Unides, quan parla sobre els drets de les persones amb discapacitat, fa servir el terme persona amb discapacitat. Tanmateix, hi ha associacions, entitats i persones que prefereixen l’ús del terme persona amb diversitat funcional. Sigui quina sigui la tria, s’han d’evitar:

 • Descripcions negatives o sensacionalistes (víctima de, pateix de, relegat a una cadira de rodes)
 • Infantilització permanent (‘sordet’, ‘ceguet’, ‘malaltó’...)
 • Excessiva proesa (campió/ona, herois/ïna…).

En aquest àmbit, és primordial evitar expressions i metàfores que estigmatitzin la salut mental o la frivolitzin. Per tant, un ús no inclusiu de la comunicació dificulta la convivència i alimenta un estigma que parteix del desconeixement i dels prejudicis. Cal tenir en compte que una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. El trastorn mental no necessàriament disminueix ni deteriora les facultats mentals, sinó que més aviat les altera de forma esporàdica.

Des de Xarxanet vam publicar a mitjans de 2020, un recurs en què s’exposen diverses guies per tractar els problemes de salut mental.

field_vote: 

Càpsules formatives per la justícia global

Imatge principal a portada: 
 Font: Kelsey Knight
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Pretenen que la població entengui el món en relació amb les desigualtats globals, els conflictes, les discriminacions i vulneracions de drets.

El Servei Civil Internacional de Catalunya en col·laboració amb l’Escola de Cultura de Pau, l’Etnogràfica i l’Observatori del deute en la Globalització han elaborat una sèrie de recursos formatius que pretenen que la població entengui el món en rela

Imatges secundàries: 
 Font: Kelsey Knight
 Font: Nathan Fertig
Subtitols: 
Introducció a la Cultura de Pau
Conflictes armats i desplaçament forçat
Gènere i construcció de pau
El paper dels joves per la pau
Estratègies de pau a Catalunya
Justícia climàtica
Introducció als feminismes interseccionals
Continguts: 

Aquest document mostra els motius pels quals la situació actual del món requereix l’acció per la pau. Clarifica els conceptes de pau, conflicte i violència, i aporta certes reflexions i línies de treball a favor de la pau. El material identifica les capacitats de pau al propi entorn i motiva a les persones lectores, tant a col·laborar en iniciatives de pau en qualsevol territori com a comprometre’s per emprendre accions de pau en l’entorn més proper.

En aquesta càpsula s’obtenen elements per comprendre quins són els impactes dels conflictes armats sobre la població civil, de quina manera es vinculen les situacions de conflictivitat armada amb els fluxos de població refugiada i desplaçada internament, i quin és el panorama actual de població desplaçada a nivell global. El material també ajuda a la reflexió sobre la dimensió de gènere dels desplaçaments forçats de població i sobre alguns dels principals reptes en matèria d’acollida a la població refugiada.

Els principals objectius d’aquesta publicació són aprendre a identificar els impactes específics de gènere en els conflictes, incloent-hi aquells que afecten grups de població que fan front a situacions de discriminació prèvies, com les dones i la població lesbiana, gai, trans, bisexual i intersexual (LGTBI). També s’exposa com els impactes de gènere de les guerres s’entrecreuen amb altres eixos de desigualtat i quines són les aportacions de les dones a la construcció de la pau.

Aquesta unitat permet saber dades bàsiques de la dimensió de la violència sobre infants i joves, conèixer la Resolució 2250 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides sobre joves, pau i seguretat, entre altres instruments. Permetrà argumentar, sense mitificacions, el rol del jovent en la violència i en la pau. El document pretén motivar a la col·laboració amb iniciatives de pau impulsades per joves o per al jovent i activar el compromís a actuar per erradicar la violència contra la joventut.

Quins són els principals reptes per la pau que té per davant la Catalunya actual és un dels temes de reflexió d’aquest material. També menciona la possibilitat de responsabilitzar-se amb les estratègies de pau que es poden emprendre des de la ciutadania en l’actualitat. El document permet comprendre algunes de les similituds i de les diferències entre el conflicte i la polarització, i dona a conèixer les implicacions que té el diàleg. Aposta pel pensament crític i la controvèrsia.

La píndola aporta la informació necessària per entendre la crisi climàtica des de la justícia climàtica. La publicació aborda conceptes bàsics de la ciència climàtica i dels espais de política internacional, i explora la definició de justícia climàtica i els seus col·lectius. També tracta el context que està deixant la Covid-19 i de quina manera es poden afrontar col·lectivament els reptes de les diferents crisis, des de la sanitària a la financera, enfortint els lligams entre moviments de justícia social, ambiental i climàtica.

Aquesta càpsula cerca generar una sèrie de reflexions que permetin afavorir la incorporació de la perspectiva interseccional, a partir d’una mirada sensible a la complexitat social i d’una crítica amb els discursos còmplices amb les discriminacions. Proporciona un conjunt d’eines per tal d’identificar i contribuir a la transformació de certes dinàmiques en què es produeixen aquestes discriminacions i la seva relació amb els privilegis socials.

field_vote: 

Ja tens el teu certificat ACTIC?

Imatge principal a portada: 
Imatge centre col·laborador. Font: Daniel García Peris Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs s'explica en què consisteix aquesta acreditació i els passos a seguir per realitzar la prova d’avaluació.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Què és l’ACTIC?
Quines són les competències digitals?
Nivells i tipus de certificats
Com aconseguir la certificació?
Més informació
Continguts: 

Es tracta de l’acrònim d’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació. Un certificat emès per la Generalitat de Catalunya que permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar, davant de qualsevol instància pública o privada, els seus coneixements, habilitats i actituds a l’hora de fer un ús segur i crític de les TIC.

Per obtenir aquest certificat, s’ha de superar una prova per ordinador que acredita un determinat nivell de competències digitals (bàsic, mitjà i avançat).

El Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), estableix que hi ha vuit competències digitals:

 • Competència 1: Cultura, participació i civisme

Utilització de manera eficient, cívica i segura dels recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital, aplicant-los selectivament en els diversos àmbits de la seva vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i col·laboració en la societat.

 • Competència 2: Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu

Ús de les funcions bàsiques d'un equip informàtic i del seu sistema operatiu, amb aplicació dels fonaments de la tecnologia digital.

 • Competència 3: Navegació i comunicació en el món digital

Utilització dels serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d'informació, aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació, si escau. Aplicació de les prestacions que ofereix internet per a la comunicació interpersonal i l'intercanvi d'informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes.

 • Competència 4: Tractament de la informació escrita

Ús d’un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, destinats a ser impresos o publicats a Internet.

 • Competència 5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge

Tractament de la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.

 • Competència 6: Tractament de la informació numèrica

Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.

 • Competència 7: Tractament de les dades

Mantenir, consultar i presentar informació a través de bases de dades.

 • Competència 8: Presentació de continguts

Dissenyar presentacions gràfiques, integrant objectes de diferent naturalesa per presentar documentació i informació en diferents suports, destinada a ser projectada, impresa i/o publicada per Internet.

A partir de les vuit competències digitals, l’ACTIC s’estructura en tres nivells. Cada un d’aquests correspon a un tipus de certificació.

 • Nivell 1 - Certificat bàsic

Aquest suposa un domini elemental de les tecnologies de la informació i la comunicació.

La certificació bàsica acredita que la persona té el nivell 1 respecte de les sis primeres competències: cultura, participació i civisme, tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu, navegació i comunicació en el món digital, tractament de la informació escrita, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge i tractament de la informació numèrica.

Es tracta, doncs, d’un usuari bàsic que es pot considerar inclòs en la societat digital.

 • Nivell 2 – Certificat mitjà

Aquest suposa un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació.

El certificat mitjà acredita que la persona té el nivell 2 respecte de les vuit competències digitals definides: cultura, participació i civisme, tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu, navegació i comunicació en el món digital, tractament de la informació escrita, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge, tractament de la informació numèrica, tractament de les dades i presentació de continguts.

Les persones amb aquest certificat són usuàries que gaudeixen d’autonomia i capacitat crítica envers l’ús de les TIC.

 • Nivell 3 – Certificat avançat

Finalment, aquest suposa un domini avançat de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits específics d’aplicació.

El certificat avançat acredita que la persona té el nivell 3 respecte, com a mínim, de dues competències triades per ella mateixa entre les cincs últimes competències definides: tractament de la informació escrita, tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge, tractament de la informació numèrica, tractament de dades i presentació de continguts.

Les persones usuàries amb aquest certificat tenen un ampli domini d’aquestes tecnologies i disposen de capacitat per aprofitar al màxim les prestacions que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones perquè puguin millorar el desenvolupament de les seves competències.

Totes les persones majors de setze anys poden realitzar la prova d’avaluació presencial. Per fer-ho, només s’han d’inscriure al nivell desitjat a través del portal d’Internet ACTIC i fer el pagament de la taxa corresponent.

Un cop realitzats aquests dos passos, només cal reservar el lloc, la data i l’hora per efectuar la prova al centre col·laborador més proper.

Pel que fa a la preparació de la prova, assenyalar que cada persona ho pot fer pel seu compte a partir dels materials formatius que la Generalitat de Catalunya o XTEC ofereixen. A més, diferents entitats i acadèmies de formació d’arreu del país ofereixen cursos de preparació.

Per obtenir més informació, es pot contactar amb l’Oficina Gestora ACTIC o trucant al 012.

field_vote: 

Les escoles reconegudes pel PFAVC

Imatge principal a portada: 
 Font: Generalitat de Catalunya
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Es presenten distribuïdes per àmbits d’actuació i compten amb una àmplia oferta de cursos al llarg de l’any.

El Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PFAVC) constitueix un programa formatiu promogut per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. Està adreçat al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció i distingeix les entitats i les escoles de formació de voluntariat per donar resposta a les necessitats formatives del sector.

Imatges secundàries: 
 Font: Generalitat de Catalunya
 Font: The Climate Project
Subtitols: 
Àmbit lleure
Àmbit social
Àmbit comunitari
Àmbit cultural
Àmbit internacional
Continguts: 

El Centre de Formació de la Fundació Pere Tarrés és un centre especialitzat i de referència en formació de professionals del Tercer Sector i voluntariat. Ofereix cursos per a l’educació en el lleure, l’acció social i la gestió d’organitzacions sense ànim de lucre i socials.

L’Escola de l’Esplai de Lleida és una entitat educativa que desenvolupa la seva activitat de formació en el marc de l’educació en el temps de lleure, la intervenció socioeducativa i l’animació sociocultural. Compta amb una experiència de més de 40 anys.

Fundesplai, és una entitat sense ànims que promou la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora. La formació és un dels pilars fonamentals per capacitar joves i persones adultes en diversos àmbits professionals.

L’Escola Mirall és un centre educatiu que ofereix formacions relacionades amb el lleure, el voluntariat i la solidaritat internacional.

L’Escola de l’Esplai de Tarragona és una entitat educativa que desenvolupa la seva activitat de formació d’educadors i educadores en el marc del temps lliure, la intervenció socioeducativa i l’animació sociocultural.

L’Escola de l’Esplai de Girona dirigeix la seva proposta formativa als educadors i educadores d’infants, adolescents i joves, que treballen en els àmbits del voluntariat i professional de l’educació en el lleure.

L’Escola Adhara és una escola de formació que s’ha especialitzat en la introducció dels joves de 16 a 18 anys a la realitat del voluntariat, a través dels Cursos d’Iniciació al Voluntariat impartits arreu del territori.

Els cursos de formació d’Amics de la Gent Gran doten a l’alumnat d'eines que es requereixen per a la millora de la comprensió sobre els aspectes clau que estan relacionats amb les persones grans i el paper social del voluntariat.

L’escola de formació de L’AFANOC realitza cursos a Barcelona, Lleida i Tarragona, tant per realitzar voluntariat en l’entitat com per aportar recursos a familiars amb infants amb malalties oncològiques.

L’Escola de Formació de la Federació Catalana de Voluntariat Social aposta per una oferta formativa que vol difondre el valor i la importància del voluntariat, potenciar-ne les competències i reforçar-ne el seu compromís i la seva motivació.

L’Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona té per objectiu principal promoure la formació de les persones voluntàries per facilitar-los elements teòrics i pràctics que permetin reflexionar sobre les seves tasques.

La formació de Creu Roja ha estat tradicionalment associada al camp de la salut i els socors. Tanmateix, actualment també ofereix cursos sobre intervenció social, pau i drets humans, cooperació i educació en el lleure.

L’oferta de formacions de la Coordinadora de Mentoria Social està destinada tant per a individus com per a col·lectius que poden estar interessats a aprendre sobre mentoria o professionalitzar-se en l’àmbit del disseny i gestió de projectes.

Des d’ABD es realitza una tasca de formació adreçada a persones i altres organitzacions que treballen especialment en l’àmbit de les drogodependències i la infància i família en risc.

Colectic, SCCL organitza i imparteix activitats formatives adreçades a ciutadania en general, professorat, entitats socials i de l’economia social i solidària, administració pública i escoles.

El CAE és una escola de formació especialitzada els àmbits en la dinamització sociocultural, l’educació en el lleure, el joc, la gestió associativa, la formació de voluntariat i la formació personal. Té els seus locals a Manresa.

Els cursos de formació de l’Escola del Voluntariat de Setem Catalunya cerquen l’accés a la informació i la reflexió personal per generar implicació en la construcció d’un món més just.

El Servei Civil Internacional de Catalunya organitza formacions locals i internacionals des de l’educació no formal per promoure una comprensió crítica del món i l’apoderament de la societat civil.

field_vote: 

8 elements que s'han d’incloure al pla de formació del voluntariat

Imatge principal a portada: 
Gestió entitats. Font: Àlbums SINAPSIS (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

Pretén capacitar a les persones voluntàries i aquest recurs es dirigeix a tothom qui té responsabilitats formatives en les organitzacions.

La formació de les persones voluntàries és un dret recollit tant a la Carta del Voluntariat de Catalunya com a l’avantprojecte de Llei del Voluntariat i del foment de l'Associacionisme de la Generalitat de Catalunya.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Finalitat del pla de formació
Objectius generals
Temàtiques a tractar
Públic destinatari de la formació
Accions formatives a realitzar
Modalitat de les accions formatives
Recursos necessaris
Realització de les accions formatives
Continguts: 

La primera cosa que s'ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar el pla de formació és quins resultats es volen assolir amb les accions formatives que es duguin a terme. Aquesta finalitat s’ha de plantejar en termes generals i ha de tenir coherència amb la detecció i anàlisi de necessitats de formació realitzada prèviament a a l’organització.

Primer s'ha de concretar què es vol aconseguir amb el desenvolupament del pla de formació i les diferents accions que ho integren.

A l’hora de definir els objectius generals, aquests s’han de plantejar des d’un punt de vista de les persones que participaran en les accions formatives i de què seran capaces de fer un cop finalitzada les diferents accions. A més a més, resulta interessant diferenciar entre:

 • Objectius de fets, conceptes i principis: Fan referència als coneixements de les persones (quà sap una persona i què ha de saber).
 • Objectius de procediments: Fan referència a les estratègies, habilitats i tècniques que les persones dominen o han de dominar (saber fer).
 • Objectius d’actituds, valors i normes: Fan referència als principis que guien les accions i els comportaments (saber ser i estar).

El segon pas és definir els temes i continguts que es volen treballar durant un període de temps concret. En aquesta definició s'haurà de tenir present els tres aspectes de la conducta (fets, conceptes i principis, procediments i actituds, valors i normes) i les característiques de les persones destinatàries de les accions formatives.

Per tal d’assolir els resultats esperats, és bàsic que les accions formatives s’adaptin a les característiques de les persones participants. Entre els trets específics que s'han de tenir en compte hi ha l’edat, el nivell cultural i acadèmic, els coneixements en la matèria o les motivacions per participar en l’acció formativa.

En aquest punt s'ha de definir quina metodologia seguiran les diferents accions formatives que integren el pla. A continuació es mostren algunes accions a realitzar, que també es poden combinar entre si.

 • Curs de formació: Acció que es pot realitzar en un centre extern o en la mateixa entitat. La durada dependrà del grau d’especialització i de si es tracta d’un curs estàndard o un curs a mida (fet a petició de l’entitat).
 • Seminari: Acció de curta durada en què persones expertes realitzen una exposició o una conferència. També pot ser un espai per compartir experiències.
 • Consultoria (formació-acció): Les persones participants en l’acció formativa són les que donen resposta als problemes a resoldre i ho fan amb el suport d’un consultor/a.
 • Taller: Acció de curta durada on, de forma molt pràctica, es treballen tècniques i recursos concrets.
 • Conferència, jornada, congrés, etc.: Accions externes o internes on aprofundir, compartir, debatre o fer propostes sobre una temàtica concreta.

Un altre element que s'ha d’especificar en el pla formatiu és si les accions es realitzaran en el si de l’entitat (formació interna) o es contractarà a una altra organització o persona externa per desenvolupar-la (formació externa). La decisió dependrà de la realitat de cada entitat i de les necessitats concretes.

Per al desenvolupament del pla és molt important conèixer els recursos materials dels quals disposa l’entitat, així com els espais, pressupost i fonts de finançament. Aquests elements condicionen la presa de decisions a l’hora de decantar-nos per un tipus d’acció formativa o un altre, així com la modalitat.

Finalment, cal fer un calendari per indicar quan es duran a terme aquestes accions (durada, dates i horaris) i especificar en quin moment les persones voluntàries les realitzaran. Es parla de quatre moments:

 • Programa de formació bàsica o d’iniciació: Es tracta de totes aquelles accions on es dóna a conèixer informació relacionada amb el voluntariat o el funcionament de l’organització.
 • Programa de formació específica: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a capacitar a la persona voluntària per realitzar una tasca concreta. La realització d’aquesta formació és indispensable per poder iniciar a desenvolupar la tasca.
 • Programa de formació especialitzada: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a aconseguir el grau d’especialització que requereix una activitat o tasca concreta.
 • Programa de formació permanent: Es tracta de totes aquelles accions adreçades a augmentar i/o mantenir els coneixements i capacitats de les persones voluntàries.
field_vote: