Els salaris per conveni del lleure augmentaran un 3,5% el 2024

Suport Tercer Sector - Econòmic
En alguns casos l'augment s'ha aplicat a inicis d'any per l'increment del Salari Mínim Interprofessional. Font: Canva.
En alguns casos l'augment s'ha aplicat a inicis d'any per l'increment del Salari Mínim Interprofessional. Font: Canva.
L'increment salarial el 2024 passa del 2,5% al 3,5%. Font: Canva.
L'increment salarial el 2024 passa del 2,5% al 3,5%. Font: Canva.

Els salaris per conveni del lleure augmentaran un 3,5% el 2024

Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

S'actualitza l'acord parcial que hi havia fins ara, que preveia un augment del 2,5% el setembre del 2024.

La publicació de la Resolució EMT/459/2024, d’1 de febrer, per la qual es disposen la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per als anys 2023 i 2024 del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, marca que el setembre de 2024 hi haurà una pujada salarial del 3,5% sobre l'increment aplicat immediatament anterior (setembre del 2023).

Cal tenir en compte que l'acord parcial que regia fins ara sobre el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya preveia un augment salarial del 2,5% pel 2024. En conseqüència, la pujada d'enguany, finalment, serà d'un punt percentual més. És a dir, fins ara el pactat per la patronal i els sindicats al conveni per al període de 2022 al 2024 suposava un augment salarial progressiu de fins al 7%, que amb el recent acord passa al 8%.

Amb aquesta resolució també s'ha publicat la taula salarial per als llocs de feina que quedaven per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI), un cop aprovat l'augment del 5% de l'SMI a principis del 2024. Per això, en aquests casos la pujada del 3,5% ha entrat en vigor l'1 de gener de 2024.

Per tant, les taules retributives del 2023 i 2024 queden de la següent manera per als grups I i II:

Grup professional Lloc de feina Sou brut anual 1 de setembre de 2023 Sou brut anual 1 de setembre de 2024
I. Personal directiu Gerent o director/a 26.199,21 € 27.116,18 €
II. Personal de gestió i coordinació Cap de departament 23.704,03 € 24.533,67 €
Director/a de programes, projectes i equipaments

23.704,03 €

24.533,67 €
Coordinador/a de projectes pedagògics i de lleure 22.456,45 €

23.242,42 €

Tècnic/a de gestió: nivell A, antic grau superior

22.456,48 € 23.242,45 €
Tècnic/a de gestió: nivell B, antic grau mig 20.959,35 € 21.692,92 €

Per al grup III, personal d'intervenció, la taula salarial queda de la següent manera:

Lloc de feina

Sou brut anual 1 de setembre de 2023

Sou brut anual 1 de setembre de 2024

Tècnic/a d'atenció especialitzada: nivell A, antic grau superior

22.456,48 € 23.242,45 €
Tècnic/a d'atenció especialitzada: nivell B, antic grau mig 20.959,35 € 21.692,92 €
Tallerista 21.068,18 € 21.805,56 €
Animador/a sociocultural 20.335,55 € 21.047,29 €
Informador/a juvenil 20.335,55 € 21.047,29 €

Coordinador/a activitats

19.337,50 € 20.014,31 €
Monitor/a d'educació en el lleure 16.592,82 € 17.173,56 €

Per al personal d'atenció al públic, que forma part del grup IV, els salaris queden tal com reflecteix la graella, tenint en compte que també hi ha hagut canvis per a gener del 2024:

Lloc de feina Sou brut anual 1 de setembre de 2023 Sou brut anual 1 de gener de 2024 Sou brut anual 1 de setembre de 2024

Informador/a

17.091,85 €

17.091,85 €

17.690,06 €

Tècnic/a de producció 17.091,85 € 17.091,85 € 17.690,06 €
Controlador/a de sales

15.422,40 €

15.962,18 €

15.962,18 €

El grup V, que engloba el personal d'administració, també ha tingut l'increment del 3,5% a 1 de gener de 2024 en alguns llocs de feina:

Lloc de feina Sou brut anual 1 de setembre de 2023 Sou brut anual 1 de gener de 2024

Sou brut anual 1 de setembre de 2024

Agent comercial 16.592,82 € 16.592,82 € 17.173,56 €
Oficial administratiu/iva

17.091,85 €

17.091,85 € 17.690,06 €
Auxiliar administratiu/iva 15.844,29 € 15.962,18 € 16.398,84 €

Venedor/a d'entrades i reserva de grups

15.844,29 € 15.962,18 € 16.398,84 €

Recepcionista/telefonista

15.844,29 € 15.962,18 € 16.398,84 €

Finalment, per al personal de cuina i serveis generals, del grup VI, els canvis salarials són els següents:

Lloc de feina

Sou brut anual 1 de setembre de 2023

Sou brut anual 1 de gener de 2024

Sou brut anual 1 de setembre de 2024

Cuiner/a

17.567,19 € 17.567,19 € 18.182,04 €

Ajudant/a de cuina

16.264,71 € 16.264,71 €

16.833,97 €

Empleat/ada de neteja

15.422,40 €

15.962,18 € 15.962,18 €

Conductor/a

15.422,40 € 15.962,18 € 15.962,18 €

Empleat/ada de manteniment

15.422,40 € 15.962,18 € 15.962,18 €

Porter/a o zelador/a

15.422,40 € 15.962,18 € 15.962,18 €

Amb la qual cosa, les entitats que paguen segons el Conveni col·lectiu del sector del Lleure educatiu i sociocultural hauran de preveure aquesta variació per pagar adequadament les nòmines a partir del setembre -a banda dels casos que ja han tingut l'augment a principis d'any.

Afegeix un comentari nou